Coğrafya nedir? Coğrafya Bilimi neleri inceler? Coğrafya Bilimi hakkında bilgi

Coğrafya nedir Coğrafya Bilimi neleri inceler Coğrafya Bilimi hakkında bilgi

Coğrafya yeryüzü ile insanları araştıran bir bilim dalıdır. Bu sebeple insanlığın ilerlemesi için oldukça önemlidir. Coğrafya nedir, coğrafya bilimi neleri inceler, coğrafya bilimi hakkında bilgileri sizler için derledik.

Haberin Devamı

Coğrafya kelimesi Yunancadan türemiştir. Coğrafya yeryüzü, çevre, insanlar gibi doğal ve beşeri konuları inceler. Tabiat olaylarının nasıl ve ne şekilde olduğunu da açıklayan bir bilim dalıdır.

Coğrafya Nedir?

 Yer ve insanların arasında bulunan bağlantı coğrafyanın temelini oluşturmaktadır. Coğrafya sözcüğünün Türkçe karşılığı ise yer çizimi anlamındadır. Coğrafya genel olarak iki grupta incelenmektedir. Bunlardan ilki yerel coğrafyadır, ikincisi ise genel coğrafyadır.

 Coğrafya Bilimi Neleri İnceler?

  1. Genel coğrafya

 Genel coğrafya kendi arasında üçe ayrılmaktadır. Bunlar;

  1. Fiziki Coğrafya
  2. Beşeri Coğrafya
  3. Ekonomik Coğrafya

    A. Fiziki Coğrafya

Jeomorfoloji yer şekillerini incelemektedir.

Hidrografya suların nasıl bir coğrafya üzerinde dağıldığını ve özelliklerini inceler

Klimatoloji iklimlerin oluşumunu inceler

Biocoğrafya canlıların dağılımını ve nasıl coğrafyalarda yaşadıklarını inceler

Katografya ise haritalar ile ilgilidir.

Haberin Devamı

B. Beşeri Coğrafya

Kültürel Coğrafya

Siyasi Coğrafya

Tarihi coğrafya

Sağlık Coğrafyası

Yerleşme Coğrafyası

Nüfus Coğrafyasını inceler.

C. Ekonomik Coğrafya

Enerji Coğrafyası

Maden Coğrafyası

Ticaret Coğrafyası

Ulaşım Coğrafyası

Turizm Coğrafyası

Tarım Coğrafyası

Sanayi Coğrafyasını inceler.

2. Yerel Coğrafya

 Yerel coğrafya ise Bölgesel Coğrafya alt başlığı altında toplanmaktadır.

A. Bölgesel Coğrafya

Bölgeler Coğrafyası

Kıtalar Coğrafyası

Ülkeler Coğrafyası

Coğrafya Bilimi Hakkında Bilgi

 Coğrafi metotlar üç farklı prensip ile işler.

 Yayılma prensibi; Olayların nasıl dağıldığını ve ne şekilde yayıldığını incelemektedir.

 Genel Coğrafya Prensibi; Beşeri ve fiziki olayları coğrafya içerisinde tek başına incelemez. Yeryüzünde benzer olayları da bularak bunlar doğrultusunda incelemeler yapar. Bu şekilde dağılış prensiplerini de açığa çıkarmış olur.

 Nedensellik Prensibi ise; Coğrafi olayları yalnızca fiziki ya da beşeri şekilde incelemez. Olayların oluş şekilleri, birbirleri ile ilişkileri ve birbirlerini ne şekilde etkiledikleri de araştırılır.

 Ortaçağ da Coğrafya bilimi artık Avrupa'nın akademik arayışının dışına çıkmıştır. Roma İmparatorluğunun da pek çok coğrafi çalışmaları bulunur. Roma'da yapılan coğrafi çalışmalar Antik Yunandakinin aksine devletin menfaatleri göz önünde bulundurularak gerçekleştirilmiştir. Romalılar coğrafya bilimini pragmatik bir güç elde edebilmek amacı ile gerçekleştirmiştir.

 Coğrafyadaki ciddi ilerlemeleri Arap ve Müslüman ülkeleri gerçekleştirdi. İslam bilginleri günümüzde de hala benzeri kullanılan ilk dikdörtgen şeklindeki coğrafi haritayı oluşturmuşlardır. İslam bilginleri genellikle insan ve yerler ile ilgili çalışmaları tarım üzerinden ilerlettiler. Yaşadıkları bölgelerde hangi besinlerin yerleştirileceği ya da hangi hayvanların daha kolay yetiştirileceği ile ilgili pek çok çalışma yaptılar.

Haberin Devamı

 Asya Çin İmparatorluğu da Coğrafya ile ilgili pek çok çalışmalar yapmıştır. Çin Halkı 1500'lü yıllara kadar oldukça rahat bir yaşam sürmüşlerdir. Çin halkı özellikle astronomi alanında oldukça ciddi bilgiler edinmiş ve ilerleme kaydetmişlerdir. 1000'li yıllar ise coğrafyanın en çok gelişim gösterdiği zamanlar olarak bilinmektedir. Pusulanın ilk defa kullanılması da Çinliler tarafından gerçekleştirilmiştir.

 İnsan yerleşimi ile ilgili yapılan coğrafi çalışmalar ekonomik güç, ulaşım gibi kavramların coğrafyayı nasıl etkilediğini de ortaya koymuştur.

Haberin Devamı

 Hastalıkların yayılması ile ilgili yapılan coğrafi analizler de bu hastalıkların en çok nerelerde ortaya çıktığını ortaya koymuş ve daha fazla yayılmasının da önüne geçmiştir. Örneğin 1854 yılında çizilmiş olan kolera haritası Londra'da etkisini gösteren bu hastalığın nerede başladığını, nerelerde yayılma gösterdiğini gözler önüne sermiştir. Bu şekilde salgının nedeni tespit edilmiş, bir pompadan şehre yayılan su olduğu ortaya çıkmıştır. Böylelikle salgın da önlenmiştir.

 Yapılan coğrafi çalışmalar hava kirliliği gibi etmenleri de gün yüzüne çıkarmaktadır. Örnek verecek olursak yapılan coğrafi araştırmalar sonucunda Pasifik okyanusunda şuan Texas büyüklüğünde yüzen mikro plastikler olduğu tespit edilmiştir.

 

Haberle ilgili daha fazlası: