GeriAraştırma Hanif nedir ve kime denir? İslam'da hanif tanımı
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Hanif nedir ve kime denir? İslam'da hanif tanımı

Hanif nedir ve kime denir? İslam'da hanif tanımı

İslamiyet öncesi dönem Cahiliye olarak tanımlanır. Bu dönemde Mekke'de putperestlik yaygındı. Mekkeli Araplar kendi elleriyle yaptıkları putların önünde secde eder, onlardan medet umardı. Ancak bu dönemde de Allah'ın varlığına ve birliğine iman ederler vardı. Bu kişiler Hanif olarak nitelendirilir. Hanif kelimesi sonraki yıllarda daha geniş bir anlam kazanarak tüm müminler için kullanılmaya başlanmıştır. Hanif nedir ve kime denir? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Kuran'ı Kerim'in birçok ayetinde hanif kelimesi geçmektedir. Örnekler: Al-i İmran Suresi, Nisa Suresi, En'am Suresi.

 Hanif Nedir ve Kime Denir?

 Cahiliye Devrinde, çoğunluğun taptığı putları reddedip Allah'a iman eden azınlığa Hanif denir. Cahiliye döneminin kötü ve çirkin gelenekleri arasında kız çocuklarını diri diri gömmek, kabilecilik, kan davası ve fuhuş yer alıyordu. Her yerde fuhuş ve zina yaygındı. Haklı ile haksızı ayıran denge ortadan kaybolmuştu. Güç ve mevki sahibi kişiler, rüşvet vererek suçlu oldukları davalarda bile aklanıyordu.

 Bu dönemde Hanif olarak nitelendirilen kişiler ise takva ehli ve mümin kullardı. Allah'ın bir ve tek olduğuna, ahiret gününe, cennet ve cehenneme inanan Hanifler, Cahiliye döneminin adetlerini benimsememişti.

 O dönem, Hz. İsa'dan sonra bir peygamberin daha geleceğine iman ediliyordu. Tahrif edilmemiş İncil'de de Hz. İsa'nın kendisinden sonra Allah'ın bir elçi göndereceğini bildiren ifadeleri yer alıyordu. Hanif olarak nitelendirilen kullar arasında Hristiyanlar da vardı. Onlar İncil'in tahrif edildiğine ve değiştirildiğine iman etmekteydi. Bu nedenle Hz. Muhammed peygamberliğini ilan eder etmez, bazı Hristiyanlar İslamiyet'i seçmiş ve Müslüman olmuştu.

 İslam'da Hanif Tanımı

 İslam'da hanif kelimesi, birçok din alimi tarafından farklı şekilde tanımlanmış ve yorumlanmıştır. Dinimizde, çoğunluğun yolundan gitmeyip batıla iman etmeyen kişiler Hanif olarak nitelendirilir. Hanifler, Allah'ın vahdet ismi gereğince, yaratıcının birliğine ve tekliğine iman ederler. Ona ulaşmak ve dua etmek için çeşitli putları aracı olarak kabul etmezler.

 Allah'ın bize şah damarımızdan daha yakın olduğuna iman eden Hanifler, yaşamlarını Kuran'ı Kerim'in ayetlerine ve peygamber efendimizin sünnetine göre sürdürürler.

 Al-i İmran Suresinin 67. ayetinde, Hz. İbrahim'in Yahudi ya da Hristiyan değil hanif olduğu bildirilir. Dinimizde Hz. İbrahim'in yoluna uyan takva ehli kullar için de Hanif kelimesi kullanılır. Hristiyanların teslis inancını reddedip Allah'ın bir ve tek olduğuna iman etmiş olan herkes Hanifti. Hanif kullar, vahdaniyete, ahiret gününe, Kuran'ı Kerime, meleklere, kaza ve kadere iman ederler.

False