I. Abdülhamid kimdir? I. Abdülhamid dönemi olayları ve 1. Abdülhamit'in hayatı

I. Abdülhamid kimdir I. Abdülhamid dönemi olayları ve 1. Abdülhamitin hayatı

Abdülhamid, Lale Devri padişahı III. Ahmed'in çocuklarından biridir. 20 Mart 1725 yılında İstanbul'da doğdu. Annesi, Rabia Şermin Kadınefendi'dir. Duraklama döneminde tahta çıkmış ve birçok alanda ıslahat yapmıştır. I. Abdülhamid kimdir, hüküm sürdüğü yıllarda hangi olaylar yaşandı? Merak edenler için detaylı bir şekilde derledik.

Haberin Devamı

1. Abdülhamid 15 yıl hüküm sürmüş ve halkın sıkıntılarıyla yakından ilgilenmiştir. Sadece İstanbul'da değil birçok şehirde tebdil-i kıyafet dolaşarak halkın sorunlarını dinlemiştir. O da IV. Mehmed gibi sarayın masraflarını kısmış ve ekonomik reformlar yapmıştır. Eşleri, Muteber Kadın, Ayşe Sineperver Sultan, Fatıma Şebisefa Kadın, Humeşah Kadın ve Nükhetseza Hanım'dır.

  1. Abdülhamid Kimdir?
  1. Abdülhamid, Osmanlı Devletinin 27. padişahıdır. Yönetimde kaldığı süre boyunca birçok iç karışıklıkla mücadele etmiştir. Kız çocukları, Rabia Sultan, Hibetullah Zekiye Sultan ve Esma Sultan'dır. Erkek çocukları ise IV. Mustafa ve II. Mahmud'dur. 
  1. Abdühamid Dönemi Olayları 
  1. Abdülhamid, Osmanlı Devletinin ekonomisini düzeltmek için birçok ıslahat yapmıştır. Öncelikli olarak Yeniçeri askerlerinin sayımı yapıldı. Bu askerler verilen cülus bahşişini yasakladı Cülus, yeni tahta çıkmış padişahın memurlara ve askerlere dağıttığı bir bahşişti. Osmanlı İmparatorluğunda köklü bir gelenek olan bu bahşişin kaldırılmasından Yeniçeriler memnun olmadı. Askerler ve yüksek dereceli memurlar, yapılan ekonomik reformlardan Sadrazam Halil Hamid Paşa'yı sorumlu tuttu. Muhalifin baskılarına daha fazla dayanamayan I. Abdülhamid, sadrazamın Gelibolu'ya sürülmesini emretti. Yeniçerilerin tepkisi dinmeyince, Sadrazam Halil Hamid Paşa, 27 Nisan 1785 yılında Bozcaada'da idam edildi. 

 Bu dönemde cülus bahşişi dışında ulufe dağıtımı da yasaklandı. Kapıkulu, Sipahi ve Yeniçeri askerlerine verilen ulufenin yasaklanması tepki çekmiş, birçok isyanın çıkmasına neden olmuştur. Osmanlı Devletinin hem iç hem de dış borçlarının artması Esham sisteminin uygulanmasına neden oldu. Bu sistem III. Mustafa tarafından hazırlanmış ancak yürürlüğe konmuştu. I. Abdülhamid, bu dönemde hazırlanan senetlerin satılmasını emretti ve devletin borçlarını azalttı. 

Haberin Devamı
  1. Abdülhamid sadece ekonomi alanında değil askeri ve yönetimde de birçok ıslahat gerçekleştirdi. İlk istihkam okulu I. Abdülhamid döneminde açıldı. Bu okulda birçok subay yetiştirildi. Humbaracı Ocakları da yeniden düzenlendi. Uzmanların din değiştirme zorunluluğu kaldırıldı. Artık bir Hristiyan ya da Yahudi, Müslüman olmadan da yönetim kadrolarında yer alabilirdi. Bu reforma, ulema sınıfından birçok kişi tepki gösterdi. 

 Osmanlı'nın birçok savaşı kaybetmesi askeri alanda ıslahat yapılmasını zorunlu hale getirmiştir. I. Abdülhamid'in hüküm sürdüğü yıllarda, İran, Rusya ve Avusturya İmparatorluklarıyla savaşa girildi. Osmanlı Devleti güç kaybederken, Rusya ve İran topraklarını genişletmeye ve Osmanlı için tehdit oluşturmaya devam etti. 1775 yılında Osmanlı - İran Savaşı başladı. Zend Savaşı adıyla da bilinen savaş 4 yıl sürdü. İran'ın başında olan Zend Kerim Han'ın ani ölümüyle Basra, yeniden Osmanlı Devletinin egemenliğine girdi. 

  1. Abdülhamit, tahta geçtiğinde Rusya ile Küçük Kaynarca Antlaşması imzalanmıştı. Fakat, Rusya, barış antlaşmasının şartlarına uymadı ve Kırım'ı işgal etti. İki taraf arasında Aynalıkavak Tenkihnamesi imzalandı. Bu antlaşmaya göre Rusya, askerlerinin tamamını Kırım'dan çekecekti. Bu bölgede çıkan isyan sonucu Rusya, bir kez daha Kırım'ı işgal etti. 

 Osmanlı - Avusturya Savaşı 1787 yılında başladı ve 4 yıl sürdü. 1791 yılında Zişovi Antlaşması imzalandı. İmzalanan barış antlaşmasından sonra Avusturya İmparatorluğu işgal ettiği toprakları Osmanlı Devletine geri verdi. 

 1.Abdülhamit'in Hayatı

 15 yıl hüküm süren 1. Abdülhamit, 106. İslam halifesidir. Çocukluğunda iyi bir eğitim görmüş ve hattat sanatı ile ilgilenmiştir. Döneminde, Gülşehir Kurşunlu Camii, Beylerbeyi Camii ve Hasköy Silahdar Yayla Efendi Çeşmesi gibi önemli mimari eserler yapıldı. 1.Abdülhamid 1789 yılında felç geçirerek öldü ve İstanbul'da defnedildi.

 

Haberle ilgili daha fazlası: