ERG Eğitim İzleme Raporu: Ders kitapları cinsiyetçi

Güncelleme Tarihi:

ERG Eğitim İzleme Raporu: Ders kitapları cinsiyetçi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2019 08:00

Eğitim Reformu Girişimi’nin (ERG) yayımladığı Eğitim İzleme Raporu 2019’un ikinci dosyasında ders kitaplarında cinsiyetçi öğelerin yoğun bir şekilde var olmaya devam ettiği vurgulandı. 2019’da yaşanan en önemli gelişmenin mayısta açıklanan ‘ortaöğretim tasarımı’ olduğu belirtilen raporda, ders sayılarının azaltılması olumlu bulundu.

Haberin Devamı

EĞİTİM Reformu Girişimi (ERG), ‘Eğitim İzleme Raporu 2019’un ikinci dosyasını dün açıkladı. ‘Eğitimin İçeriği’ başlığını taşıyan bu dosyayla yeni ortaöğretim tasarımı, mesleki ve teknik eğitim, ölçme ve değerlendirme, temel eğitimde beceri kazanımı, toplumsal cinsiyet eşitliği ve okullarda demokrasi kültürünün oluşturulmasıyla ilgili gelişmeler ele alındı.

DERS SAYISININ AZALTILMASI OLUMLU
2019’da yaşanan en önemli gelişmenin mayısta açıklanan ‘ortaöğretim tasarımı’ olduğu belirtilen raporda, ders sayılarının azaltılması olumlu bulundu. Çalışmada, ders kitaplarındaki toplumsal cinsiyet eşitliği konusuna da yer verildi. ERG raporunda bu yıl hazırlanan ‘Öğretim Programları ve Ders Kitaplarında Demokratik Vatandaşlık ve Demokratik Değerler Raporu’na atıfta bulunularak, ders kitaplarında cinsiyetçi ögelerin yoğun bir şekilde var olmaya devam ettiği vurgulandı. Buna göre, ders kitaplarında kadın eğer aile içinde değilse saygın olmayacağı mesajı veriliyor ve kadınlar çoğunlukla anne rolünde yer alıyor. ERG’nin raporunda öne çıkan diğer bulgular ise şöyle:

Haberin Devamı

PISA 2015’te öğrencilerin yüzde 51’i matematikte, yüzde 45’i fende, yüzde 40’ı okumada temel becerilerden yoksun olduğu görüldü.

2019’daki üniversite sınavının birinci aşaması Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) ortalama cevap oranı matematikte yüzde 15, fende yüzde 14, Türkçede ise yüzde 38 olarak belirlendi.

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLULAŞMASI
Liselere giriş sınavında adayların soruları boş bırakma oranı matematikte yüzde 40.28 olarak tespit edildi. Onu yüzde 22.75 ile yabancı dil, yüzde 10.02 ile fen bilimleri izledi. Bu oran Türkçede yüzde 6.84, TC inkılap tarihi ve Atatürkçülükte yüzde 5.74, din kültürü ve ahlak bilgisinde yüzde 4.43.

Kız çocuklarının okullulaşmasında son yıllarda büyük ilerleme kaydedildi. Ancak özellikle okulöncesi ve ortaöğretimdeki okullulaşma oranlarının istenen düzeyin altında olması dikkate alındığında, kız çocuklarının okullulaşmasını destekleyen politikalara ağırlık verilmesi gerektiği anlaşılıyor.

EN ÇOK TEKRAR 9’UNCU SINIFTA
2018-2019 eğitim öğretim yılında en fazla sınıf tekrarı 9’uncu sınıfta oldu. 9’uncu sınıflarda tekrar oranı yüzde 10 düzeyinde. 10’uncu sınıfta yüzde 4.6, 11’inci sınıfta yüzde 1.5, 12’nci sınıfta ise yüzde 0.6. Ortaöğretime erişim 2018-2019 yılında yüzde 84.2’de kaldı. 14-17 yaş net okullulaşma oranı ise yüzde 88.2.

Haberin Devamı

DEVAMSIZLIK YÜZDE 44
En fazla devamsızlık mesleki ve teknik ortaöğretimde yapıldı. Bu oranın yüzde 44 olduğu görüldü. En az devamsızlık yüzde 5.7 oranıyla ilkokulda yaşandı. Bu oranlar ortaokullarda yüzde 10, imam hatip ortaokullarında yüzde 8.9, Anadolu imam hatip liselerinde yüzde 36 oldu.

Ortaöğretim çağında olduğu halde okul dışında kalan nüfusun yüksekliği, temel becerileri kazanamayan lise öğrencilerinin çokluğu ve üst düzeyde performans gösteren öğrenci sayısının yetersizliği, Türkiye’nin sürdürülebilir toplumsal ve ekonomik gelişme potansiyelini de zayıflatıyor.