Etik ve ahlak arasındaki fark nedir? Etik ile ahlak farkı

Etik ve ahlak arasındaki fark nedir Etik ile ahlak farkı

Arapça kökenli bir sözcük olan ahlak, hulk sözcüğünden türetilmiştir. Hulk, yaratılış ve huy anlamına gelirken, ahlak kelimesi iyi huylar, fazilet ve erdem demektir. Dilimize Yunancadan geçen etik kelimesi ise, ahlakla ilgili olan kavramları ve olguları tanımlamak için kullanılır. Ahlak bilimine etik ya da ilm-i ahlak denir. Etik ve ahlak arasındaki fark nedir tüm detayları ile sizler için derledik.

Haberin Devamı

Ahlak felsefesi, Antik Yunan'da ortaya çıkmış, en köklü felsefi akımlardan biridir. Platon, Aristoteles, Diyojen ve Heraklitos, ahlak felsefesinin temsilcileri arasında yer alır. 

Etik ve Ahlak Arasındaki Fark Nedir?

 1- Etik, ahlaka göre daha genel bir kavramdır.

 2- Ahlak kişiden kişiye göre değişebilir. Etik ise evrensel bir değer olup her yerde geçerlidir.

 3- Ahlak kuralları zamanla değişebilir. (Örneğin eskiden büyüklerin yanında bacak bacak üstüne atmak ahlaka aykırı sayılırdı. Bugün ise böyle bir şey söz konusu değildir.)

 4- Etik kuralları göreceli değildir. Bu nedenle kişiden kişiye, toplumdan topluma değişmez.

 Örneklerle Etik ve Ahlak Arasındaki Faklar

 Örneğin yaşça büyük bir kişiyle saygılı bir üslupla konuşma, her zaman herkese karşı nazik ve kibar olmak temel etik kurallarıdır. Yeni tanışılan birisine ''siz'' diye hitap etmek ise etik değil ahlaki bir kurallardır. Çünkü birçok kişiye göre iletişimde saygı, hitapla değil üslupla olur. Kişiden kişiye değişen ve farklı yorumlanan her şey ahlaki bir kuraldır.

Haberle ilgili daha fazlası: