GeriAraştırma Enternasyonalizm nedir? Enternasyonalist ne demek? Enternasyonalizm hakkında bilgi
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Enternasyonalizm nedir? Enternasyonalist ne demek? Enternasyonalizm hakkında bilgi

Enternasyonalizm nedir? Enternasyonalist ne demek? Enternasyonalizm hakkında bilgi
Abone Olgoogle-news

Enternasyonalizm, insanları ''dünya milleti'' olarak tanımlayan ideolojik bir disiplindir. Diyalektik materyalizmde de önemli yer tutan bu kavram günümüzde daha çok sosyalizmi tanımlamak için kullanılır. Enternasyonalizm nedir ve temel ilkeleri nelerdir? Sizin için araştırdık.

''Uluslararasıcılık'' ve ''Beynelmilelcilik'' olarak da bilinen bu bu ideoloji ulusal ve sınıfsal ayrımcılığa karşı çıkar. İnsanları ırklarına ve dinlerine bakmaksızın eşit kabul eder. Enternasyonalistler tarih boyunca liberalizmin ekonomi politikalarını ve kapitalizmi karşı eleştirmiştir. Onlara göre dünyadaki eşitsizliğin, şiddetin ve suçların temel kaynağı iktisadi sistemdir.

 Kapitalist ekonomide temel amaç daha fazla kar elde etmektir. Bu da zengin ile fakirler arasındaki eşitsizliğin artmasına neden olur. Enternasyonalizmde tek bir milletin ya da dinin değil tüm insanlığın hakları savunulur. Tanımlamalar da ırk üzerinden değil sınıflar üzerinden yapılır. Bu ideolojide toplumu oluşturan sınıflar ''işçi, öğrenci'' ve ''işveren, patron'' olmak üzere ikiye ayrılır. Bu sınıflar kısaca ''proleterya'' ve ''burjuva'' olarak adlandırılır.

 Enternasyonalizm Nedir?

 Enternasyonalizm, şovenizme ve faşizme karşı olan sosyo-politik bir akımdır. Temelinde Karl Marx'ın sosyal sınıf teorisi yer almaktadır. Bu teoriye üretim araçları herhangi bir kişi ya da kuruma ait olamaz. Üretim araçlarının başında fabrikalar ve tesisler yer alır. Bu araçların belli başlı kişilerin elinde toplanması eşitsizliğin ana sebebidir. Bu nedenle özel mülkiyete karşı çıkılır ve bunların kamusallaştırılması talep edilir.

 ''Proleter enternasyonalizm'' kavramı ilk kez Karl Marx ve Friedrich Engels'in birlikte yazdığı Komünist Manifesto kitabında kullanılmıştır. İşçilerin iktidarı anlamına gelen bu kavram belli bir ülke ya da bölgeyle sınırlı değildir. Ancak dünyadaki tüm işçiler birlikte hareket ederse, proleter enternasyonalizmin hedefledikleri gerçekleşebilir.

 Enternasyonalist Ne Demek?

 Enternasyonalizmin ilkelerini benimseyen kişilere enternasyonalist adı verilir. Tarih boyunca birçok politikacı ve düşünür kendisini enternasyonalist olarak tanımlamıştır.

 Enternasyonalist Liderler ve Eserleri

 Vladimir İlyiç Lenin - Ulusal Politika ve Proleter Enternasyonalizm Sorunları, Ulusal Sorun ve Kültürel Özerklik, Ütopik ve Bilimsel Sosyalizm, Kapitalizmin Son Aşaması: Emperyalizm

 Lev Troçki - Rus Devriminin Tarihi, Ezilmiş ve Tükenmiş Avrupa Halklarına Çağrı

 Josef V. Stalin - Diyalektik ve Tarihi Materyalizm, Milli Demokratik Devrim

 Enternasyonalist Düşünürler ve Kitapları

 Michael Löwy - Ulusal Sorun, Enternasyonalizm ve Küreselleşme

 Louis Althusser - Filozof Olmayanlar İçin Felsefeye Giriş, İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları, Gelecek Uzun Sürer

 Max Horkheimer - Sosyolojik Açılımlar, Akıl Tutulması, Aydınlanmanın Diyalektiği

 Enternasyonalizm Hakkında Bilgiler

 Enternasyonalizmin karşı çıktığı görüşlerin başında faşizm ve şovenizm gelir. Hiçbir ırk diğerinden üstün değildir ve herkes eşit haklara sahip olmalıdır. Buna karşın Adolf Hitler, Alman ırkının diğer tüm ırklardan üstün olduğunu savunmuş ve nasyonal sosyalizm adında bir ideolojinin öncüsü olmuştur. Amerika'da kurulan Klu Klux Klan adlı bir örgüt ise beyaz ırkın, diğer ırklara karşı imtiyazlı olduğunu öne sürmüştür.

 Buna karşın tarih boyunca birçok filozof, ekonomist ve düşünür de enternasyonalizmin öğretilerine karşı çıkmıştır. Bunların başında liberaller geliyor. Liberalizmi savunanlara göre dünyada değil herhangi bir ülkede bile eşitliği sağlamak mümkün değildir. Bu hem insanın doğasına hem de ekonominin işleyişine terstir. Bazı liberaller ise herkesin eşit ücret aldığı ve terfi etme imkanının olmadığı bir düzende, birçok insanın çalışmak istemeyeceğini ifade etmiştir.

 Enternasyonalistlere karşı çıkan düşünürlerden biri de Jose Ortega Y. Gasset'tir. İspanyol filozof, Kitlelerin Ayaklanması kitabında, insanlar arasında eşitliğin olmadığını ve olmaması gerektiğini beyan etmiştir. Tıpkı Platon ve Aristoteles gibi Jose Ortega da, seçkin sınıfın ekonomik imtiyazlarla değil akıl ve bilgi ile iktidarda olması gerektiğini savunmuştur.

False