Gürcü Alfabesi Nedir, Kaç Harf Ve Özellikleri Nelerdir? Gürcüce Alfabe Harfleri Yazılışı, Okunuşu Ve Sırası

Güncelleme Tarihi:

Gürcü Alfabesi Nedir, Kaç Harf Ve Özellikleri Nelerdir Gürcüce Alfabe Harfleri Yazılışı, Okunuşu Ve Sırası
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2021 10:52

Alfabeler, tarihler boyunca dil bilimin en önemli ana yapıtaşlarını oluşturmuştur. Dünyada bulunan pek çok medeniyet geçmişten günümüze kültürlerini ve çeşitli alanlarda yaşadıkları olayları ve gelişimlerini alfabeleri ile yeni nesillere aktarma imkanı kazanmıştır. Bu kıymetli ve üzerinde çalışılan eserlerden biri de Gürcü alfabesi. Gürcü alfabesine ilişkin tüm merak edilenler Gürcü alfabesi nedir, kaç harf ve özellikleri nelerdir? Gürcüce alfabe harfleri yazılışı, okunuşu ve sırası hakkında bilgileri derledik. 

Haberin Devamı

Gürcü alfabesini geliştiren kişi Kral I. Parvanaz olarak kabul edilir. Kral I. Parvanaz özellikle Gürcü tarih yazıcılığında alfabenin gelişimine çok önemli katkılar sağlamıştır. Tarihte Gürcü alfabesinin gelişmesine dair zaman dilimi MÖ. 4. yüzyıl ile MS. 3. yüzyıl aralığında gözlemlenir. Bununla birlikte çeşitli kaynaklarda Gürcücenin çok eski tarihlerden beri var olan bir dil olduğu; fakat Gürcistan'ın eski çağlardan bu yana önemli bir kültür bölgesi olarak kabul gördüğü ve farklı hakların temsilcilerinin bu coğrafyada kendi dillerini konuşarak kendi yazı sistemlerini kullandıkları açıkça belirtilmektedir.

 

Gürcü Alfabesi Nedir?

Gürcü Alfabesi, Güney Kafkas dillerinin (Gürcüce, Megrelce, Svanca ve Lazca) özellikle Gürcücenin yazımında kullanılan alfabeye verilen isimdir. 1940'lı yıllarda Osetçe ve 1937-1954 arasında Abhazcanın yazımında kullanılan bir alfabedir. Gürcü alfabesi Dağıstan'da Avarlar tarafından yüzyıllar boyunca Avar dilini yazmak amacı ile kullanılmıştır. Avarlar, Gürcü krallıkları ile Alazan Vadisi sebebi ile çatışmalara başlayınca Gürcü alfabesi yerini 16.yüzyıldan itibaren Avar dili için düzenlenen Arap harflerinden meydana gelen Ajam alfabesine bırakmıştır.

Haberin Devamı

 

Gürcü Alfabesi Kaç Harf?

Gürcü alfabesini yakından tanımak ve öğrenmek isteyenlerin ilk etapta merak ettiği hususları başında Gürcü Alfabesinin kaç harf olduğu geliyor. Gürcü alfabesi, dünyada kullanılan en eski yazı sistemlerinden beri olarak değerli bir alfabedir. Bu alfabe 5'i sesli olmak üzere toplam 33 harften oluşur. Gürcü Alfabesinde büyük-küçük harf ayrımı mevcut değildir. Harflerin hepsi aynı şekilde yazılmaktadır.

 

Gürcü Alfabesi Özellikleri Nelerdir?

Gürcü alfabesi sahip olduğu özellikler ile alfabeler arasında öne çıkan alfabeler arasında yer alıyor. Gürcü alfabesi çağımızda dünya genelinde kullanımı tercih edilen 14 yazı sisteminden biri. Beşi sesli olmak üzere 33 harften oluşan alfabe, Latin alfabesi gibi soldan sağa doğru yazılıyor. Daha önce bahsedildiği üzere büyük-küçük harf ayrımı olmadığı gibi harflerin hepsi aynı şekilde yazılıyor.

Haberin Devamı

 

 Gürcü alfabesini diğer alfabe türlerinden ayıran en önemli özelliklerinden birisi üç farklı biçiminin bulunması. Bu biçimlerden ilki Mrglovani (yuvarlak) ya da Asomtavruli (başlık harfleri) olarak isimlendiriliyor. Diğeri ise Nushuri (küçük) ya da Hutsuri (dinsel) olarak bilinirken en son biçimi ise Mhedruli (askeri) olarak 11.yüzyılda ortaya çıkmıştır. Birinci biçim MÖ. 3. yüzyıl diğeri ise 9. yüzyılda görülmüştür. Gürcü alfabesinin geçirdiği değişimleri ve ilerlemeleri göstermeleri açısından da bu biçimler son derece önemli olup dilbilimciler tarafından ayrıntılı olarak incelenmektedir.

 

 Gürcü Alfabesi Harfleri Yazılışı ve Okunuşu

 Gürcü alfabesi harflerinin yazılışı, adı ve okunuşları şöyle:

 

 ა - AN - Türkçedeki "a" gibi

 ბ - BAN - Türkçedeki "b" gibi

 გ - GAN - Türkçedeki "g" gibi

 დ - DON - Türkçedeki "d" gibi

 ე - EN - Türkçedeki "e" gibi

 ვ - VİN - Türkçedeki "v" gibi

 ზ - ZEN - Türkçedeki "z" gibi

 თ - TAN - Türkçedeki "t" gibi

 ი - İN - Türkçedeki "i" gibi

 კ - K'AN - K' Sert

 ლ - LAS - Türkçedeki "L" gibi

 მ - MAN - Türkçedeki "m" gibi

 ნ - NAR- Türkçedeki "n" gibi

 ო - ON- Türkçedeki "o" gibi

 პ - PAR - P' Sert

 ჟ - Jan

 რ - RAE- Türkçedeki "r" gibi

 ს - SAN- Türkçedeki "s" gibi

 ტ - T'AR - T' Sert

 უ - UN - Türkçedeki "u" gibi

 ფ - PAR- Türkçedeki "p" gibi

 ქ - KAN - Türkçedeki "k" gibi

Haberin Devamı

 ღ - GHAR- Fransızcadaki "R" telaffuzu gibi

 ყ - G'AR - Q' q'

 შ - ŞİN - Türkçedeki "ş" gibi

 ჩ - ÇİN - Türkçedeki "ç" gibi

 ც - TSAN - Tsunami'de T'yi belirsiz okuma gibi

 ძ - DZİL - Örnek : Sota ArvelaDZe

 წ - TS' Sert - Yılan tıslaması gibi

 ჭ - Ç'AR - Ç' Sert - Tç : ç'den önce bir t varmış gibi

 ხ - KHAN - Hırıltılı h, Azericedeki x gibi

 ჯ - CAN - Türkçedeki "c" gibi

 ჰ - HAE - Türkçedeki "h" gibi

 

 Gürcü Alfabesi Harfleri Sırası

 

 ა - ბ - გ - დ - ე - ვ - ზ - თ - ი - კ - ლ - მ - ნ - ო - პ - ჟ - რ - ს - ტ - უ - ფ - ქ - ღ - ყ - შ - ჩ - ც - ძ - წ

 ჭ - ხ - ჯ - ჰ şeklinde sırası ile toplam 33 harften oluşmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası: