GeriAraştırma Eğitim Nedir Ve Türleri Nelerdir? Eğitimin Özellikleri, Önemi Ve Amacı Hakkında Bilgi
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Eğitim Nedir Ve Türleri Nelerdir? Eğitimin Özellikleri, Önemi Ve Amacı Hakkında Bilgi

Eğitim Nedir Ve Türleri Nelerdir? Eğitimin Özellikleri, Önemi Ve Amacı Hakkında Bilgi

Eğitim; kişinin davranışlarındaki yaşantı ile isteyerek ve kasıtlı şekilde değişime meydana getirme sürecine denir. Peki eğitim nedir ve türleri nelerdir? Eğitimin özellikleri, önemi ve amacı hakkında bilgileri derledik.

Genel olarak eğitim; bireyin bedensel, duygusal ve zihinsel şekilde sahip olduğu yeteneklerin, belirlenmiş hedef doğrultusunda geliştirilmesine denir. Davranışları geliştirmek, bilgilenmek yoluyla gidilen her adım; eğitimin kapsamında yer alır. Kasıtlı şekilde değişimlerin geçirilmesi, eğitimin parçası şeklinde tanımlanır.

Eğitim Nedir?

Eğitim; bireyin bugünü ve geleceğiyle alakalı önceki zamandan belirlenen amaçların doğrultusunda üretkenliğin ve uyumun arttırılmasına ilişkin davranış ve düşünceleri şekillendirme, geliştirme, iyileştirme çabasına denir. Eğitimle kazanılan beceri, bilgi, tutumlar kişinin birey olma farkındalığını arttırır. Birey kişiliğini geliştirerek, daha değerli kılar.

Eğitimin Türleri Nelerdir?

Eğitim; formal ve informal eğitim şeklinde ikiye ayrılmaktadır. Bunları açıklamak gerekirsek;

- Formal Eğitim: Örgün eğitim şeklinde de isimlendirilir. Eğitim kuruluşlarında ve okulda verilen bir eğitimdir. Özellikleri ise;

- Kontrolü bulunur.

- Programlı ve planlıdır.

- Ölçme, değerlendirme yapılır.

- Öğretim yolu ile gerçekleştirilmektedir.

- Alanında uzmanlarca verilir.

- Eğitim merkezleri ve okulda verilir.

Örgün eğitim; okullarda verilen eğitime denir. Konu bütünlüğünü içererek, birbirinin takibini sağlar. Belli yaş grubundaki kişilere, MEB'in ana hedefleri doğrultusunda okul çatısı altında sürekli yapılan eğitimdir. Eğitim basamakları birbirinin ön şartı olup, zincir oluşturur.

- İnformal Eğitim: Sistematik yapıya sahip olmadan, programsız ve plansız şekilde kişilerin yaşamı boyunca etrafın etkileşimlerinden alacağı eğitim şeklinde tanımlanabilir.

Eğitimin Özellikleri

Eğitimin özellikleri;

- Eğitim ile bireylerin kişiliği farklılaşma içerisine girer.

- Eğitim sürekli olarak devam eden bir süreçtir.

- Eğitim; kültürlenme süreci şeklinde de tanımlanır.

- Eğitim devam ederken, bireyin davranışlarının arzu edilen bir şekilde değiştirilmesi amaçlanır.

- Eğitim süreci, devam ediyorken bireyin davranışlarının isteyerek değiştirilmesi hedeflenmektedir.

- Eğitim, topluma ayak uydurulması şeklinde de tarif edilir.

Eğitimin Önemi

Eğitim; kişinin toplum kalkınmasının ve gelişmesinin olmazsa olmazıdır. Bununla beraber toplumun temelini oluşturur. Yaşanan dünya içerisinde toplumların varlığını sürdürmeleri ve kalkınmaları adına eğitimli insan gerekir. Eğitim; toplumlar için oldukça önemli bir ögedir. Eğitim; toplumun ve insanın geleceğine yapılan en mühim yatırım şeklinde görülmektedir.

Eğitimin Amacı Hakkında Bilgi

İnsanlar; toplumsal yaşam şeklini ve bulundukları kültürel ve sosyal değerlerini, o topluma ideal bir biçimde hazırlanan eğitimle öğrenmektedirler. Eğitimin ana ve en mühim şeklinde kabul edilen işleviyse; toplumsal devamlılık, kültürel değerler, bütünlük sağlanarak bilimsel teknolojik gelişmelere bağlı olan kalıp kültürün gelişimin sağlanarak yeni bireyler yetiştirmektir. Aynı şekilde eğitimin amacı; kişinin kendisinde bulunan yetenekleri en üst düzeye çıkarmanın dışında, kişilere yeni yetenekler kazandırıp, çağa uygun olmalarını sağlamaktır. Eğitim; yetişen yeni neslin gelişim seviyesine, milletin toplumsal karakterine, ilgi ve gereksinimlerine göre şekillenmesi, toplumsal olarak devamlılığın sürdürülmesi adına zorunlu bir durumdur.

Eğitimin toplumsal amacı; kişilere kültürün var olan birikimlerinin aktarılmasına, toplumun sürekliliğine, gelişimine yardımcı olacak bireyleri yetiştirmek, toplumdaki kültürünü geliştiren yenilikçi kişiler yetiştirmek, toplumsallaşmayı en doğru şekilde sağlamak ve bu kişilerin toplumsal farklılığa uyum sağlamasıdır.

Eğitimin ekonomik olarak amacı ise; bireylerin ekonomik kayıplardan korumasına yardımcı olur. Eğitimin bir başka amacı ise; kişinin kendini, kendi ihtiyaçlarına ve kendi ilgilerine yanıt verebilecek, kendi gücünün farkına varmasını sağlayıp, o gücü kullanmasını sağlamak adına kişinin kendini gerçekleştirmesine olanak tanımaktır. Bir toplumun gelişmesi adına eğitim oldukça önemlidir. Eğitimin amaçlarının da amaçlarına uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi, hem birey hem de toplum açısından gereklidir.

 

False