Doğal sayılar nelerdir ve kaçtan başlar? Çift ve tek doğal sayılar örnekleri

Doğal sayılar nelerdir ve kaçtan başlar Çift ve tek doğal sayılar örnekleri

Doğal Sayılar matematiğin temel konularından biridir. Bu konu bilinmeden en temel matematik sorularını bile çözmek mümkün olmaz. Doğal sayılar nelerdir ve kaçtan başlar, çift ve tek doğal sayı örnekleri ile ilgili bilgileri bulabilirsiniz.

Haberin Devamı

Doğal Sayılar ilk olarak ortaokul müfredatında anlatılır. Bu konunun kavranması oldukça önemlidir. İleri ki dönemlerde öğrenilecek olan matematik konuları için de bir temel oluşturur.

 Doğal Sayılar Nelerdir ve Kaçtan Başlar?

 Doğal sayılar 0 ile başlar ve sonsuza kadar gider. Sayma sayılarının başına 0 eklendiğinde doğal sayılar ortaya çıkmaktadır.

 Doğal sayıların özellikleri şu şekilde sıralanabilir;

Doğal sayılar sıfır ile başlar ve sonsuza kadar gider.

Doğada bir karşılığının bulunduğu sayılara doğal sayı ismi verilir.

Doğal sayılar arasında 1 fark vardır.

Doğal sayıların matematik de sembolü N olarak ifade edilmektedir.

Sayı doğrusu üzerinde doğal sayılar sağ tarafta yer almaktadır.

Doğal sayılar sonsuza gitmektedir.

Bu şekilde doğal sayıların 0'dan başlayıp sonsuzluğa kadar gitmiş olduğunu öğrendik. Bunun yanında matematik terimleri arasında da doğal sayılar N harfi ile gösterilmektedir.

 Doğada bir karşılık bulan tüm sayılar doğal sayı olarak isimlendirilmiştir. Bu sebeple de doğal sayılar 0 ile birlikte tüm pozitif sayıları içerisine almaktadır. Bu da demektir ki negatif olan sayıların hiç biri doğal sayı kategorisine girmemektedir.

Haberin Devamı

 Bazı kitaplara göre de 0 da bir doğal sayı değildir. 0'ın doğal sayı olup olmaması ile ilgili olarak hala pek çok tartışma devam etmektedir. Fakat matematiksel işlemlerde sıfırın doğal sayı olarak kullanılması kolaylık açısından önemlidir.

 Çift Ve Tek Doğal Sayılara Örnekler

 Sayı doğrusu üzerinde bulunan tüm doğal sayılar solunda bulunan sayıdan büyük, sağında bulunan sayıdan ise küçüktür.

 Kendisinden önce ve sonra bulunan sayılar ile aralarında belli bir kural bulunan sayılara ise ardışık sayılar ismi verilmektedir. Ardışık doğal sayılar arasında 1 fark bulunur. Yani 0,1,2,3... şeklinde ilerler. Ardışık çift doğal sayıların arasında ise iki fark bulunur. Yani 0,2,4,6... şeklinde ilerlemektedir. Ardışık tek doğal sayılar arasında da iki fark bulunur. Yani 1,3,5,7... şeklinde gitmektedir.

 Basamak sayısı daha büyük olan sayı diğer sayıya göre daha büyük olmaktadır. Eğer basamak sayıları aynı ise hangi sayı büyükse o sayının daha büyük olduğu söylenir.

 İki doğal sayı arasındaki fark şu şekilde bulunur

Haberin Devamı

 Örneğin 5 ile 15 arasında kaç tane doğal sayı olduğunu 15-5=10, 10-1=9 işlemi ile buluruz. Yani 5 ile 15 arasında 9 adet doğal sayı vardır.

 305 ile 601 arasında kaç adet doğal sayı vardır sorusunun cevabı ise; 601-305=296, 296-1=295 şeklinde bulunur.

 447 ve 567 arasında kaç adet doğal sayı vardır sorusunun cevabı ise; 567-447=120, 120-1=119 olarak hesaplanır.

 Rakamların bir sayıda bulunmuş olduğu basamağa göre isim almasına basamak değeri denmektedir.

 4523 sayısı ele alındığında 3 birler basamağı, 2 onlar basamağı, 5 yüzler basamağı ve 4 binler basamağı olarak isimlendirilir.

Haberin Devamı

 Eğer bir sayının birler basamağını 1 eksiltir ya da artırırsak sayının kendisi de 1 eksilir ya da artar. Eğer bir sayının onlar basamağını 1 eksiltir ya da artırırsak sayının kendisi 10 eksilir ya da artar. Eğer bir sayının yüzler basamağını 1 eksiltir ya da artırırsak sayının kendisi 100 eksilir ya da artar. Eğer bir sayının binler basamağını 1 eksiltir ya da artırırsak sayının kendisi 1000 eksilir ya da artar.

 Örneğin 4578 sayısının birler basamağını 1 arttırdığımız zaman sayı 4579 olur. Yani sayı 1 artar.