Elbistan Savaşı Tarihi Ve Özeti - Elbistan Muharebesi Tarafları, Nedenleri Ve Sonuçları Kısaca Bilgi

Elbistan Savaşı Tarihi Ve Özeti - Elbistan Muharebesi Tarafları, Nedenleri Ve Sonuçları Kısaca Bilgi

Elbistan Savaşı Anadolu'da yaşanmış olan savaşlardan bir tanesidir. Tarihin en önemli savaşları arasında yer alan Elbistan Savaşı tarihi araştırılmaktadır. Günümüzde özellikle Elbistan Savaşı ile ilgili tarihçiler tartışmalarına devam etmektedirler. Peki Elbistan Savaşı tarihi nedir? Elbistan Savaşı kimler arasında yaşanmıştır? Elbistan Savaşı önemi nedir? İşte Elbistan Savaşı ile ilgili bütün detaylar.

Haberin Devamı

Elbistan Savaşı Anadolu'da yaşanmış olan bir savaştır. Anadolu'nun tarihi açısından önemli savaşlardan bir tanesidir. Elbistan Savaşı Memlükler'in girmiş olduğu bir savaştır. 

 Elbistan Savaşı Nedir? Elbistan Savaşı Özeti ve Kısaca Bilgi 

 Elbistan Savaşı Elbistan ovasında yapılmış olan bir savaştır. Elbistan'da yapıldığından dolayı bu savaşa bu ilçenin adı verilmiştir. Elbistan Savaşı tarihi kaynaklardan Elbistan muharebesi olarak da yazılır. Elbistan Savaşı Anadolu'da Moğolların kaybettiği bir savaştır. Bundan dolayı Moğolların tarihinde acı bir savaş olarak anılır. Memlük Sultanlığı'nın Cengiz Han'ın ordusuna karşı almış olduğu bir zaferdir. Bu savaşta Sultan Baybars ön plana çıkmıştır. Memlük sultanı olan Sultan Baybars özellikle savaş stratejisi ile ön plana çıkmıştır. 

Haberin Devamı

 Bu savaşta Memlük Sultanlığı 15 bine yakın olan bir ordudan oluşuyordu. Ordunun içinde Atlı okçular da vardı. Donanım olarak oldukça büyük bir ordudur. Memlükler bu savaşta sadece Moğollar'a karşı değil ayrıca Gürcistan'a Ermeni Krallığı'na ve Anadolu Selçuklu Devleti'ne karşı savaştı. Bu savaşta Tatavun Noyan adlı Moğol lideri savaş esnasında hayatını kaybetmiştir. Moğol ordusu ise 12 bin kişilik bir ordudan oluşuyordu. Buna ilave olarak da 3 bin Gürcü askeri ve 3 bin Ermeni askeri yer alıyordu. Bu savaşta Anadolu Selçuklu devletinin dahil ettiği asker sayısı ise net olarak bilinmemektedir. 

 Elbistan savaşında İlhanlılar yani Moğol ordusu önemli ölçüde yok edilmiştir. Bir tarihi kaynağa göre ise 6.700'ü aşkın Moğol askeri bu savaşta Memlük ordusu tarafından yok edilmiştir. Bu savaş başlamadan önce Kösedağ savaşı kaybedilmişti. Kösedağ savaşı ile birlikte Anadolu Selçuklu devleti Moğol devletinin hakimiyeti altına girdi. Bunun üzerine ise vezir olan Muineddin Pervane Sultan Baybars'a bir mektup yazdı. Mektubunda kendisini Moğolların elinden kurtarmasını istemiştir. 

 Savaşı ilk olarak çağrıyı alan Sultan Baybars'ın ordusu Memlükler başlatmıştır. Moğol ordusu tam 11 taburdan oluşuyordu. Dağın tepesini aşarak Elbistan ovasına kadar geldiler. Elbistan ovasına geldikten sonra Moğol ordusunun üzerine hücum ettiler. Sultan Baybars Moğolların ilk hamlesine karşı olarak en iyi askerlerini görevlendirdi. Moğollara arkadan hücum ettiler ve büyük bir Moğol ordusu burada öldürüldü. Kaçmak isteyenler ise esir alınmıştı. 

Haberin Devamı

 Elbistan Savaşı Tarihi 

 Elbistan Savaşı 15 Nisan 1277 yılında gerçekleşmiş bir savaştır. 

 Elbistan Savaşı Kimler Arasında ve Nerede Olmuştur? Elbistan Savaşı Tarafları 

 Elbistan savaşı Memlük Sultanlığı ve İlhanlılar arasında yaşanmış olan bir savaştır. Bu savaş Elbistan Ovası'nda yaşanmıştır. Savaşta Memlük Sultanlığı ve İlhanlılar taraftır. İlhanlılar'ı destekleyenler ise Gürcistan Krallığı, Kilikya Ermeni Krallığı ve Anadolu Selçuklu Devleti'dir. 

 Elbistan Savaşı Nedenleri 

 - Anadolu Selçuklu Devleti vezirinin Sultan Baybar'a mektubu.

 - Moğollar'ın Anadolu'da Memlük Sultanlığı'nı tehdit olarak görmesi. 

 Elbistan Savaşı Sonuçları 

 - Savaşı Memlük Sultanlığı kazandı ve Sultan Baybars önemli bir zafer kazandı.

Haberin Devamı

 - Moğol ordusunun büyük bölümü yok edildi.

 - Vezir Pervane idam edildi.

 - Sultan Baybars Anadolu'ya tekrardan geri döndü.

 - Moğollar Anadolu'da katliamlara başladı. 

 Elbistan Savaşı Önemi 

 Sultan Baybars'ın Anadolu'ya tekrardan dönmesini sağlayan bir savaştır. Aynı zamanda Sultan Baybars'ın Anadolu'da Moğolların itibarını zedelediği bir savaş olarak tarihi kayıtlarda önemi vardır. Moğol ordusunun Anadolu'da kaybettiği savaşlardandır.

Haberle ilgili daha fazlası: