II. Ahmed kimdir? Iı. Ahmed dönemi olayları ve 2. Ahmet'in hayatı

II. Ahmed kimdir Iı. Ahmed dönemi olayları ve 2. Ahmetin hayatı

II. Ahmed, Osmanlı İmparatorluğunun 21. padişahıdır. 25 Kasım 1643 yılında İstanbul'da doğan II. Ahmed, dört yıl kafes hayatı yaşadı. Kardeşi II. Süleyman böbrek yetmezliğinden dolayı vefat edince tahta geçti. Hükümdarlığı sadece 4 yıl sürse de özellikle ekonomi alanında yaptığı yenilikler dolayısıyla halk tarafından en çok sevilen padişahlardan biri oldu. II. Ahmed kimdir, padişahlık yaptığı dönemde hangi olaylar yaşandı? Sizin için araştırdık.

Haberin Devamı

Annesinin adı Hatice Muazzez Sultan, babasının adı Sultan İbrahim Han'dır. Şiir sanatına düşkün olan padişah ''Ahmed'' mahlasıyla birçok gazel kaleme almıştır.

II. Ahmed Kimdir?

 Tam adı Ahmed Bin İbrahim'dir. Gözde cariyesi Rabia Sultan ile evlenmiş ve beş çocuğu olmuştur. Kızlarının isimleri Atike, Hatice ve Asiye Sultan, erkek çocuklarının isimleri ise Şehzade Selim ve Şehzade İbrahim'dir. II. Suleymanın tahta çıkması ile birlikte 4 yıla yakın kafes hayatı yaşayan sultan, bu yıllarda devlet meselelerini yakından takip etti. Şimşirlik Dairesinde kitap okuyup araştırmalar yapan II. Ahmed, Arapça ve Farsça dillerini öğrenip her iki dilde de eserler kaleme aldı.

 II. Ahmed Dönemi Olayları

 Ahmed Bin İbrahim 22 Haziran 1691 tarihinde tahta geçti. Aynı yıl Avusturya ile Salankamen Muharabesi yapıldı. Osmanlı ordusu Fazıl Mustafa Paşa komutasındaydı. Asker sayısı Habsburg Ordusunun iki katı kadar olan Osmanlı Ordusu savaşı kaybetti. Bunun nedeni Avusturya İmparatorluğuna bağlı Habsburg Ordusunun savaşta ateş gücü yüksek toplar kullanmasıdır.

Haberin Devamı

II. Ahmed'in ilk icraatlarından biri Bahadırzade Ali Paşa'yı sadrazamlığa atamasıdır. Ancak tarihçilerin ortak görüşüne göre Ali Paşa, birçok kişiyi haksız yere sürgüne göndermiştir. Ek olarak saray kurallarına aykırı hareket etmiş ve sürgüne göndereceği kişiler için saraya arabaya getirtmiştir. Bunu öğrenen II. Ahmed, Ali Paşa'yı sadrazamlıktan azletmiştir. Osmanlı tarihinde Bahadırzade Ali Paşa'nın lakaplarından biri ''Arabacı''dır. Bunun nedeni yaygın bir rivayete göre, kendisinin de tıpkı sürgüne gönderdikleri gibi saraya getirtilen bir araba ile Rodos'a sürgün gönderilmesidir.

 1692 yılında, Avusturya İmparatorluğunun Varat Kalesini alması, Osmanlı Devletinin Eğri Eyaletindeki egemenliğini sonlandırdı. Kale ile birlikte, Salanta, Şenköy ve Debrecin sancakları da Avusturya'ya geçti. Bundan bir yıl sonra Osmanlı İmparatorluğu Belgrad düşman kuşatmasından kurtarıldı.Stratejik bir öneme sahip olan Belgrad'ın yeniden ülke topraklarına katılması, Osmanlı İmparatorluğunun bölgedeki hakimiyetini arttırdı.

Haberin Devamı

 Sakız Adası Seferi 8 Şubat 1694 yılında başladı. Bu tarihte İzmir'den kalkan Osmanlı donanma gemileri 21 Şubatta Venedik donanması ile karşı karşıya geldi. Toplam 4 gün süren savaşın ardından Sakız Adası, yeniden Osmanlı İmparatorluğunun egemenliğine girdi. Savaşın kazanılmasında donanmanın başında bulunan Kaptanı Piyale Paşa'nın payı büyüktür.

II. Ahmet'in Hayatı

 Ekber ve Erşed sistemi dolayısıyla kardeşi Süleyman ile birlikte kafes hayatı yaşadı. II. Ahmed'in hayatını anlatan eserlerde annesi Hatice Muazzez Sultan'a son derece düşkün olduğu yazılıdır. Kendisi tahtta çıkmadan önce annesi vefat etti. Her yıl annesi için hatim indiren 2. Ahmed, merhametli ve alçak gönüllü bir kişiliğe sahipti. Devletin bekasını her şeyin üstünde tutan sultan, halktan kopuk bir yaşam sürmedi. 4 yıllık kısa saltanatında sık sık tebdil-i kıyafet dolaşır ve halkın sıkıntılarını dinlerdi. Vezirleriyle haftada dört gün bir araya gelen II. Ahmed, halkın mali sıkıntılarına çözüm getirmek adına birçok somut adım attı. Bu adımlardan en önemlisi halka ağır gelen vergilerden birçoğunu kaldırmak ya da azaltmak oldu.

Haberin Devamı

II. Ahmet'in en önemli özelliklerinden bir diğeri de çalışkan ve gayretli bir padişah olmasıydı. Son zamanlarda sık sık hasta olmasına rağmen, devlet işleriyle meşgul olmaya devam etti. 6 Şubat 1695 tarihinde Edirne'de vefat eden padişah, Süleymaniye Camii'ne defnedildi.

Haberle ilgili daha fazlası: