GeriEğitim Hakim ve Savcı adaylığı sınavında değişiklik
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Hakim ve Savcı adaylığı sınavında değişiklik

Abone Olgoogle-news

Yönetmeliğe göre yazılı yarışma sınavı, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, katılanların öğrenim konularına ilişkin bilgileriyle ile genel yetenek ve genel kültür bilgilerini değerlendirmek amacıyla yapılacak.
Yazılı sınavda 100 tam puan üzerinden asgari 70 puanın altına düşülmemek kaydıyla en yüksek puan alandan başlamak üzere, sınav ilanında belirtilen kadro sayısının yüzde 50 fazlası mülakata çağrılacak. En düşük puana sahip adayla aynı puanı alanlar da mülakata kabul edilecek.

MÜLAKAT KURULU
Mülakat Kurulu; Adalet Bakanlığı Müsteşarı veya görevlendireceği Müsteşar Yardımcısı başkanlığında, Teftiş Kurulu Başkanı, Ceza İşleri, Hukuk İşleri ve Personel Genel Müdürü ile Türkiye Adalet Akademisi Yönetim Kurulunun her sınav için kendi üyeleri arasından belirleyeceği iki üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşacak.
Türkiye Adalet Akademisi Yönetim Kurulunda Yargıtay ve Danıştay mensubu birer üye bulunması halinde bu üyeler, Mülakat Kurulunda asil üye olarak görevlendirilecek. Yargıtay ve Danıştay mensubu üye sayısı birden fazla ise ya da hiç yoksa, Adalet Akademisi Yönetim Kurulu üyeleri arasından gizli oyla seçim yapılacak.

MÜLAKATIN KAPSAMI
Mülakatta, hakim ya da savcı adayının yazılı sınava tabi olduğu konulardaki bilgisi ölçülecek ve ayrıca yetenek, kültür ve çağdaş yaşam anlayışı, muhakeme, ifade ve bir konuyu kavrayıp özetleme yeteneğiyle genel davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu ve liyakati açısından değerlendirilecek. Adayın dış görünüşü itibariyle yadırganacak bir halinin bulunup bulunmadığı da mülakatla tespit edilecek.
Mülakat 100 tam puan üzerinden yapılacak ve alan bilgisi düzeyi 50 puan, yetenek, kültür ve çağdaş yaşam anlayışı; muhakeme gücü; bir konuyu kavrayıp özetleme ve ifade etme yeteneği; genel davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu ve liyakati ve dış görünüşü itibarıyla yadırganacak bir halinin bulunup bulunmadığı 10'ar puan üzerinden değerlendirilecek.
Yönetmeliğin geçici birinci maddesiyle, 15 Ekim 2006 tarihinde yapılan İdari Yargı Hakim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı'nı kazanan adaylardan mülakata alınacakların tespitinde, ilgililerin kazanılmış hakları saklı tutulacak.

False