Elektron sayısı nasıl bulunur? Bir atomun değerlik elektron sayısı nasıl hesaplanır?

Elektron sayısı nasıl bulunur Bir atomun değerlik elektron sayısı nasıl hesaplanır

Değerlik elektron sayısı kimyanın konuları arasında yer alır. Bu nedenle öğrencilerin iyi bir şekilde bilmesi gereken konulardan biridir. Değerlik elektron, elementlerin en dışında bulunan elektronlara verilen isimdir. Elektron sayısı nasıl bulunur? Bir atomun değerlik elektron sayısı nasıl hesaplanır? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Haberin Devamı

Değerlik elektron sayılarının bulunması oldukça önemli bir konudur. Çünkü değerlik elektron sayısı atomun yapacağı bağ çeşidi ile elementlerin reaktifliğini göstermektedir. Elementlerin değerlik elektron sayılarını bulmak için periyodik tabloya bakmak gerekmektedir.

 Elektron Sayısı Nasıl Bulunur?

 Atomların en yüksek enerji seviyesindeki yani en dışındaki elektron kabuğunda bulunan elektronlar değerlik elektron olarak isimlendirilmektedir. Değerlik elektronları elementlerin kimyasal özelliklerinin belirlenmesi açısından son derece önemlidir. Bunun yanında bir elementin başka elementler ile ne tür bir bağ kuracağının belirlenmesini de sağlamaktadır.

 Hidrojen atomu en basit elektron dizilimine sahip olan elementtir. Hidrojen elektronunun tek bir tane elektronu vardır. Bu elektron aynı zamanda tek değerlik elektronu olarak da bilinir. Kimyasal bağlarda atomların sahip olduğu değerlik elektron sayıları oldukça önemlidir. Değerlik elektron sayıları elementin simgesinin üzerinde nokta şeklinde de gösterilebilmektedir. Örneğin hidrojen atomunun değerlik elektron sayısı H harfinin üzerinde tek bir nokta ile gösterilmektedir.

 Periyodik tablo üzerinde renk kodlarının bulunduğu ve bilinen tüm elementlerin yer aldığı bir tablodur. Periyodik tablo elementler ile ilgili pek çok konuda bilgi vermektedir. Periyodik tablolara çeşitli kimya kaynaklarından ulaşabileceğiniz gibi internet üzerinden de ulaşmanız mümkündür.

Haberin Devamı

 Periyodik tablolarda genellikle tek bir dikey sütunda bulunan bütün elementlerin değerlik elektron sayıları aynı olmaktadır. Bu sütunlar element grupları olarak da isimlendirilmektedir.

 Bir Atomun Değerlik Elektron Sayısı Nasıl Hesaplanır?

 Değerlik elektron sayısı bulmak için öncelikle değerlik elektron sayısı bulunması istenen elementi periyodik tabloda bulmak gerekmektedir. Periyodik tablo üzerinde elementlerin kimyasal sembolleri, atom numaraları ve diğer bilgiler bulunabilmektedir. Bu bilgiler ışığında değerlik elektron sayılarının bulunması da çok kolay olmaktadır.

 Karbon atomunu ele alacak olursak; Karbon atomu periyodik tabloda C ile gösterilir. Atom numarası 6'dır. Bu element 14. grupta yer almaktadır. Değerlik elektron sayısının bulunması için öncelikle elementin grup numarasının bilinmesi gerekmektedir. Grup numarası elementlerin bir atomunda bulunan değerlik elektron sayıları ile eşittir.

Haberin Devamı

 Karbon atomu grup numarası 14'tür. Bu durumda karbon atomunun dört değerlikli elektronu bulunmaktadır.

3.grup ve 12. grup arasında bulunan elementler geçiş meralleri olarak isimlendirilmektedir. Bu elementlerin değerlik elektronları bulunurken diğer elementlerden farklı olarak hesaplanır. Örneğin; Tantalyum elementinin atom numarası 73'tür.

 Geçiş metallerinde periyodik tabloda olduğu gibi bir değerlik elektron sayısı hesabı yapılmaz. Atomların elektron sayılarının artması ile birlikte farklı orbitallerde bulunmaya başlarlar. Değerlik elektron sayıları atomun en dış katmanındaki elektronlara verilen isimdir.

Haberin Devamı

 Geçiş metallerinde en dış katmana elektron eklenmesi ile katmana giren elektronlar normal değerlik elektronu gibi davranmaya çalışır. Fakat bunu başaramazlar. Diğer katmanlarda yer alan elektronlar bazen en dış katmandaki elektronlar yerine değerlik elektronu görevi görmektedir.

 Grup numarasına göre değerlik elektronların sayılarının belirlenmesi mümkündür. Geçiş metallerinde belirli kurallar bulunmaz. Grup numaraları çoğunlukla değerlik elektronuna karşılık gelmektedir. Tantalyum elementi 5. grupta yer almaktadır. Bu nedenle de duruma göre 2 ya da 5 değerlik elektronuna sahip olmaktadır.

Haberin Devamı

 Elementlerin değerlik elektron sayılarının bulunmasının bir diğer yöntemi ise elektron konfigürasyonu yöntemidir. Bu yöntem ilk başta biraz karmaşık görünebilir. Fakat atomun orbitallerinin temsil ettiği harflerin bilinmesi ile bu yöntem ile değerlik elektronları bulmak kolay olmaktadır. Elektronları sayarken periyodun sol tarafından başlamak gerekmektedir.

Haberle ilgili daha fazlası: