GeriAraştırma Empresyonizm nedir? İzlenimcilik ne demek? Empresyonizm sanat akımı kurucusu, örnekleri, eserleri ve temsilcileri hakkında bilgi
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Empresyonizm nedir? İzlenimcilik ne demek? Empresyonizm sanat akımı kurucusu, örnekleri, eserleri ve temsilcileri hakkında bilgi

Empresyonizm nedir? İzlenimcilik ne demek? Empresyonizm sanat akımı kurucusu, örnekleri, eserleri ve temsilcileri hakkında bilgi

Empresyonizm bir diğer adı ile izlenimcilik, 19.yy’ın ikinci yarısı ve 20. yy.’ın başlarında Fransa’da başlayarak daha sonra diğer ülkelere yayılan resim sanatının ismidir. Empresyonizm nedir? Özellikleri nelerdir? İşte, tüm detaylar.

İzlenimcilik, Gündoğumu isimli eserden kaynaklanır. İzlenimcilik temelinde, dünyanın sanatçı üzerinde yarattığı etki yatar.

 İzlenimcilik Ne Demek?

 İzlenimcilik, Claude Monet’in İzlenim: Gündoğumu adlı eserinden doğdu. İzlenimciler, doğayı ve yaşamı olduğu gibi anlatmak yerine tüm bunların kendisi üzerinde bıraktığı etkiyi anlatır. Bu anlatım şekline verilen isim ise izlenimciliktir. Sanatçılar, doğayı, olayları, kişileri nesnelliği bir kenara bırakarak ele alırlar.

 Empresyonizm bu yönüyle sembolizme de benzetiliyor. İzlenimciler, eserlerinde hayallere ve tasvirlere bolca yer verirler. Empresyonizm, bir izlenimin insanlar üzerinde uyandırdığı duyumların duyulduğu biçimde üretilen bir yöntemdir. Empresyonist sanatçılar ise, genellikle bilinen kurallara aldırmadan kendi izlenimlere göre resimleri resmetmeyi amaçlıyor.

 Empresyonizm Sanat Akımı Kurucusu

 Paul Cézanne, Edgar Degas, Berthe Morisot, Camille Pissarro empresyonizmin kurucularıdır. İzlenimcilik, Claude Monet’in Gündoğumu adlı eserinden doğmuştur. Bu resim, ilk olarak 15 Nisan 1874’te açılan sergide sergilendi ve 10 gün kadar sonra gazeteci Louis Leroy, Le Charivari gazetesinde bir yazı yazarak bu sergiyi İzlenimcilik sergisi olarak adlandırdı.

 Aslında Leroy bu ismi, kendi izlenimlerini resme yansıtan ve benimsenmiş kuralların dışına çıkan sanatçılarla alay etmek için vermiş olsa da Monet ve arkadaşları bu ismi benimseyerek ilerleyen zamanlarda da kendi açtıkları sergiye yine aynı ismi verdiler. Bu sayede de bu akımın adı İzlenimcilik olarak kaldı.

 Empresyonizm Örnekleri

 Claude Monet'nin "Doğan Güneş, Empresyon" diye isimlendirdiği, hararetli çekişmelere yol açan tablosu, gerçekten de Empresyonizm akımının en önemli eserleridir ve hatta bu akımın devrimi niteliği taşır. Empresyonist tablolarda desen ve çizgi yapısı eskisin kadar keskin kullanılmamaya başladı. Bu tablolarda en dikkat Edilmesi gereken özelliklik, gün ışığının parlaklığı ve cıvıltısıdır.

 Bu tablolarda işlenen konular da önemini yitirmeye başladı. Claude Monet, bir tarlada bulunan şövalyeyi resmettikten sonra onu yerinden oynatmadan günün farklı saatlerini pek çok farklı tablo yaparak gün ışığının ahengini eserlerine yansıtabiliyor. Bu akımın yansıtıldığı eserlerde yumuşak ve kucaklayıcı bir tarz ile anlatım sağlanır.

 Empresyonizm Eserleri

Claude Monet: Gündoğumu

Pierre-Auguste Renoir: Lunch At The Restaurant

Frédéric Bazille: Village Street

Gustave Caillebotte: Rooftops In The Snow

Édouard Manet: Woman Reading

Edgar Degas: The Star

Empresyonizm Akımının Temsilcileri Hakkında Bilgi

 Empresyonizm akımının en önemli temsilcileri; Claude Monet, Camille Pissarro, Auguste Renoir, Toulouse Leatrec, Sisley, Vincent van Gogh ve Cezzanne’dir.

 Empresyonizm Akımının Resimdeki Temsilcileri

Camille Pissarro

Van Gogh

Auguste Renoir

Toulouse Leatrec

Claude Monet

Sisley

Cezanne

Empresyonizmin Müzikteki Temsilcileri

M.Ravel

O.Respighi

P.Dukas

C.Debussy

I.Albéniz

C.T.Griffes

J.A.Carpenter

Empresyonizmin Edebiyattaki Temsilcileri

Arthur Rimbauld

Rilke

Empresyonizmin Özellikleri

Empresyonizmin en önemli özelliği, izlenimlerin eserlere sanatçılar tarafından olduğu gibi aktarılmasıdır.

Sanatçılar, gördüklerini olduğu gibi değil de, izlenimlerinin kendisi üzerinde yarattığı duyguyu ve etkiyi eserlerinde yansıtır.

Anlam kapalıdır.

Bu akım, edebiyatta ve resimde daha çok gelişmiştir.

Sanatçılar, dış olaylara, etkenlere ve olaylara karşı ilgisizdir.

Resimde, edebiyatta ve müzikte seyircinin eserle karşı karşıya geldiğinde eserin kucaklayıcı, yumuşak ve canlı temasını hissetmesi amaçlanır.

Empresyonist sanatçılar dış dünyayı değil de dış dünyanın hayale bürünmüş izlenimlerini eserlerine yansıtır.

Empresyonistler, duygusal ve etkicidir.

Empresyonizm, özgürlüğün simgesi sayılır.

Bu akımda sanatçının hayal gücüne ve doğadaki izlenimlerine yer verilir.

Empresyonizm kimi zaman sembolizm ile benzetilir. Ama bu iki akım birbiri ile karıştırılmamalıdır.

 

False