Eğitimin geleceği oylandı

Eğitimin geleceği oylandı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer başkanlığında düzenlenen 20'nci Milli Eğitim Şurası’nın son gününde, özel ihtisas komisyonlarında dün görüşülen ve Temel Eğitimde Fırsat Eşitliği, Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi, Öğretmenin Mesleki Gelişimi ana başlıklarında toplanan 124 madde ile Genel Kurul'a sunulan 4 yeni önerinin oylaması yapıldı. Oylama sonucu 4 yeni maddenin de kabul edilmesiyle birlikte toplam 128 madde 600’e yakın Şura üyesi tarafından kabul edildi.

Haberin Devamı

Oylama sırasında “Etkili ve verimli eğitim denetiminin yapılabilmesi için teftiş sistemi yeniden yapılandırılarak müfettişlerin öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı yapmaları amacıyla denetim ve rehberlik hizmetleri sunmaları sağlanmalıdır” önerisini içeren 108'inci maddenin kabul edilmesinin ardından Bakan Özer, “Şura’daki önerilerden biri 3 Aralık tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ndeki tavsiye kararı doğrultusunda hayata geçirilmiş oldu” dedi.

Okul öncesi öğretim programında çocuğun gelişim düzeyi göz önünde bulundurularak din ve değerler eğitimi verilmesi konusundaki madde de teklif olarak sunuldu ve 46 red oyuna karşı oy çokluğuyla kabul edildi.

Ayrıca bir öğrenci tarafından sunulan; öğrencilerin vergi indirimi ile teknolojik materyallere daha kolay ulaşabilmesi teklifi de tüm salonun oybirliğiyle kabul edildi. Böylece toplam madde sayısı 128 oldu.

Haberin Devamı

Oylama sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer “Buradaki öneriler tavsiye niteliğindedir. Yaptırım uygulama zorunluğu yoktur. MEB olarak şurada gerek oy birliğiyle gerek oy çokluğu ile alınan karaları yeniden değerlendireceğiz. Burada alınan her karar benimsenmiş ya da reddedilmiş değildir” dedi.