II. Süleyman kimdir? Iı. Süleyman Dönemi Olayları Ve 2. Süleyman'ın Hayatı

II. Süleyman kimdir Iı. Süleyman Dönemi Olayları Ve 2. Süleymanın Hayatı

Osmanlı döneminde pek çok padişah bulunmaktadır. Bu padişahlardan birisi de II. Süleyman'dır. II. Süleyman döneminde Osmanlı devleti birçok olay yaşamıştır. Günümüzde ki tarihçiler tarafından II. Süleyman dönemi araştırılmakta ve II. Süleyman dönemi olayları hakkında tartışma yapılmaktadır. II. Süleyman Osmanlı devletinin padişahlarından biri olup Osmanlı hanedanına mensup bir padişahtır. Peki, II. Süleyman kimdir? II Süleyman döneminde hangi olaylar yaşanmıştır? II. Süleyman nasıl tahta geçmiştir? II. Süleyman'ın hayatı nasıl geçmiştir? II. Süleyman dönemine dair bütün detayları derledik.

Haberin Devamı

II. Süleyman yaklaşık olarak 4 yıl hüküm sürmüş bir Osmanlı padişahıdır. Osmanlı imparatorluğunun 20. padişahıdır.

II. Süleyman Kimdir?

II. Osmanlı padişahıdır. Aynı zamanda 99. İslam halifesidir. II. Süleyman 1642 yılında dünyaya gelmiştir. Babasının adı İbrahim, annesinin adı Saliha Sultan'dır. Saltanat döneminde birçok olay yaşanan bir padişahtır. 6 tane eşi bulunmaktadır. II. Süleyman'ın hiç çocuğu bulunmamaktadır. II. Süleyman kendi adına İzmir'de bir cami inşa ettirmiştir.

II. Süleyman Dönemi Olayları

 1) Belgrad Kuşatması

 Kutsal Roma Cermen imparatorluğu bir mektup gönderdi. Eflak'a gönderilen mektupta Osmanlı himayesinden kalkarak kendisine biat etmesi gerektiğini söyledi. Yeğen Osman'a gönderilen bu mektup Osmanlı tarafından büyük bir tepki ile karşılandı. Yeğen Osman ise bunun üzerine Slovenya ve Bosna Hersek'in tamamını istedi. Bu noktadan itibaren Avusturyalılar ve Osmanlı imparatorluğu arasında bir çekişme yaşandı. Yaşanan bu çekişme II. Süleyman'ın en önemli olaylarından biri olarak bilinmektedir. Yeğen Osman'ın asker sayısı Avusturyalılara göre daha az olduğundan ötürü Semendire Sancağı'nda bulunan kaleye doğru çekilmeye karar verdi.

 Bunun üzerine Osmanlı ordusu Belgrad'ı kuşattı. Kuşatma büyük çarpışma ile devam etti. Yeğen Osman'ın büyük hatası neticesinde Osmanlı ordusu 6 bin askerini kaybetti. Bunun üzerine ise Yeğen Osman'ın idam edilmesi kararı alındı.

Haberin Devamı

 2) Para Sıkıntısı Yaşanması

II. Süleyman döneminde büyük ekonomik sorunlar ortaya çıkmıştır. Para sıkıntısı ortaya çıktığından ötürü Osmanlı devletinde para bulma sorunu ortaya çıkmıştır. Bunun sonucunda da II. Süleyman'ın emri ile bakır paraların basılması emri verilmiştir. II. Süleyman döneminde basılan bu bakır paralar ilk olma özelliği taşımaktadır

 3) Sancak Vakası

 Sancak vakası olayı belki de II. Süleyman döneminin en önemli olaylarından birisidir. II. Süleyman tahta çıktığında ülke iç karışıklıklarla boğuşuyordu. Bu dönemde de sancak vakaları ortaya çıkmış oldu. İsyanları bastırmak isteyen Osmanlı devleti padişahın sancağı çıkarması ile sonuçlanmıştır. Padişah sancağı çıkartarak ortaya atar. Bunun sonucunda da diğer kişiler bu sancağın etrafında toplanır. Herkes iki gün boyunca sarayda yatar. Bunun sonucunda ise diğer zorbalık yapanlar yakalanarak öldürülür. Bu şekilde Sancak vakası sona ermiştir.

II. Süleyman'ın Hayatı

Haberin Devamı

II. Süleyman tahta çıkmadan önce iyi bir eğitimden geçmiş bir padişahtır. Padişahlığından önce şehzade iken çok iyi bir eğitimden geçti. Sarayda yaşarken dönemin en iyi hocalarından bizzat ders aldı. 2. Süleyman'ın hayatının önemli bir bölümü hapiste geçmiştir. Tarihi kaynaklardan aktarılan verile göre 2. Süleyman yaklaşık olarak 40 yıl hapiste kalmıştır. 4. Mehmet tahttan indirildikten sonra veliaht olarak Osmanlı padişahı oldu. 2. Süleyman aynı zamanda da veliaht olarak Osmanlı padişahı olmak için en uzun süre bekleyen padişahtır.

Haberin Devamı

 Tahta geçirildiğinde ilk olarak II. Süleyman muhafızlara karşı direnmiştir. Çünkü hayatının bundan sonrasını bir zindanda geçireceğini düşündüğü için bu haber ona doğru gelmemiştir. Hayatının önemli bir kısmında mimari çalışmalara önem vermiştir. Yeğen Osman Paşa'nın ölüm emrini vermiştir. 1691 yılında doğduğu şehir olan İstanbul'da vefat etmiştir.

 

Haberle ilgili daha fazlası: