Deniz kirliliği nedir ve canlıları nasıl etkiler? Deniz kirliliği nedenleri ve nasıl önlenir çözüm yolları

Deniz kirliliği nedir ve canlıları nasıl etkiler Deniz kirliliği nedenleri ve nasıl önlenir çözüm yolları

Deniz kirliliği tüm dünyanın ve aynı zamanda ülkemizin de önemli problemlerinden biridir. Deniz kirliliği ile birlikte denizlerde istilacı türlerde artış görülmektedir. Yazımızda deniz kirliliği nedir ve canlıları nasıl etkiler, deniz kirliliği nedenleri ve nasıl önlenir çözüm yolları gibi bilgileri bulabilirsiniz.

Haberin Devamı

Deniz kirliliğinin önlenebilmesi için insanların bilinçlendirilmesi oldukça önemlidir. Denizlerin kirlenmesi dünyamızı tehdit eden önemli bir tehlikedir.

 Deniz Kirliliği Nedir ve Canlıları Nasıl Etkiler?

 Denizlerin kirlenmesinin en önemli sebebi karasal atıklardır. Denizlerin kirlenmesi; deniz ekosisteminin bozulması, balıkçılık faaliyetlerinin yapılamaması, insan sağlığının olumsuz etkilenmesi gibi sonuçlar doğurur. Deniz kirlilikleri çeşitli sebepler ile oluşabilmektedir.

 Denizler insan geleceğinin sürdürülebilmesi açısından oldukça önemlidir. Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrilir. Ülkemizde deniz kirliliği ve kıyılardaki problemler ile savaşmaktadır. Deniz taşımacılıkları, sanayileşme, atıkların denizlere boşaltılması gibi sebepler yüzünden denizler günden güne kirlenmektedir. Tüm bunlara bir de denizlerde yaşanan kazalar eklenmiştir.

 Deniz kirliliği insanların doğrudan ya da dolaylı yollar ile atıklarını ve enerjilerini deniz kıyılarına bırakmaları ile oluşur. Denizlerdeki ekolojik yaşamın sürebilmesi için sulardaki oksijen miktarının yeterli seviyede olması ve suyun sıcaklığının canlıların yaşamasına uygun olması gerekir. Bunları belirleyen ise su yüzeyinin ilk milimetreleridir.

Haberin Devamı

 Suda bulunan oksijenin büyük bir kısmı atmosferde bulunan oksijenden sağlanır. Atmosferde bulunan oksijen denizlerdekinden fazladır. Bu sebeple atmosferdeki oksijen su içinde yavaş yavaş çözünmektedir. Suda çözünen oksijen akıntıların da etkisi ile birlikte denizlerin farklı bölgelerine dağılmaktadır.

 Suda yaşayan canlıların en alt tabakalarını fotoplanktonlar ve fitoplanktonlardır. Bu canlılar fotosentez yapar. Fotosentezde en temel etmenlerden biri güneş ışığıdır. Eğer deniz yüzeyi kirli olursa güneş ışınları deniz içerisinde fotosentez yapan canlılara ulaşamaz.

 Deniz suyunun ısısı da ekolojik açıdan oldukça önemlidir. Deniz suyu hem atmosfer ile hem de güneş ışınları ile ısınır. Deniz yüzeyi kirlendiği zaman denizler yeterli ısıyı sağlayamaz. Bu da soğumalarına neden olur.

 Deniz Kirliliği Nedenleri ve Nasıl Önlenir Çözüm Yolları

 Denize atılan sigara izmaritleri, boş su veya meşrubat şişeleri, denizlerde bulunan platform ile boru hatları, gemi ve deniz araçları sebebi ile denizler her geçen gün kirlenmektedir.

Haberin Devamı

 Denize açılan kanalizasyon hatları, gemiler ile küçük balıkçı motorları sebebi ile denizde yağ tabakaları da meydana gelir. Bu yağ tabakaları denizin yüzeyi kaplar ve ekosistemin bozulmasına sebep olur.

 Deniz kirlilikleri denizlerdeki doğal yaşamı oldukça kötü bir şekilde etkilemektedir. Buna örnek verecek olursak bir yosun denizlerin kirlenmesi nedeni ile ölürse o yosunu yiyerek beslenen balık da bundan olumsuz olarak etkilenir. Ekosistem birbirine bağlı bir zincir olduğu için zincirin bir halkası zarar gördüğü zaman diğer tüm halkaları da bundan etkilenerek zarar görür.

Haberin Devamı

 Bunun önüne geçmek için çalışmalar yapılması oldukça elzemdir. Denizlere açılan kanalizasyonların atık su istasyonlarına boşaltılması gerekir. Bunun yanında fabrika atıkları da denizlere dökülmemelidir.

 Tüm dünyayı çevreleyen denizler çöp değildir. Bunların insanlara aşılanması gerekir. Bu konuda eğitimler verilmeli ve insanlar bilgilendirilmelidir.

 Sürekli plastik kullanımından dolayı denizlerde pek çok mikro plastik bulunmaktadır. Yapılan araştırmalara göre Pasifik okyanusunda bulunan atık plastik miktarı Texas kadardır. Deniz canlıları bunları yiyecek sanıp yemek de ve zarar görmektedirler. Bunun yanında bu çöpler fiziki olarak da canlılara zarar vermekte acı çekmelerine ve en kötüsü ölmelerine sebep olmaktadır.

Haberin Devamı

 Denizlerin temizlenmesi ve yeni atıklar oluşmaması için insanları eğitmek ve bilgilendirmek oldukça önemlidir. Tüm insanlık bu konuda duyarlı davranırsa dünyada atık diye bir şey kalmaz ve deniz kirliliğinin de önüne geçilmiş olur.