Etnoloji nedir ve neyi inceler? Etnoloji bilimi hakkında kısaca bilgiler

Etnoloji nedir ve neyi inceler Etnoloji bilimi hakkında kısaca bilgiler

Etnoloji, insanların milletlere ayrılışını, niteliklerini ve oluşumunu karşılaştırıp sınıflara ayıran bilim dalıdır. Bu bilim dalı ırkların kökenini, türeyiş ve dağılışını araştırıp karşılaştırır. Etnoloji nedir ve neyi inceler? Tüm detaylarıyla sizler için derledik.

Haberin Devamı

Etnoloji tüm toplumların kültürlerini, biyolojik ve fiziksel özelliklerini araştıran bilim dalıdır. Bu bilim dalı tüm eski ve yeni toplumların kültürlerini inceler.

 Etnoloji Nedir ve Neyi İnceler?

 İnsanların yeryüzüne dağılışını ve etnik gruplara ayrılışını inceleyen bilim dalına Etnoloji denilmektedir. Milletlerin töre, dil ve kültür yapılarının incelenmesi sonucu yeni araştırmalar yapılır. Etnoloji bilim dalında değişik kültürler incelenerek bu konuda çıkarımlar yapılır.

 Etnoloji bilim dalı genel olarak halkların kültürel yapısı ile birlikte tarihsel gelişimlerini de inceler. İnsanlığın genel kültür tarihini inceleyen bu bilim dalı sanat tarihinden dil ve din konularına dair her türlü bilgiyi araştırır. Etnoloji sayesinde pek çok milletin tarihine ışık tutmak mümkündür. Bu bilim sayesinde milletlerin kültürel yapısı ve dil özellikleri de keşfedilir.

 Etnoloji Bilimi Hakkında Kısaca Bilgiler

Haberin Devamı

 Etnoloji bilim dalının tarihi 19. yüzyıla dayanmaktadır. Bu bilim dalını kurma çalışmaları ise bu yüzyılda başlamıştır. Etnografya ve etnoloji gibi kavramlar ise 1770'li döneme dayanmaktadır. Özellikle de Göttingen Üniversitesi'nde bu konuda ilk kürsü kurulmuştur. Bu kürsünün sahibi ise Alman bilim adamı Adolf Bastian olmuştur.

 Adolf Bastian ise 1864 yılı itibari ile Profesörlük unvanını almıştır. Etnoloji bilim dalı ise bu tarihten itibaren gelişimini sürdürmüştür. Modern etnolojinin temeli ise sömürgecilik ve emperyalizm ile birlikte atılmıştır. Geçmişten günümüze Etnoloji alanında pek çok yenilik oldu. Özellikle günümüzde Etnoloji uzmanları araştırdıkları kültürlerin içine girerek bire bir gözlemlerini yapmaktalar.

19. Yüzyıldan günümüze kadar süregelen Etnoloji bilim dalı milletlerin ve toplumların gelişimini araştırır. Etnoloji bilim dalı alanında kurulan dernekler 1839 Yılında Paris'te, 1842 yılında New York'ta ve 1844 yılında Londra'da kurulmuştur. Bu dernekler öncülüğünde milletler üzerinde araştırmalar da yapılmıştır. Etnoloji genel olarak ilkel toplumlar ve kabileleri incelemiştir. Son elli yıldan beri de bu bilim alı ilkel olmayan milletleri de incelemeye başlamıştır. Bu bilim dalı halkların kültürünü ve yaşayış şekillerini de inceler.

 Etnoloji genellikle başka bilim dallarından da yararlanır. Bu bilim dalları Prehistorya, Arkeoloji, Fiziki Antropoloji, Sosyoloji, Coğrafya ve Biyoloji olmuştur. Aynı zamanda Etnoloji, halkların hukuksal yapısı, sanatsal faaliyetleri, folklor ve din konularından da beslenir. İyi bir Etnolog olmak için ise üniversite eğitimini almak gerekir. Bunun için de Ankara, İstanbul, Hacettepe gibi üniversitelerde Etnoloji ve Etnografya okuduktan sonra bu alanda kariyer yapma imkanı olacaktır. Toplumsal yapılanmanın temelinde yer alan tüm değerler araştırılarak milletlerin yapısı ortaya konulur. Bu araştırmayı yapan da genel olarak Etnoloji bilim dalıdır.

Haberin Devamı

 Etnoloji bilim dalının tarihi nerede ise Antik Çağ'a kadar uzanır. Bu kapsamda Ünlü toplum bilimci Heredot etnologların atası sayılabilir. Bu kapsamda Heredot gittiği yerlerde halkların adetlerini de tanıtır ve karşılaştırmalar yapar. Bu özelliği ile birlikte toplumların yapısına ve özelliklerine de ışık tutar. Orta Çağ ise etnoloji araştırmaları kapsamında oldukça durağan geçmiştir. Bu dönemde Kristof Kolomb'un yaptığı keşifler önemli bir yer tutar.

 Etnologların yanı sıra yazarlar da toplum bilimine ve araştırmalara önem vermişlerdir. Bu kapsamda yazdıkları eserlerde de etnoloji alanında deneyimlerine yer vermişlerdir. Özellikle de J.J. Rousseau Okyanusya adalarındaki yerli halkların yaşayış biçimlerini ele almıştır. 1809-1882 Yılları arasında ise C. Darwin yaptığı araştırmalar ile birlikte Etnoloji bilim dalına ışık tutmuştur.

Haberle ilgili daha fazlası: