Dürtüsellik nedir, nasıl anlaşılır? Psikolojide ve çocuklarda dürtüsellik nedir?

Dürtüsellik nedir, nasıl anlaşılır Psikolojide ve çocuklarda dürtüsellik nedir

Dikkat eksikliği bir diğer adı ile hiperaktivite bozukluğu belirtilerinden birisi olan dürtüsellik; temel olarak kişinin davranışlarına limit koymada sorun yaşamasıdır. Dürtüsel davranan kişiler, isteklerini gerçekleştirmek için sabırsızlanırlar. Yapacakları şeyin sonucunu düşünmeden hareket ederler. Bu hareketin mantıklı olup olmadığını düşünmezler. Bu kişiler, sadece keyif aldığı şeyleri yapmak isterler. Dürtüsellik nedir, nasıl anlaşılır sizler için derledik.

Haberin Devamı

Dürtüsellik, beyinde bulunan kimyasalların eksikliği sonucunda ortaya çıkabilir. Aynı zamanda bu duruma aile ve çevresel faktörler de neden olabilir.

 Dürtüsellik Nedir?

 Dürtüsellik, insanların kendi davranışlarına limit koymada zorluk çekmesi durumudur. Çocukluk döneminde limitlerin net olarak belirlenememesi duygu ve davranışları kontrol altına almama şeklinde ortaya çıkar. Aynı zamanda bu çocukların becerilerinde eksiklik, yaşantıda dürtüsellik sorunlarına da yol açar. Genetik miras, ailelerin geçimsiz olması ya da parçalanması duygusal yoksunluk gibi nedenler bu durumun oluşmasına yol açar. Erkeklerde üç kat daha fazla görülen dürtüsellik, psikolojik olarak tedavi edilen bir durumdur. Öncelikle bu sorunun altında yatan nedenler egzersiz kontrol becerileri ve kişinin düşünce yapısı ile kontrol altına alınabilir. Ama her şeyden önce bu durumun altında yatan sağlık sorunu olup olmadığının araştırılması gerekir. Bu sorun, ilaçla tedavi edilebiliyor. Ama hastaların öncelikle psikiyatrik tedavi görmesi gerekir.

Haberin Devamı

 Drtüsellik Nasıl Anlaşılır?

 Dürtüsel davranan kişiler, yapacakları şeyin mantıklı mı mantıksız mı olduğunu sorgulamazlar. Sadece hoşlandıkları işi yapmak isterler. Yaptıkları şeyin sonucunu düşünmezler. Bu kişiler, akıllarına koydukları şeyi gerçekleştirmek için sabırsız davranırlar. Bu kişilerin becerilerinde eksiklik de meydana gelir. Dürtüselliğin, temel belirtileri dikkat eksikliği, aşırı hareketlilik, dikkat dağınıklığı ve dürtüsel davranışlardır. Bu sorun, çocukta okul, aile ve sosyal alanlarda çeşitli sorunlara neden olan klinik bir durumdur.

 Psikolojide ve Çocuklarda Dürtüsellik Nedir?

 Dürtüsellik, bir yanıt vermeye engel olamama durumu olarak da tanımlanabilir. Dürtü kontrolü cinsellik, yiyecek ya da yüksek derecede arzulanan diğer kazançlar için de ortaya çıkabilir. İçsel ya da dışsal olarak harekete geçirilen çok güçlü bir isteği aktif bir baskılama mekanizması olarak tarif edilir. Bu baskılama mekanizması ile hızlı koşullanmış refleksler ve yanıtlar geçici olarak baskılanır. Bu sayede daha yavaş mekanizmalar da davranışı yönlendirmeye başlayabilir. Dürtüsellik, dürtüsel eylemlerle birlikte dürtüsel kararlar ya da seçimlerde de ortaya çıkabilir. Burada baskılanan bir davranış değil, bir karar verme süreci söz konusu olur. Dürtüsel karar verme faaliyetleri, diğer muhtemel seçeneklerin ya da sonuçların yeteri kadar düşünmeden başlatılmasıdır.

Haberin Devamı

 Çocuklarda dürtüsellik, okulda, aile hayatında ve yaşamın pek çok alanında ciddi sorunlara yol açar. Aynı zamanda bu çocuklarda dikkat eksikliği, dikkat dağınıklığı, becerilerinde gerilik tespit edilebilir. Dürtüsellik psikiyatride çok sık karşılaştığımız, kişinin hayat kalitesini bozan, ilişkilerini önemli ölçüde etkileyen ve işlevselliğini bozan bir durumdur. Tedavinin altında yatan psikopatolojiye göre plan yapılması gerekir. İlaç tedavisi sevindirici sonuçlar verir. Psikoterapi özellikle de Bilişsel davranışçı müdahaleler ile etkili hale gelir. Semptomlar kısa bir süre içinde yatışsa da tedavi uzun sürebilir.

 Dürtüselliğin Belirtileri

İşin sonunu hiç düşünmeden hareket etmek.

Haberin Devamı

Kışkırtmaya ve tahrik etmeye müsaittirler.

Tehlikeli işlerde tehlikeyi düşünmeden atılırlar.

Bu çocuklar, genellikle fevri davranışlar sergiler. İçinden geldiği gibi davranır. Bu kişiler, aklına eseni yapar.

Dürtüsel davranış gösteren kişiler, yaptıkları şeyin mantıklı olup olmadığını sorgulamazlar.

Ortamın ya da sınıfın genel düzeni pazarlar.

Sıra bekleyemezler, empati kuramaz, kurallara uyamaz ve bazen tehlikeli şakalar yaparlar. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarda duygusal sorunlar dürtüsel çocuklarda görülür.

Haberle ilgili daha fazlası: