Fizyoloji nedir ve neyi inceler? Fizyoloji hakkında bilgiler

Fizyoloji nedir ve neyi inceler Fizyoloji hakkında bilgiler

Doğadaki yaşamsal faaliyetlerin ve canlı organizmaların incelenmesine fizyoloji denilmektedir. Yaşamın mantığını Fizyoloji bilim dalı araştırır. Fizyoloji nedir ve neyi inceler? Detaylarını sizler için derledik.

Haberin Devamı

Fizyoloji, doğadaki canlıların fiziksel, mekanik ve biyokimyasal yapısını ve işlevlerini inceleyen bilim dalıdır. Bu bilim dalı ile ilgilenen uzmanlara Fizyolog denilmektedir.

 Fizyoloji Nedir ve Neyi İnceler?

 Doğada bulunan canlılar yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için beslenme, dolaşım, boşaltım ve solunum gibi ihtiyaçlar duyarlar. Ayrıca tek hücreli canlılarda tüm yaşamsal faaliyetler hücre içinde organellerce gerçekleşir. Bu durum çok hücreli canlılarda ise değişir. Çok hücreli canlılar yaşamsal faaliyetlerini tek bir hücrede değil hücre toplulukları tarafından gerçekleştirilir. Aynı zamanda çok hücreli canlıların hücreleri aynı yapıda değildir. Görevleri de farklılık gösterebilir. Fizyoloji genellikle doğadaki yaşamsal tüm faaliyetleri inceler. Aynı zamanda bu bilim dalı daha çok dinamik bir sistemi inceler. Hücrelerin işlevlerini ise çevredeki faktörler etkiler.

 Fizyoloji Hakkında Bilgiler

Haberin Devamı

 Fizyoloji bilim dalı genellikle bitki ve hayvan fizyolojisini inceler. Fizyoloji evrensel bir bilim dalıdır. O nedenle hangi canlıya dair çalışıldığına bakılmaz. Fizyoloji genel olarak fiziksel ve kimyasal dengenin korunmasını amaçlar. Fizyoloji bilim dalı canlıların doku, organ ve hücre detaylarından derledikleri tüm bilgiler ışığında çevreye olan uyumu araştırır. Yani kalıtımın biyokimyasal temelleri derinlemesine araştırılır. Klinik fizyolojide ise insan vücudunun mekanik, biyokimyasal ve fiziksel fonksiyonları ile işlevleri incelenir.

 Klinik fizyologlar insan fizyolojisi alanında çalışmalar yaparlar. Bu konuda bilgi birikimi, tıbbı uygulama, tanı, tedavi ve izleme amacı gibi tüm detaylar göz önünde bulundurulur. Fizyoloji uzmanı klinik ve deneysel çalışmaları takip ederek bu konuda çalışmalar yapar. Aynı zamanda klinik ve deneysel çalışmalar planlanır. Ayrıca fizyoloji uzmanları tarafından laboratuvar güvenliği de sağlanır. Fizyoloji uzmanları diğer tüm meslektaşlarına bilgi ile konsültasyon sağlarlar. Bu açıdan yaşamsal faaliyetler ve bu süreç detaylı olarak ele alınır.

 İnsan fizyoloji tarihi Milattan Önce 420'ye kadar dayanır. Hipokrat ise bu alanda en deneyimli kişi olarak kabul edilir. 1960'lı yıllarda Fizyoloji terimi kullanılmaya başlanmıştır. Bu noktada ise işlevler ve problemlere yönelik deneyler de yapılmıştır. Aristo bu konuda tezlerini ve düşüncelerini de ortaya koymuştur. Galen ise deneysel fizyolojinin kurucusu olarak bilinmektedir. Orta Çağ boyunca ise Yunan ve Hint tıbbi gelenekleri öne çıkarken Müslüman hekimler tarafından da gelişmeler ortaya konulmuştur. İbn-i Sina bu konuda çok önemli çalışmalar ortaya konulmuştur. Bu dönem diğer bir çalışma da İnn Nefis tarafından 1213-1288 yılları arasında ortaya konmuştur. Sonrasında ise fizyolojik çalışmalar Batı'da ilgi görmüştür.

Haberin Devamı

 Rönesans ile birlikte Batı medeniyetlerinde modern anatomi ve fizyolojik çalışmalar ile ilgili gelişmeler de ortaya konulmuştur. Özellikle bu süreçte Batı'da fizyolojik çalışmalar alanında yüksek bir artış yaşandı. Bu konuda insanların anatomileri ile ilgili kitaplar da yazılmaya başlandı. Modern insan anatomisi ise giderek daha da hız kazandı. Fizyolojiye olan bu ilgi sayesinde deneysel fizyolojiye de ilgi artmış oldu. İnsan vücudu daha yakından incelendi. Temel fonksiyonlar incelenerek deneysel gözlemler de yapıldı. 18. ve 19. yüzyılda bu alanda gelişmeler de hızlı bir şekilde arttı. 19. Yüzyılda Matthias Schleiden ile Theodor Schwann tarafından geliştirilen hücre teorisi büyük bir ilgi gördü.

Haberin Devamı

 Teknolojinin hızlı gelişimi ile birlikte 20. yüzyıla insan fonksiyonu ile ilgili deneysel çalışmalar damga vurdu. Bu dönem insan fonksiyonu karşılaştırılması fizyolojisi incelendi. Aynı zamanda evrimsel fizyoloji alanında çalışmalar da ortaya konulmuştur. Fizyoloji bilim dalının gelişimi ise her geçen gün devam ediyor.

Haberle ilgili daha fazlası: