GeriSözlük İngilizce Grammer konuları neler? İngilizce Grammer ve Tense konuları listesi
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

İngilizce Grammer konuları neler? İngilizce Grammer ve Tense konuları listesi

İngilizce Grammer konuları neler? İngilizce Grammer ve Tense konuları listesi

Bir dili öğrenebilmek için öncelikli olarak o dilin gramerini bilmek gerekir. Gramerin Türkçe karşılığı dil bilgisidir. Sıfatlar, zamirler, isimler ve zaman zarfları gramer konularının başında gelir. Dil bilgisi dahilinde öğrenilmesi gereken konuların arasında cümlenin ögeleri, zamirler ve edatlar da yer alıyor. İngilizce grammer ve tense konuları nelerdir? Sizin için kısa açıklamalar ile birlikte derledik.

İngilizcede ''Tense'' ise zaman demektir. Türkçedeki gibi İngilizcede geçmiş, gelecek, geniş ve şimdiki zaman olmak üzere dört temel Tense vardır.

İngilizce Grammer Konuları Neler?

 1- Adjectives / Sıfatlar

Sıfatlar isim ve nesnelerin biçimini, rengini ve miktarını belirtmek için kullanılır. Kendi içerisinde ''nicelik sıfatları'' ve ''nitelik sıfatları'' olarak ikiye ayrılır.

 Örnekler:

A lot of notebook - Çok fazla sayıda defter

 ''A lot of'' kaç defter sorusuna cevap verdiği için nicelik sıfatıdır.

 Thin notebook - İnce bir defter

 ''Thin'' nasıl defter sorusuna cevap verdiği için nitelik sıfatıdır.

 2- Pronouns / Zamirler

 Örnek Cümleler:

1.A- She forgot to buy me a gift.

 Bana hediye almayı unutmuş.

 Me - Bana - Nesne zamiri

1.B- This is her bag, not mine.

 Bu benim değil onun çantası.

 Her - Mine / Onun - Benim - İyelik Zamiri

 

 1.C- He is very disciplined and hardworking.

 O çok disiplinli ve çalışkan biri.

 He - O - Şahıs Zamiri

 3- Prepositions / Edatlar

 Nesne, özne ve fiiller arasında anlam ilgisi kuran söz gruplarına edat denir.

 Örnekler:

1.A- Let's go around the house.

 Evin etrafından dolaşalım.

 Around - Edat

 1.B- Your bag is by the table.

 Çantan masanın yanında.

 By - Edat

 4- Adverbs of Time / Zaman Zarfları

 Eylemin ne zaman yapıldığını bildiren kelimelere zaman zarfı denir. Zaman zarfları belirli ve belirsiz olmak üzere ikiye ayrılır.

 Örnek Cümleler:

 .1.A- I will go to my grandfather next week.

 Haftaya dedemin yanına gideceğim.

 Next Week - Haftaya - Belirli zaman zarfı

 1.B- I've been thinking about you for a long time.

 Uzun bir süredir ben de seni düşünüyorum.

 For a long time - Uzun bir süredir - Belirsiz zaman zarfı.

 İngilizcede yer alan diğer grammer konuları şu şekilde sıralanabilir: Noun Clauses (İsim Cümleleri), Modals (can, can't, could,), Verbs (Fiiller).

 İngilizce Tense Konuları Neler?

 1- Simple Past Tense:

 Bir eylemin geçmişte gerçekleşip sona erdiğini anlatmak için Simple Past Tense kullanılır.

 I used to work in this hair salon.

 Eskiden bu kuaför salonunda çalışıyordum.

 2- Simple Past Continous:

 Geçmiş zaman çekimlerinden biri olan Simple Past Continous'da fiillere şimdiki zamandaki gibi -iyor -ıyor eki getirilir.

 Örneğin:

 I danced - Dans Ettim - Simple Past Tense

 I was dancing - Dans Ediyordum - Simple Past Continous

 3- Future Tense:

 Gerçekleşmesi beklenen ya da istenen şeyleri anlatmak için kullanılan gelecek zaman kipidir.

 I will go to Eskişehir tomorrow.

 Yarın Eskişehir'e gideceğim.

 4- Future Continous Tense:

 Gelecek zaman kiplerinden biri olan Future Continous Tense'de ''will be'' yardımcı fiili ve ''ing'' takısı kullanılır.

 I will be reading your book around this time tomorrow.

 Yarın bu saatlerde kitabını okuyor olacağım.

 5- Simple Present Tense:

 Genellikle ya da periyodik aralıklarla yapılan eylemleri anlatmak için Simple Present Tense yani geniş zaman kullanılır.

 I go to the swimming hall every weekend.

 Her hafta sonu yüzme salonuna giderim.

 Bunun dışında İngilizcede yer alan diğer Tense konuları şunlardır: Past Perfect Tense, Future Perfect Continous ve Past Continous Tense.

False