GeriAraştırma Dünyaca Ünlü Filozoflar Kimlerdir? Dünyaca Ünlü Felsefeciler Ve Eserleri Hakkında Kısa Bilgi 
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Dünyaca Ünlü Filozoflar Kimlerdir? Dünyaca Ünlü Felsefeciler Ve Eserleri Hakkında Kısa Bilgi 

Dünyaca Ünlü Filozoflar Kimlerdir? Dünyaca Ünlü Felsefeciler Ve Eserleri Hakkında Kısa Bilgi 

Birçok tarihçeye göre felsefe Antik Yunan'da doğmuş ve gelişmiştir. Özellikle Sokrates'in düşüncelerini yazıya geçiren Platon, modern felsefenin kuruluşuna öncülük eden düşünürler arasında yer alır. Dünyaca ünlü filozoflar kimlerdir? Merak edenler için filozofları eserleri ile birlikte listeledik.

Felsefe kendi içerisinde birçok türe ve ekole ayrılır. Bunların arasında en bilinenleri: Antik Yunan Felsefesi, Egzistansiyalizm (Varoluşçuluk), İslam Felsefesi, Alman İdealizmi, Platonizm ve Materyalist Felsefesidir.

 

Dünyaca Ünlü Filozoflar Kimlerdir?

1- Antik Yunan Filozofları:

 Platon

 Aristoteles

 Efesli Herakleitos

 Epikuros

 Diogenes

 Thales

 Miletli Anaksimenes

 Sokrates

 Pisagor

 Anaksiman

 

2- İslam Filozofları:

 İbni Sina

 İbn-ül Arabi

 İmam Gazali

 Farabi

 İbn Rüşd

 Sadreddin Konevi

 Hallac-ı Mansur

 

3- Var Oluşçu Filozoflar:

 Jean Paul Sartre

 Albert Camus

 Martin Heideger

 Friedrich Nietszche

 Soren Kierkagaard

 Emil Cioran

 

4- Materyalist Filozoflar:

 Friedrick Engels

 Karl Marx

 Gilles Deleuze

 

5- Dünyaca Ünlü Diğer Filozoflar:

 Immanuel Kant

 Rene Descartes

 Georg Friedrick Hegel

 Demokritos

 Francis Bacon

 Gottfried Wilhelm Leibniz

 Arthur Schopenhauer

 Blaise Pascal

 

Dünyaca Ünlü Felsefeciler ve Eserleri

 1- Sokrates:

 Antik Yunan döneminin en önemli ve ünlü filozoflarından biridir. Hayatı boyunca hiçbir şey yazmamış olmasına rağmen öğrencisi Platon, onun düşüncelerine diyaloglarda yer verdi.

 En ünlü sözü: Bildiğim tek bir şey var, o da hiçbir şey bilmediğim.

 2- Platon

 Sokrates'in öğrencisi, Aristoteles'in hocasıdır. Antik Yunan döneminde ilk felsefe okullarından birini açmıştır. Bu vesileyle birçok filozofun yetişmesine imkan tanıyan Platon'un felsefesinde ''İdealar Dünyası'' ve ''Nesneler Dünyası'' önemli bir yer tutar. Ona göre algılanabilir dünyanın ötesinde, her varlığın ideal ölçütlerini yansıtan İdealar Dünyası vardır. Bu ayrımı mağara alegorisiyle anlatan filozof, günümüzde de en çok okunan filozoflardan biridir.

 Eserleri:

 Devlet

 Gorgias

 Sokrates'in Savunması

 Şölen / Dostluk

 Apology

 

 3- Gottfried Willhelm Leibniz:

 ''Neden hiçbir şey yok da bir şey var'' sorusuyla bilinir. Birçok filozofa ve düşünüre göre felsefenin en temel sorusu budur.

 Eserleri:

 Söylem İnceleme Monadoloji

 Metafizik Söylemler

 Teodise İnançla Aklın Uygunluğu Üzerine Konuşma

 

 4- Farabi:

 Yeni Platonculuk akımının en önemli temsilcilerinden biridir. Fikirleri ve kitaplarıyla kendisinden sonra gelen birçok filozofu etkilemiştir. Filozofları ''gerçek alim'' ve ''sahte filozof'' olarak ikiye ayıran Farabi'ye göre yönetim sadece gerçek alimlerin elinde olmalıdır. Eserlerinde dine de sıklıkla yer veren Farabi, Tanrı'yı İlk İlke ve İlk Akıl olarak tanımlar.

 

 En Önemli Eserleri:

 İdeal Devlet

 Füsüsü'l Hikme - Himetin Özü

 Mutluluğun Kazanılması

 İlimlerin Sayımı

 

 5- Jean Paul Sartre:

 Var oluşçuluk akımının kurucusudur. 30'a yakın kitap yazan Jean Paul Sartre'un en önemli eserleri şunlardır:

 

 İş İşten Geçti

 Varlık ve Hiçlik

 Edebiyat Nedir?

 Bulantı

 Sözcükler

 Duvar

 

 6- Friedrich Nietzsche:

 Türkiye'de de en çok okunan filozoflardan biri olan Friedricj Nietzsche ''üst insan'' kavramı ile bilinir. Ona göre insanın kendisini gerçekleştirebilmesi için kendisini aşması gerekir. Hem nihilist hem de var oluşçu filozoflar arasında gösterilen Nietzsche'nin en önemli eseri Böyle Buyurdu Zerdüşt'tür. Diğer kitapları:

 

 İnsanca, Pek İnsanca

 Ecce Homo

 Deccal

 Şen Bilim

 Neden Böyle Bilgeyim

 

 7- Muhyiddin İbni Arabi:

 İslam Felsefesinin Altın Çağı olarak tanımlanan dönemde yaşamış olan Muhyiddin İbni Arabi, din felsefesinin temsilcileri arasında yer alır. Yaratılışı ve insan doğasını Ayan-ı Sabite adını verdiği kavramla açıklamıştır. Yazdıklarıyla başta Sadreddin Konevi olmak üzere birçok düşünürü etkilemiştir.

 

 En önemli eserleri:

 Fütühat-ı Mekiyye

 Özün Özü

 Endülüs Süfileri

 

 8- Rene Descartes:

 Şüpheciliğin temsilcileri arasında yer alır. ''Düşünüyorum öyleyse varım'' sözüyle bilinir.

 

 Eserleri:

 Yöntem Üzerine Konuşmalar

 Ruhun Tutkuları

 Felsefenin İlkeleri

 

False