I. İbrahim kimdir? I. İbrahim dönemi olayları ve 1. İbrahim'in hayatı

I. İbrahim kimdir I. İbrahim dönemi olayları ve 1. İbrahimin hayatı

I. İbrahim Osmanlı İmparatorluğunun on sekizinci padişahıdır. 5 Kasım 1615 tarihinde İstanbul'da doğan padişah ''Deli İbrahim'' adıyla da bilinir. Psikolojisinin bozuk olmasının en büyük nedeni, IV. Murad'ın tüm kardeşlerini öldürmesidir. Çocukluğu korku ve endişeyle geçen I. İbrahim, 9 Şubat 1640 yılında tahta çıktı. I. İbrahim kimdir, padişah olduğu dönemde yaşanan en önemli olaylar nelerdir? Sizin için ayrıntılı bir şekilde araştırdık.

  1. İbrahim'in babası 14. Osmanlı padişahı I' Ahmet'tir. Annesi ise 2 Kasım 1651 tarihinde Turhan Sultan'ın emriyle boğdurulan Kösem Sultan'dır. Kardeşleri Şehzade Süleyman, Şehzade Bayezid ve Kasım boğularak öldürüldü. I. İbrahim'in öldürülmesine ise Kösem Sultan engel oldu. 
Haberin Devamı

 I İbrahim Kimdir? 

 1640 - 1648 yılları arasında tahtta kalan I. İbrahim, 97. İslam halifesidir. Tek nikahlı eşi, Telli Hümaşah Sultan'dır. Padişah olduğu dönemde Topkapı Sarayına birçok yeni bölüm yaptırıldı. Sepetçiler Köşkü ve Seferşah Köptüsü de I. İbrahim'in hükümdarlığında yapılan en önemli mimari eserler arasında yer almaktadır. 

  1. İbrahim Dönemi Olayları 

 Dönemin en önemli olaylarından biri 1645 yılında başlayan ve 4 yıl süren Girit Savaşı olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu Ege Denizinde ve Girit'te, Venedik Cumhuriyeti ve Fransa Krallığı ile savaştı. Daha sonra savaşa Papalık Devleti ve Malta Şövalyaleri de katıldı. O dönem Osmanlı ordusunun başında bulunan isimler, Köprülü Fazıl Ahmed Paşa, Koca Musa Paşa ve Deli Hüseyin Paşa yer alıyordu. Savaş Osmanlı Devletinin zaferiyle sonuçlandı. 

Haberin Devamı

 Tarihe ''Emirgüneoğlu Vakası'' geçen olay 1641 yılın gerçekleşti. IV. Murad'ın yakın arkadaşı olan Emirgüneoğlu Yusuf Paşa, I. İbrahim'in emriyle idam edildi. 

 1647 yılında çıkan Varvar Ali Paşa İsyanı, 600 yıllık Osmanlı tarihinde yaşanmış en sıra dışı isyanlardan biridir. İsyanın çıkış sebebi, I. İbrahim'in İpşir Paşa'nın nikahlı eşi Perihan Hanım'ı kendisine istemesidir. Ancak isyanı çıkaran İpşir Paşa değil Varvar Ali Paşa oldu. Başka birinin nikahı altındaki bir kadını başka birine getirmeyi reddeden Paşa idam edildi. 

 Sık sık baş ağrılarından şikayet eden I. İbrahim'in akıl sağlığı günden güne bozuldu. 8 yıllık saltanatı boyunca birçok kişinin sebepsiz ya da haksız yere idam ettirdi. Başta Salih Paşa olmak üzere saraydan ve halktan birçok insanı iple boğdurdu. 

  1. İbrahim'in Hayatı 

 1640 yılında I. İbrahim'in kardeşi IV. Murad, siroz nedeniyle vefat etti. 9 Şubat 1640 yılında tahtın tek varisi olan I. İbrahim, padişah oldu. Tarihi kaynaklara göre uzun bir süre öldürülme korkusu yaşayan sultan, kardeşi IV Murad'ın ölmüş olduğuna inanmadı. Bu nedenle kilit altında tutulduğu saraydan dışarı çıkmayı reddetti. Annesi Kösem Sultan'ın kendisiyle konuşması ve IV. Murad'ın cenazesini görmesinin ardından gerçekten padişah olduğuna inandı. 

Haberin Devamı

 23 yıl boyunca Şimşirlik Dairesinde kafes hayatı yaşayan I. İbrahim'in psikolojisi her yıl biraz daha kötüye gitti.Birçok kişiyi idam ettirmesi ve harcamalarında aşırıya kaçması hem halkı hem de saray erkanının tepkisini çekti. 1648 yılına gelindiğinde ulemaya ve esnafa ağır vergiler yüklendi. (Amber ve Samur Vergisi). Vergilerin nedeni ise padişahın her yanı mücevherlerle kaplı bir kayık istemeseydi. 7 Ağustos 1648 yılında İstanbul'da bir ayaklanma çıktı. İsyana kapıkulu askerleri ve yeniçeriler katıldı Önce I. İbrahim damadı Sofu Mehmed Paşa, Cellat Kara Ali tarafından boğuldu. İki gün süren isyanın sonunda I. İbrahim tahttan indirildi ve yerine henüz 6 yaşında olan IV. Mehmed getirildi. Sultan İbrahim, önce taş bir odaya hapsedilse de halkın tepkisi dinmeyince o da sadrazam Sofu Mehmed Paşa gibi boğularak öldürüldü.

Haberle ilgili daha fazlası: