Cenap Şahabettin kimdir? Kısaca hayatı, edebi kişiliği, şiirleri, eserleri ve özellikleri

Cenap Şahabettin kimdir Kısaca hayatı, edebi kişiliği, şiirleri, eserleri ve özellikleri

Cenap Şahabettin Türk edebiyatının önemi şair ve yazarlarındandır. Edebiyatımıza kazandırdığı çok çeşitli eserleri bulunmaktadır. Bu yüzden ilgili şair dikkatleri üzerine her dönem toplamayı başarmıştır. Cenap Şahabettin kimdir, kısaca hayatı, edebi kişiliği, şiirleri, eserleri ve kitapları, eserlerinin özellikleri hakkında detayları derledik.

Haberin Devamı

Cenap Şahabettin eserleriyle beraber bilindik şairlerdendir. Dolayısıyla da Türk Dili ve Edebiyatı alanında sıklıkla duyulmuş ve eserleri de sevilerek okunmaktadır. Şairin hayatı ve eserleri bizlere eğitim yaşamımızda Türk Dili ve Edebiyatı derslerinde öğretilmektedir.

 Cenap Şahabettin Kimdir? Kısaca Hayatı

 Cenap Şahabettin 21 Mart 1870 tarihinde Manastır'da doğmuştur. İstanbul ilinde de 12 Şubat 1934 tarihinde vefat etmiştir.

 Türk şair ve yazar olarak geçmektedir. Ölüm yaşı 63 olan şairin meslekleri arasında şair, yazar ve doktor meslekleri geçmektedir.

 Türk Dili ve Edebiyatında Servet-i Fünûn edebiyatının önde gelen isimleri ve temsilcileri arasında yer almaktadır.

 Doğum tarihinde yer alan Manastır o dönemde Kuzey Makedonya olarak geçmektedir. Şairin defnedildiği yer Bakırköy Zuhurat Baba Mezarlığı olmuştur. Annesi İsmet hanım babası ise Osman Şahabettin beydir. Destine hanımda şairin çocuğunun ismidir.

 Cenap Şahabettin Edebi Kişiliği

Haberin Devamı

 Cenap Şahabettin'in edebi kişiliği arasındaki bilgilerde sembolizm akımından etkilendiği yer almaktadır. Hatta bu akımdan etkilendiği için de sanatçının şiirde müzik ve ahenge fazla önem verdiği görülmektedir.

 Sanatçı sırf bu amaçla şiir türüne “nesir-musikisi” ismini vermiştir ve kendisi bu isimle şiiri anmaktadır.

 Dolayısıyla edebi kişiliği arasında bir şair olma özelliği olduğu kadar bir nesir yazarlığı da geçmektedir. Hatta nesir ustası olarak bilinmektedir.

 Edebiyatımızda bu sanatçı gezi yazılarının önemli temsilcilerindendir. Nesir yazılarında zengin, değişik ve hareketli özelliklerini kullanmıştır.

 Cenap Şahabettin Şiirleri

 Cenap Şahabettin bir şair olarak bilindiği için çok sayıda şiiri bulunmaktadır. Benim Kalbim, Şair, On Ölüm Şarkısı, Hakikati Sevda, Bitmemiş Bir Gül, Güzel Sözler, Elhanı Şita, Senin İçin, Riyahı Leyal, Kitabei Sengi Mezar başlıca şiirlerinin isimleridir.

 Hakiki büyük adamlar güzel ağaçlara benzer sözleri Güzel Sözler şiirinin cümleleridir. Sesin işler gibi bir şuh kanat gamlarıma seni dinlerken olur kalbim uçan kuşlara eş sözleri ise Senin İçin şiirinin bazı sözleridir.

 Cenap Şahabettin Eserleri Ve Kitapları

Haberin Devamı

 Cenap Şahabettin'in eserleri düz yazı, şiir, tiyatro alanlarında toplanmıştır. Örneğin düz yazı alanında oldukça fazla eser bırakmış olan şair Hac Yolunda, Evrakı Eyyam, Afakı Irak, Avrupa Mektupları, Nesri Harp, Nesri Sulh, Tiryaki Sözleri, Vilyım Şekspir, Tirkayi Sözleri Özdeyişler, Suriye Mektupları önemli düz yazı türündeki eserleridir.

 Şairin tiyatro alanındaki eserleri arasında Körebe, Küçük Beyler ve Yalan tiyatro oyunları dikkatleri çekmektedir.

 Tamat, Seçme Şiirleri, Bütün Şiirleri, Teranei Mehtap ise şiir alanındaki kitapların isimleridir.

Haberin Devamı

 Arakı Irak, Avrupa Mektupları, Nesri Harp, Nesri Sulh ve Tiryaki Sözleri bir düz yazı niteliğinde geçtiği gibi roman türünde de yer alan kitaplarıdır.

 Cenap Şahabettin Eserlerinin Özellikleri

 Hem Cenap Şahabettin şairinin hem de eserlerinin özellikleri şöyle sıralanmaktadır:

Sanatçının asıl mesleğini doktorluk oluşturmaktadır.

1885 yılında ilk şiirleri Saadet Gazetesinde yayınlanmaya başlamıştır.

Bu dönemdeki şiirlerinde Muallim Naci'nin etkisiyle Divan şiirinin özellikleri görülmektedir.

Sonraki dönemlerde ise şiir alanında Recaizade Mahmut Ekrem ve Abdülhak Hamit Tarhan’dan etkilenmiştir.

Haberin Devamı

Bu etkiden dolayı da batı tarzı şiir yazmaya yönelmiştir.

Batı tarzı olan bu şiirler ise Servet-i Fünun dergisinde yayınlanmıştır.

Böylece Cenap Şahabettin Tevfik Fikret ve Halit Ziya Uşaklıgil ile birlikte Servet-i Fünun edebiyatının temsilcisi haline dönüşmüştür.

Yazar gelenekçi yapının yanı sıra yenilikçi yapıyı tüm eserlerinde benimsemiştir. Hatta bu sebepten dolayı gelenekçi eserler üreten şairlerden tepkiler almıştır.

Bireysel şiiri tercih etmiş olan bu sanatçımız Edebiyat-ı Cedide’nin en aşırı ve ağır örneklerini bize kazandırmıştır.

Haberin Devamı

Dil bilgisi kurallarını önemsemiştir.

Bu zamana kadar hiç kullanılmamış tamlamalara eserlerinde yer vermiştir.

Sanatçı eserlerinde oldukça süslü ve ağır bir dil kullanmıştır.

Sembolizm akımından etkilenmiştir.

Şiirlerinde müzik ve ahenk ön plandadır.

Eserlerinin konularını aşk ve doğa oluşturmaktadır.

Nesir ustası olan yazarımız nesir eserlerinde ise nükteye önem vermiştir.

Nesir ürünlerinde sağlam bir üslup kullanarak herkes gibi olmaktan uzaklaşmış ve özgün eserler sunmuştur.

Şiirlerinin tamamını aruz ölçüsüyle yazmıştır.

Hece ölçüsünü küçümsemiştir.

Eserlerinde hiç bir şekilde sosyal konulara yer vermemiştir. Eserleri bireysel konulardan oluşmaktadır.

Eserlerinde tablo şiir, zengin bir lirizm, tabiat, geniş ve renkli hayal gücü, sembol, nükte, söz oyunu, zeka gösterisi, mecaz, imge, teşbih, istiare özellikleri yer almaktadır. 

Haberle ilgili daha fazlası: