Edirne Segedin Antlaşması Nedir? Edirne Segedin Antlaşması Tarihi, Maddeleri, Önemi Ve Sonuçları Kısaca Özeti

Edirne Segedin Antlaşması Nedir Edirne Segedin Antlaşması Tarihi, Maddeleri, Önemi Ve Sonuçları Kısaca Özeti

Hem Osmanlı devleti hem de Macaristan açısından en önemli antlaşmalardan birisi de Edirne Segedin anlaşması olarak bilinmektedir. Bu durumun temelinde Osmanlı devletindeki içi siyasi durumlar yatmaktadır. Özellikle bireylerin bu anlaşma hakkında Edirne segedin Antlaşması nedir? Edirne segedin Antlaşması tarihi, maddeleri, önemi ve sonuçları kısaca özeti nedir? Sorularını sormaktadırlar. Bu ve benzeri soruların cevaplarını sizler için derledik.

Haberin Devamı

İlk olarak Osmanlı devletinin iç meselesi olarak bilinen bir taht problemi Edirne Segedin antlaşması ile netlik kazanmış denilmesi mümkündür. Bu durumun temelinde ki sebepler Osmanlı devleti açısından ciddi sonuçlar doğurmuştur.

Edirne Antlaşması Nedir?

Osmanlı devletinde ikinci murat zamanında imzalan ve belki de en çok toprak kaybedilen anlaşmalardan birisi olmaktadır. Bu Edirne Segedin antlaşması temelde Osmanlı padişahlık değişimi yatmaktadır. Osmanlı devleti kuruluş padişahlarından olan 2. Murat zamanı geldiğini düşünerek oğlu Şehzade Mehmet’e tahtı bırakmak istemiştir. Fakat henüz şehzade küçük yaşta olduğu için Macaristan tehlikesini ön görmüştür.

Bu nedenle Macaristan ile imzalanacak bir anlaşma ile Osmanlı ve taht güvende kalacaktır. İmzalanan Edirne segedin antlaşması ile Osmanlı devletine on yıl daldırmama sözü vermiştir Macaristan devleti. Fakat bu sözünü tutulmaması üzerine Osmanlıda tekrar taht değişikliği olup gerekli önlemler tekrar alınmıştır. Yarı Edirne segedin antlaşması kuruluş döneminde en önemli değişiklik ve en zararlı anlaşma olarak görülmektedir.

Edirne Antlaşması Kimler Arasında Gerçekleştirilmiştir?

Haberin Devamı

Edirne segedin antlaşması Osmanlı devleti ve Macar devleti arasında gerçekleşen bir anlaşma olarak bilinmektedir. Bu anlaşma Osmanlı devletinin kuruluş döneminde en karsız anlaşması olarak bilinmektedir.

Edirne Antlaşması Tarihi ve Özeti

Edirne segedin antlaşması Osmanlı devleti ile Macarlar arasında 1444 yılında imzalan bir anlaşma olmaktadır. Bu anlaşmanın ne önemli özelliği Osmanlı devletinin Macar devleti tehlikeli olarak görmesidir. Bu anlaşmanın devamında Osmanlı ile Macar devletinin arası bir yıl gibi kısa sürede tekrar sıkıntılı olmuştur. Çünkü 2. Murta tarafında imzalanan Edirne segedin antlaşması Osmanlı yeni padişahını küçük olmasında kaynaklanmaktaydı. Bu bilgi Macar devletine ulaşınca da tekrar yeni bir ordu toplayarak Osmanlı devleti üzerine hücum planı yapmıştır.

Edirne Antlaşması Maddeleri

Osmanlı devleti ile Macarlar arasında yapılan bu Edirne segedin antlaşması maddeleri Osmanlı devleti aleyhine olan bir anlaşma olarak bilinmektedir. Fakat anlaşmanın maddeleri uzun dönemde Osmanlı devletinin yararına olmaktaydı. Edirne segedin antlaşması maddeleri şunlardır.

  • Bulgaristan’daki Osmanlı egemenliği tanınacak.
  • Sırp despotluğu tekrar kurulacak ve Osmanlılara vergi verecek.
  • Eflak beyliği Macar egemenliğinde kalacak, Osmanlılara vergi vermeye devam edecek.
  • Tuna nehri taraflar arasında sınır olacak.
  • Antlaşmanın süresi 10 yıldır.

Edirne Antlaşması Önemi

Haberin Devamı

Anlaşmanın en önemli özelliği usun vadede Osmanlı devletinin kısa vadede ise Macar devletinin işine yaraması olmaktadır. Ayrıca Osmanlı Türk siyasetinin de gelişmesi açısından son derece önemli bir anlaşma olarak görülmektedir. Bu Edirne segedin antlaşması ile Osmanlının batı için en önemli osun olduğu görülmüştür. Ayrıca en küçük bir fırsatta dahi barışı bozmaya niyetli oldukları da Osmanlı kaynaklarına eklenmiştir.

Edirne Antlaşması Sonuçları

Edirne segedin antlaşması sonucu olarak Osmanlı Macar barışı çok kısa sürede tahtta küçük yaşta şehzade olduğu için bozulmuştur. Fakta anlaşma maddeleri Osmanlı devletinin kuruluş döneminde yapmış olduğu en kötü anlaşma olduğu için birçok tarihçi ve araştırmacıyı arada bırakmıştır. Özellikle Osmanlı devletinin kuruluşu ve yükselmesini tamamlamak için oldukça önemli bir anlaşma olarak görülmektedir. Edirne segedin antlaşması ile Osmanlı devletinde ilk defa taht değişikliği çok hızlı bir şekilde yaşanmıştır.

Haberle ilgili daha fazlası: