Co2 nedir ve ne işe yarar? Co2 neyin simgesidir ve nerede kullanılır?

Co2 nedir ve ne işe yarar Co2 neyin simgesidir ve nerede kullanılır

Bilim insanları evreni anlamak ve daha iyi ifade edebilmek için birçok yöntem geliştirilmiştir. Geçmişten günümüze kadar olan süre içerisinde evrensel olarak kolay bir şekilde anlaşılabilmesi için var olan bütün maddeler periyodik tabloya yerleştirilmiştir. Böylelikle onların üzerinde çeşitli işlemler yapabilme ve kolaylıkla tanıma mümkün olmuştur. Co2 yani karbondioksit de dünyada en çok bulunan bileşimlerden birisi olup yaşam için önem arz eder. Co2 nedir, ne işe yarar ve nerelerde kullanılır hepsini sizin için derledik.

Haberin Devamı

Bilindiği üzere canlılar yaşamını devam ettirebilmek için oksijene ihtiyaç duyar. Oksijen solunum yoluna girip tekrardan dışarıya verildiğinde ise karbondioksit haline gelir. Kimyada co2 olarak ifade edilen karbondioksit gaz halinde bulunan bileşiklerdir.

 Co2 Nedir ve Ne İşe Yarar?

 Co2 yani karbondioksit bir adet karbon ve iki adet oksijen atomunun aralarında kovalent bağ kurarak oluşturduğu bileşiktir. Genellikle solunum yolu ile hayatta kalan canlılar oksijeni ciğerlerine çektikten sonra karbondioksit olarak geri çıkarırlar. Yaşam için oldukça önemli bileşenler arasında bulunan karbondioksit ayrıca birçok işleve sahiptir. Bunlardan en önemlisi karbon içeren besinlerin metabolize edilmesi için kullanılmasıdır. Bir başka deyişle karbondioksit karbon bazlı besinlerin gerekli formuna ulaşabilmesi için köprü görevi görür.

 Karbondioksit ne işe yarar konusunda söylenebilecek bir şey ise küresel ısınmaya doğrudan katkıda bulunmasıdır. Güneşten gelen fotonların yeryüzüne çarpması ve tekrardan yansıyarak atmosferi ulaşmasını engelleyen karbondioksit doğanın dengesini korumaya katkıda bulunur. Volkanik olan bölgelerde çıkan gazlarda, doğal olarak yeraltı suları ile karıştığı zaman oluşan maden sularında ve daha birçok yerde görülür.

Haberin Devamı

 Co2 Neyin Simgesidir ve Nerede Kullanılır?

 Co2 neyin simgesi sorusuna cevap verilecek olursa karbondioksit olduğu söylenebilir. Kovalent bağ olarak bilinen ve iki atomun bir elektron ile doğal bir şekilde bağlanması sonucunda oluşan kimyasal bileşimi sonucu oluşur. Kimi zaman insanların ne zaman hayvanların kimi zaman ise doğada meydana gelen çeşitli reaksiyonların oluşturduğu gözlemlenir.

Karbondioksit nerede kullanılır konusu ilk olarak fotosentez ile başlar. Bitkilerin fotosentez yöntemi kullanarak karbondioksiti oksijene çevirdiği herkes tarafından bilinir. Diğer bir deyişle bitkiler karbondioksit gazını oksijene çevirmek için yaşamlarına devam eder. Bu nedenle ormanlık bölgeler, yeşil alanları yaygın olduğu yerleşkeler ve doğal yaşamın korunduğu yerlerde oksijen oranı daha yüksek olur.

Karbondioksitin bir diğer kullanım alanı karbon içeren besinlerin metabolize edilebilmesi yani tüketilmeden önce son halini alabilmesi için tetikleyici reaksiyon vazifesi görmesidir.

Haberin Devamı

Atmosfer tabakasının korunabilmesi için karbondioksit güneşten gelen fotonların yeryüzünden yansıyarak tekrardan atmosfere ulaşmasını engeller.

Laboratuvar ortamında kolaylıkla üretilebilen karbondioksit sanayi, tıp, kimya ve daha birçok alanda aktif olarak kullanılır. Bunlardan en belirgini herhangi bir mikrobu etkisiz hale getirebilmek için tercih edilmesi olarak bilinir. Mikrop kırıcı özelliği sayesinde karbondioksit hastalık üretebilecek, salgın yaratacak ya da çeşitli sorunlara neden olacak virüsleri etkisiz hale getirilmesinde tercih edilir.

Haberin Devamı

Çeşitli maddeleri istenen forma getirebilmek için karbondioksit çoğu zaman reaksiyon başlatıcı vazifesi ile kullanılır. Tarım ve sera ortamları bu konuda verilebilecek iyi bir örnek olup doğal hayatın simüle edildiği ortamlarda süreci hızlandırır.

Endüstriyel sanayi alanında karbondioksit çoğu zaman temizleyici görevi üstlenir. Yüzeyi aşındırmaması, kolay tedarik edilmesi ve doğada bolca bulunması sayesinde özellikle metal yüzeylerin temizlenmesinde en iyi kaynaklardan biridir. Ayrıca konsantre temizlik malzemeleri ve hızlı sonuçlar üreten kimyasallarda da karbondioksite sıkça başvurulur.

Haberin Devamı

Oksijeni elimine etmesi ve çok iyi bir yangın söndürme aracı olması nedeniyle karbondioksit yangın tüpleri için vazgeçilmez bileşenler arasındadır.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası: