GeriAraştırma Değerlik Elektron Sayısı Nedir Ve Nasıl Bulunur? Değerlik Elektron Sayısı Nasıl Artar Ve Neyi Verir
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Değerlik Elektron Sayısı Nedir Ve Nasıl Bulunur? Değerlik Elektron Sayısı Nasıl Artar Ve Neyi Verir

Değerlik Elektron Sayısı Nedir Ve Nasıl Bulunur? Değerlik Elektron Sayısı Nasıl Artar Ve Neyi Verir

Kimya ve fizikte, bir değerlik elektronu, kimyasal bir bağ oluşturabilen ve bir kimyasal reaksiyona katılabilen bir atomla ilişkili bir elektrondur. Peki, değerlilik elektronlarının sayısı nedir ve nasıl bulunur? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Değerlik elektronları, ana grup elementleri için dış kabuk elektronlarıdır. İçin geçiş metalleri kısmen dosyalanan d kabukları, valans elektronları soygaz çekirdeğin dışında bu elektronlar bulunmaktadır. Değerlik elektronlarının sayısı, bir atomun oluşturabileceği maksimum kimyasal bağ sayısını gösterir. 

Değerlik Elektronlarının Sayısı Nedir? 

Ana grup elemanları için, değerlik elektronlarının sayısı genellikle 1 ile 8 arasında değişir çünkü sekiz elektron tam bir sekizli oluşturur. Gruplardaki elementler tercih edilen sayıda değerlik elektronuna sahiptir. Örneğin, alkali metal atomları bir değerlik elektronuna sahiptir. Alkali toprak atomları iki değerlik elektronuna sahiptir. Soy gazlar tam sekizliye sahiptir, bu nedenle elektronlarının sekizinin tümü değerlik elektronlarıdır. Bunun istisnası, iki değerlik elektronuna sahip olan helyumdur. 

 Değerlik Periyodik Tablo 

 Bu periyodik tablo, element gruplarının değerlerini gösterir; 

 Geçiş metalleri, 10 elektronu barındırabilen d alt kabuğunu kullanır. F -subshell 14 elektron tutan ve g -subshell 18 elektron kadar içerir. Periyodik tablonun ortasındaki metaller, bir kabuğu boşaltarak, yarı yarıya doldurarak veya tamamen doldurarak daha kararlı hale gelir. Böylece, 8'den fazla değerlik elektronuna sahip olabilirler. 

 Değerlik Elektronlarının Sayısı Nasıl Bulunur? 

 Değerlik elektronlarının sayısını bulmanın en kolay yolu, değerlik periyodik tablosundaki element grubuna gitmektir. Bununla birlikte, en yaygın yöntem atomun temel durum elektron konfigürasyonunu kullanır. Ana grup elementleri için, en yüksek temel kuantum numarasındaki veya en yüksek kabuk numarasındaki elektron sayısını arıyorsunuz. 

 Örneğin, 1s 2 2 s 2'de (helyum), 2 en yüksek kuantum sayısıdır. İki adet 2s elektron vardır, dolayısıyla bir helyum atomunun iki değerlik elektronu vardır. Geçiş metalleri için değerlik elektronlarının sayısı, atomun asal gaz çekirdeğini geçen alt kabuklardaki elektronların sayısıdır. Örneğin, skandiyumun elektron konfigürasyonu, toplam 3 değerlik elektronu için [Ar] 3d 1 4s 2’dir. 

 Örnekler; 

 Magnezyumun temel durum elektron konfigürasyonu 1s 2 2s 2 p 6 3s 2’dir, valans elektronları 3s elektronları olacaktır çünkü 3 en yüksek temel kuantum sayısıdır. Magnezyumun iki değerlik elektronu vardır. 

 Karbonun temel durum elektron konfigürasyonu 1s 2 2s 2 2p 2'dir . En yüksek temel kuantum sayısı 2'dir. 2s alt kabuğunda 2 elektron ve 2 p alt kabuğunda 2 elektron vardır ve karbona toplam dört değerlik elektronu verir. 

 Brom zemin elektron konfigürasyonuna 1s 2 2s 2 s 6 3s 2 s 6 D 10 4s 2 4p 5. Değerlik elektronları 4s ve 4p elektronlarıdır. Bromin yedi değerlik elektronu vardır. 

 Bir demir atomunun elektron konfigürasyonu 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 6 veya [Ar] 4s 2 3d 6’dır. Demir bir geçiş metalidir, bu nedenle valans elektronlarının sayısı sadece 4s alt kabuğundakileri değil, 3B alt kabuğundakileri içerir. 4s alt kabuğunda iki elektron ve 3d alt kabuğunda 6 elektron vardır, bu nedenle demirin 8 değerlik elektronu vardır. 

 Geçerlilik ve Oksidasyon Durumu 

 Değerlik, bir atomun en dıştaki elektron kabuğundaki elektron sayısıdır. Oksidasyon durumu, bir atomun gerçekte kazanabileceği, kaybedebileceği veya başka bir atomla paylaşabileceği elektron sayısını yansıtır. Değerlik elektronlarının sayısı, bir atomun oluşturabileceği maksimum kimyasal bağ sayısını gösterirken, oksidasyon durumu göstermez. Oksidasyon durumu gösterirken değerlik elektrik yükünü göstermez. 

 Bir atomdaki değerlik elektronlarının sayısı, oksidasyon durumuyla aynı veya farklı sayısal değere sahip olabilir. Örneğin, bir lityum atomu 1 değerlik elektronuna ve +1 oksidasyon durumuna sahiptir. Buna karşılık, bir neon atomu 8 değerlik elektronuna ve 0 oksidasyon durumuna sahiptir. Bir hidrojen atomunun 1 değerlik elektronu vardır. Çoğu elementle birleştiğinde +1 oksidasyon durumuna, ancak alkali metal ile bir bileşik oluşturduğunda -1 oksidasyon durumuna sahiptir. Saf bir elementin yükseltgenme durumu her zaman sıfırdır, ancak değerlik elektronlarının sayısı sıfır değildir. 

 Değerlik Elektron Sayısı Nasıl Artar ve Neyi Verir? 

 Periyodik tablonun her satırı veya periyodu boyunca, 1–2 ve 13–18 gruplarındaki değerlik elektronlarının sayısı bir elementten diğerine birer birer artar. Tablonun her bir sütununda veya grubunda, tüm elementler aynı sayıda değerlik elektronuna sahiptir. Bu, aynı gruptaki tüm elementlerin neden çok benzer kimyasal özelliklere sahip olduğunu açıklar.

False