GeriAraştırma Envanter Nedir? Envanter Tanımı, Envanter Çıkarma İle Envanter Çıkarma Aşamaları
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Envanter Nedir? Envanter Tanımı, Envanter Çıkarma İle Envanter Çıkarma Aşamaları

Envanter Nedir? Envanter Tanımı, Envanter Çıkarma İle Envanter Çıkarma Aşamaları

Muhasebe departmanı dışında envanter sonucu olarak belirlenen ve gösterilen bilgiler olarak bu firmanın muhasebe kayıtlarındaki görülür. Herhangi bir fark ve ya değişiklik olduğunda gerekli düzenlemelerle durum tamamlandığı zaman bu işlemlere envanter adı verilir. İşte, merak edilen tüm detaylar.

Envanter listeleri envanter defterlerine yazılmaktadır. Envanter listeleri vergi usul kanunun belirlemelerine göre en az 5 yıl gösterilmesi gerekir. Bu iş için görevlendirilen memurlar her şeyi tek tek sayar. Bunlar sayılan varlıklardır. Böylece görevliler sayım listesi hazırlamış olur.

Envanter Nedir?

Türkçe kavramlara göre envanter kavramı, bu operasyonda gösterilen ticari mal, çizelge ve değerlerin gösterimidir. Ticari anlamda gösterilen anlamıysa, bir ticari şirket ve ya firmanın para, hizmet ve mülk gibi şeylerin genellikle alacaklı yani borçlu durumda, her şeyi açık bir şekilde gösterilen faaliyete verilen isimdir.

Envanter Tanımı Nedir?

Envanter genel olarak sayım, düzeltme, kontrol etme ve durumu normalleştirme yapılarak oluşturulur. Her zaman belirlenen tarihler arasında yapılır. Alınacak borçların miktarının anlaşılmasıdır. Tabi ki envanter sayımlarının belirli ve önemli kuralları da vardır. Firmaların sayım yapmadaki ilklerinin sebebi net olarak yarıyıl kâr veya hasarını aidat yasaları açısından tanımlamaktır. Değerlerin sayımını, muhasebenin çalışanlar reelleştirir.

Defter yakalayan tacirlerin muhakkak bir zamanda sahip oldukları tüm değerlerin sayımını yaparak, ticari defterlerini bu sayım neticelerine göre denkleştirmelerine stok harekâtları denir. Defterlere yapılan tüm bu kayıtlarına stok kayıtları denir. Tüm bunları sonuç olarak rakamlarla ortaya çıkmaktadır. Envanter kayıtlarının sonuçları işlemin kar mı zarar mı ettiğini gösterir.

Envanterin Aşamaları Nelerdir?

Envanter işlemiyle ilgili belirlenmiş standartlar vardır. Kanınlar bunların belirlenmesine yardımcı olur. Bunlar tam olarak üç adet aşamadan oluşur.

Alacak ve borçların o anki durumunun anlaşılması (Muhasebe Dışı Envanter)

Bulunan fiili durum ile kayıtların karşılaştırılması

Envanter kayıtlarının yapılması durumu (Muhasebe İçi Envanter)

Envanter İşlemleri Nelerdir?

Envanter işlemleri dönem sonlarında üç aşama şeklinde yapılmaktadır. Bunlar:
1. Firmaların genel olarak ay sonunda yaptıkları düzenlenen hesapların kayıtlardaki genel durumunu gösterir.
2. Firmaların sahip olduğu kaynakları saymak ve ölçmek için gerçek değerleri bu şekilde anlaşılır kılar.
3. Firmaların sahip olduğu tüm kaynaklar defter kayıtlarındaki değerleri ile eş olup olmadığına bakılır. Tüm işletmeler envanter çıkarırlar. Bu kanunen bir zorunluluktur. Dönem sonlarında gerçekleşir. Hesap dönemlerinin ilk üç ayı bitirilmelidir. Bu kanuni bir zorunluluktur.

Envanter Çıkarma ile Envanter Çıkarma Aşamaları Nelerdir?

Kanunlarda özellikle Vergi Usul Kanununda envanter kavramına açık bir şekilde yer verilmiştir. Hatta uzunca tanımlanmıştır. Kanuna göre envanter çıkarmak, alacakları ve borçları belirlemek, ölçmek ve değerlendirerek ortaya çıkarır. Böylece tespit edilmesi sağlanır. Tüm bu alacaklar ve borçlar firmaların finansal mevcut kıymetini ifade eder. Envanter çıkarma üç aşamadan oluşan bir çalışma gerektirir. Bu envanter çıkarma aşamaları ise:

Muhasebe Dışı Envanter İşlemleri: Firmanın tüm varlık ve borçları belirlenmelidir. Bu amaçla birçok işlem yapılır.

Karşılaştırma İşlemleri: Bulunan envanter ve stok belirlenmelidir. Böylece kayıtlar arası karşılaştırmalar görülür.

Muhasebe içi Envanter: Envanter kayıtları yapılmalıdır. Burada işlemler gerçekleşir.

Bu durumda envanter sayım listesi oluşturulması çok önemlidir. Vergi usul kanunu uyarınca bu liste hazırlanmalıdır. Kanuna göre bu liste ilk olarak da sayfalar üzerinde düzenli bir şekilde numaralandırma yapılması gerekir. Envanter belirlenen tarihlere göre de ayarlanması gerekir. Envanteri çıkaran kişi yani memur vekil tarafından da hazırlanması gerekir. Son olarak envanter defteri düzenli biçimde gelecek için saklanmalıdır. Bunlar Vergi Usul Kanununa göre şart olan maddelerdir.

False