İç Mekan Tasarımı Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

İç Mekan Tasarımı Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

İç mekan tasarımı, bir nevi sanat bir nevi teknolojinin teknik çizimlerle birleşmesidir. İç mekan tasarımı bölümü, önlisans programı olarak öğrenci kabul etmektedir. Bu açıdan verdikleri eğitim süresi de önlisans olduğundan dolayı 2 yıldır. Bu bölümü tercih etmek isteyen öğrenciler öncelikle yaratıcı, estetik bakış açısına sahip ve hayal gücü yüksek kişiler olmalıdır. İç mekan tasarımı bölümü tercih edecek öğrenciler için yazımızda iç mekan tasarımı bölümü nedir, mezunları ne iş yapar, dersleri ve iş imkanları nelerdir? Şeklinde soruların cevaplarını derledik.

Haberin Devamı

İç mekan tasarımı, adından da anlaşılabileceği gibi teknoloji ve sanat kavramları kullanılarak bir mekanın teknik resimler sayesinde tasarımının yapılmasıdır. Bu bölümü tercih eden öğrenciler hem sanat hem de teknoloji ile ilgili dersler alarak teknik çizimler öğrenmektedir.

 İç Mekan Tasarım Bölümü Nedir?

 İç mekan tasarımı bölümü, 2 yıllık ön lisans programıdır. Bu bölüm içerisinde sanat ve teknoloji ile ilgili teknik çizimler yapılarak bu alanda yetkin kişiler yetiştirilir. Özellikle bölüm içerisinde teknik çizimler ve resimler ile mekanların tasarımı yapılmaktadır. İç mekan tasarımı bölümünü tercih eden öğrenci mutlaka bölümüne uygun bazı yeteneklere sahip olmak zorundadır. Özellikle bu bölümü tercih eden öğrenciler estetik bir bakış açısına sahip olmalıdır. Bununla beraber teknolojiden ve bilgisayardan anlayan kişiler olmalıdır. Yaratıcı güçlerini ön plana çıkartan iç mekan tasarımı bölümü bu açıdan doğrudan sanatla da ilgilidir.

Haberin Devamı

 İç Mekan Tasarımı Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

 İç mekan tasarımı bölümünden mezun olan kişiler genellikle özel sektörlerde çalışmaktadır. Çalıştıkları kurumlar üzerinden iç mekan tasarımı ile ilgili çeşitli çalışmalar yaparlar. İç mekan tasarımı bölümü mezunu öğrenciler projelerle ilgili teknik çizimler ve tasarımların yapılmasında görev alır. Genellikle bu bölüm mezunları mimarlık firmalarında ya da mühendislik firmalarının proje departmanlarında görev alırlar. Son dönemlerde sektörlerin gelişmesi ile beraber özellikle sektör içerisinde teknolojinin yer almasından pek çok fabrika ve dekorasyon atölyeleri de iç mekan tasarımı öğrencilerini kabul etmektedir. İş olanağının gelişmesi ile beraber iç mekan tasarımı bölümü tercih eden öğrenci sayısı da artmıştır. Önemli olan bu bölümü bitirdikten sonra iyi bir kariyer sağlamak için mutlaka kişinin kendinin doğru şekilde geliştirmesidir.

 İç Mekan Tasarımı Bölümü Olan Üniversiteler

 İç mekan tasarımı bölümü, pek çok devlet ve özel üniversitede bulunan bölümlerden birisidir. Özellikle son dönemlerde bu bölüme olan rağbetin artması ile beraber pek çok üniversite içerisinde iç mekan tasarımı bölümünü görmek mümkündür. Genel olarak ülkemizde iç mekan tasarımı bölümü olan üniversiteler şunlardır;

Haberin Devamı

 - İstanbul Bilgi Üniversitesi,

 - İzmir Ekonomi Üniversitesi,

 - Haliç Üniversitesi,

 - Medipol Üniversitesi,

 - Okan Üniversitesi,

 - Gelişim Üniversitesi,

 - Beykoz Üniversitesi,

 - Çukurova Üniversitesi,

 - Pamukkale Üniversitesi,

 - Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi,

 - Kütahya Dumlupınar Üniversitesi,

 - Düzce Üniversitesi,

 - Karabük Üniversitesi,

 - Batman Üniversitesi,

 - Kırklareli Üniversitesi,

 - Uşak Ve Çankırı Üniversitesi.

 Bu üniversitelerin tamamı iç mekan tasarımı bölümüne sahip üniversitelerdir. Fakat bu üniversitelerden hariç pek çok özel ve devlet üniversitesinde bu bölümü görmek de mümkündür.

 İç Mekan Tasarımı Bölümü Dersleri Nelerdir?

Haberin Devamı

 İç mekan tasarımı bölümü dersleri içerisinde tasarıma, sanata ve teknik çizimlere dayalı pek çok ders bulunmaktadır. İki yıllık olan bu programda ana derslerin tamamını almak mezuniyet açısından esastır. İç mekan tasarımı bölümü içerisinde yer alan ders ise şunlardır;

 - Teknik Resim,

 - Malzeme Bilgisi,

 - Restorasyon,

 - Dekorasyonda Üretim,

 - Temel Hukuk,

 - Yapı Malzemeleri,

 - Temel Sanat Eğitimleri,

 - Bilgisayar Destekli Çizim,

 - Tasarım Prensipleri,

 - Tekstil.

 Bu derslerin her biri iç mekan tasarımı bölümünün ana dersleri oluşturmaktadır. 2 yıllık önlisans programından mezun olacak öğrenciler bu derslerin tamamını almak zorundadır. Fakat eğer 4 yıllık lisans programına katılmak isterseniz bu derslere ek olarak farklı derslere de almak zorundasınız.

Haberin Devamı

 İç Mekan Tasarımı Bölümü İş İmkanları

 İç mekan tasarımı bölümü ile ilgili iş imkanları özellikle son yıllarda oldukça fazla artmıştır. Bunun sebebi kişilerin sanata ve restorasyona olan merakıdır. Özellikle sektörlerin kendi içerisinde gelişmesi ve teknolojiyi bünyelerine alması ile beraber iç mekan tasarımına olan ilgi de artmıştır. Durum böyle olunca iç mekan tasarımı mezunlarının iş olanakları da artmaktadır. İç mekan tasarımı bölümü mezunları en çok özel sektörlerde iş imkanları elde etmektedir. Kamu sektöründe iç mekan tasarımı ile ilgili pek bir iş imkanı yer almaz. Bu nedenle özel sektör içerisindeki iş olanakları genellikle mimarlık ve mühendislik firmalarıdır. Son dönemlerde özellikle pek çok mobilya ve dekorasyon fabrikaları da iç mekan tasarımı ile ilgili departmanlara önem vermektedir. Ayrıca restorasyonla ilgilenen firmalarda iç mekan tasarımı bölümü öğrencilerini kabul etmektedir.

Haberle ilgili daha fazlası: