TEOG sınavında fen testinde tamir kutusu, inkılapta Atatürk

TEOG sınavında fen testinde tamir kutusu, inkılapta Atatürk

Fende müfredata yeni eklenen basit makineler soruları için evdeki tamir kutusunu karıştırmak TEOG’da ciddi avantaj sağlayabilir. İnkılap tarihi için de Atatürk’ün özellikleri çok iyi bilinmeli...

Haberin Devamı

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavının fen bilimleri bölümünde öğrenciler, ‘insanda üreme, büyüme ve gelişme’ ile müfredata bu yıl eklenen ‘basit makineler’ olmak üzere iki üniteden sorumlu olacak.

 

 

Uzmanlara göre, özellikle basit makineler sorularını çözebilmek için bir alet kutusu karıştırıp, içindekilerin ne işe yaradığını öğrenenler avantajlı olacak. İnkılap tarihi ve Atatürkçülük’te ise üç ünite var. Bu testte başarılı olmak için mutlaka Atatürk’ün amaçlarını, hedeflerini bilmek, kısaca Atatürk’ü anlamak gerekiyor. Uzmanların bu iki dersle ilgili şu sınav taktiklerine ise çok iyi kulak vermek gerekiyor:


FEN BİLİMLERİ
İnsanda üreme, büyüme ve gelişme: DNA’nın yapısı, kendini eşlemesi, mitoz ve mayoz bölünme evreleri ve özellikleri, insanda üreme, büyüme, gelişme, ergenlik ve o dönemle ilgili sorular bekleniyor. Özellikle şekil, şema ve grafikli sorularda verilen bilgilerin çok dikkatli incelenmesi ve analiz edilmesi gerekiyor. Hamilelik süreci ile ergenlerin fiziksel ve ruhsal dönemlerine ait sorular da gelebilir.

Basit makineler: Günlük hayatta kullanılan basit makineleri ve kullanım avantajlarını öğrenmek şart. Evlerinde bulunan bir alet kutusunu karıştırıp basit makinelerin isimlerini, kullanım amaçlarını öğrenen, sarımsak ezici, maşa, ceviz kıracağı gibi mutfak araç gereçleri ile ilgili bilgi sahibi olup kullanan, çevresini gözlemleyip özellikle inşaatlarda faydalanılan düzenekleri tanıyanlar, sınavda çıkan soruları rahatlıkla yapabilir.

İNKILAP TARİHİ
Bir kahraman doğuyor: Mustafa Kemal’in kişilik özellikleri, okuduğu okullar, askerlik hayatı, ileri görüşlülüğü, vatanseverliği, liderliği ile o dönemde Osmanlı’nın genel durumunu sosyal ve kültürel anlamda iyi bilmek gerekiyor. Selanik’in kültürel, sosyal, ekonomik özellikleri de sorulacak konular arasında.

Milli uyanış yurdumuzun işgaline tepkiler: Birinci Dünya Savaşı, katılan devletler, cepheler, Osmanlı’nın cephelerdeki durumu, savaşın temel sebebi olan Sanayi Devrimi ile Fransız İhtilali ve itilaf devletlerinin amaçlarını iyi öğrenenler soruları rahatlıkla yapabilir. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın bizim için ne gibi hükümler içerdiği, 7 ve 24’üncü maddeler, Paris Barış Konferansı konularından soru bekleniyor. Cemiyetlerin ortak özellikleri ve Ermeni Tehcir Kanunu ile ilgili konulardan da sınavda soru çıkabilir.

Ya istiklal ya ölüm: Kurtuluş Savaşı’nda Doğu ve Güney cephelerindeki mücadeleler, sebep ve sonuçları; Batı cephesinde Kuvayi Milliye birliklerinin faaliyetleri, düzenli ordunun kurulması konuları çıkabilir. Geçen yıl Doğu ve Güney cephelerinden soru çıktı, bu sınavda Batı Cephesi sorulabilir. Misak-ı
Milli, Hıyanet-i Vataniye gibi kelimelerin anlamı ile Büyük Millet Meclisi’nin özelliklerini iyi bilmekte yarar var.

KENDİNİZE GÜVENİN
Yrd. Doç. Dr. Şengül İlgar (İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi): “Ergenlik gibi duygusal çalkantılar yaşadığı bir dönemde öğrencinin önüne geleceğinde önemli bir başlangıç olabilecek TEOG sınavı çıkıyor. Bu da kaygıya neden oluyor. Öğrenciler her şeyden önce etkili ve verimli ders çalışıp, kendilerine güvenmeli. Teknolojiyi kullanırken seçici ve yararcı olmasına dikkat etmek, internet ve sosyal medya kullanımına sınırlama getirmek ve zamanı etkili kullanmak başarı getirir. Zamanı doğru kullanmak da kaygıyla başa çıkma yolları arasında.”

ÇOBANLIK YAPARKEN BİLE TEST ÇÖZDÜM
Ezgİ Beytaş (Geçen yılın TEOG Birincilerinden-Kocaeli Fen Lisesi): “Muş Varto’ya bağlı Bağcılar köyüne 4-5 kilometre uzaktaki bir okulda eğitim aldım. TEOG’a hazırlanırken günlük çalışma programı yaptım. Bol konu tekrarı yapıp, test çözdüm. Köyde yaşadığımız için yapılacak birçok iş olabiliyor. Fakat ailem beni bunlardan uzak tuttu. Ben de çok sık olmamakla birlikte, çobanlık yaparken bile test çözdüm. İlk TEOG’a girerken heyecanlıydım ve 4 yanlış yaptım. İkincisinde heyecanımı yendim. Sınava girecekler heyecanlanmasın, öğretmenlerden destek alsınlar.”

EN ÇOK YAPILAN HATALAR
Fen bilimleri testinde mitoz ve mayoz farkı, bölünmenin şekilsel aşamaları en çok yapılan hatalar. Mitozda kromozom ortadan ikiye bölünüyor, mayozda iki tane yan yana kromozom birbirinden ayrılıyor, unutmayın.

Basit makinelerde makaralar konusunda sabit ve hareketli makarayı karıştırmamak gerekiyor.

SINAV KURALLARI
Her ders için çoktan seçmeli 20 soru olacak, değerlendirmede yanlışlar doğru cevap sayısını etkilemeyecek.

Her dersten A, B, C ve D olmak üzere dört tür kitapçık dağıtılacak.

Oturumların süresi 40’ar dakika, molalar ise 30’ar dakika olacak.

BİTTİ

Haberle ilgili daha fazlası: