Çevre Kirliliği nedir ve çeşitleri nelerdir? Çevre Kirliliği nedenleri ve nasıl önlenir çözüm yolları

Çevre Kirliliği nedir ve çeşitleri nelerdir Çevre Kirliliği nedenleri ve nasıl önlenir çözüm yolları

Birçok farklı etken çevre kirliliğine yol açmaktadır. Bu nedenlerin başında yeşil alanların azalması ve düzensiz şehirleşme geliyor. Aynı zamanda petrol ve kömür gibi fosil yakıtlar da çevre kirliliğinin başlıca nedenleri arasında yer almaktadır. Çevre kirliliğin çeşitleri, nedenleri ve çözüm yolları nelerdir? Sizin için araştırdık.

Haberin Devamı

Son yıllarda çevre kirliliğini önlemek için somut birçok adım atıldı. Bunun neticesinde ozon tabakası kendi kendini onarmaya başladı. Yakın gelecekte benzinli araçların yerini elektrikle çalışan arabaların alması bekleniyor. Türkiye başta olmak üzere birçok ülkede insanların çevreye karşı daha duyarlı olması için çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Çocuklar için açılan doğa kampları da bu etkinlikler arasında yer alıyor.

 Çevre Kirliliği Nedir ve Çeşitleri Nelerdir?

 Beşeri faktörlere bağlı olarak doğada meydana gelen bozulmalara çevre kirliliği denir. Çevre kirliliğinin toplam 5 türü bulunmaktadır.

 1- Hava Kirliliği:

 En yaygın ve en tehlikeli çevre kirliliğidir. Havadaki oksijen miktarının azalıp zararlı gazların artması sonucu oluşur. Aynı zamanda normal seviyenin üstündeki su buharı ve toz da hava kirliliğini arttırır. Toz, birçok alerjik hastalığın ortaya çıkmasına neden oluyor. Zehirli gazlar ise, solunum yetmezliği ve akciğer kanseri gibi ölümcül hastalıklara yol açmaktadır.

 2- Gürültü Kirliliği:

Haberin Devamı

 Gürültü kirliliği en çok kalabalık şehirlerde görülüyor. Yüksek sesle dinlenen müzik, korna sesi ve şantiye alanlarında çalıştırılan makinelerin gürültüsü, dolaylı olarak çevre kirliliğine neden olmaktadır.

 3- Toprak Kirliliği:

 Pil gibi içerisinde zehirli kimyasal bulunan atıkların geri dönüşüm kutusu yerine yere atılması toprak kirliliğine yol açar. Bununla birlikte bazı tarım ilaçlarının içerisinde de eser miktarda kimyasal maddeler bulunuyor. Toprak kirliliği, tarımsal arazilerdeki verimliliğin düşmesine neden olur. Topraktaki kirlilik oranı arttıkça birçok böcek türü yok olur ve ekolojik denge bozulur.

 4- Su Kirliliği:

 Hava kirliliğinden sonra en tehlikeli çevre kirliliğidir. Suların içerisinde karışan sentetik maddeler, birçok kronik rahatsızlığın başlıca nedenidir. Nükleer santrallerden ve üretim tesislerden çıkan kimyasalların önce toprağa sonra yer altı sularına karışması, hayvanların ve bitkilerin zarar görmesine neden olur.

 5- Görüntü Kirliliği:

 Mimari estetikten uzak bir şekilde inşa edilmiş binalar ve üst üste yığılmış çöpler görüntü kirliliğine örnek olarak gösterebilir.

 Çevre Kirliliği Nedenleri

Haberin Devamı

 Çevre kirliliği, beşeri faktörlere bağlı olarak ortaya çıktığı için, nüfusun yoğun olduğu bölgelerde daha fazla görülür. Bunun nedeni yeni binalar inşa etmek için yeşil alanların yok edilmesidir. Son yıllarda dünya genelinde orman yangınlarının artması da çevre kirliliğinin ana nedenleri arasına yer alıyor. Dünyanın oksijen kaynağı olan ağaçların azalması ve düzensiz şehirleşme su ve hava kirliliğine yol açmaktadır. Çevre kirliliğinin diğer nedenleri şunlardır: Aşırı otlatma, petrol ve kömür gibi fosil yakıtların aşırı kullanımı, kimyasal atıkların geri dönüşüm yerine çöpe atılması...

Haberin Devamı

 Çevre Kirliliği Nasıl Önlenir?

 Çevre kirliliğini önlemek için insanlar çok daha bilinçli ve sorumlu davranmalıdır. Cam ve plastik gibi malzemeler, geri dönüşüme gönderilmelidir. Bu sayede enerji tasarrufu sağlanır. Enerji tasarrufu ise dolaylı olarak çevre kirliliğini azaltır. Kimyasal yerine organik tarım ilaçlarının kullanımına hız verilmesi de çevre kirliliğini önler.

 Çevre Kirliliği Çözüm Yolları

 Hava kirliliğini en aza indirmek için milyonlarca ağaç fidesi dikiliyor. Benzinli araçların egzozlarından çıkan dumanlar hava kirliliğinin başlıca sebebidir. Bunun önüne geçmek için 5 yıl içerisinde on binlerce elektrikli araç trafiğe çıkacak. Hava kirliliğini azaltmak için yapılan çalışmalar bunlarla sınırlı değil. Fabrika ve üretim tesislerinde kullanılmaya başlayan yeni filtre sistemleri de su ve toprak kirliliğinin %30 oranında azalmasını sağladı.