Çan eğrisi nedir? Çan eğrisi sisteminde not hesaplama ilgili bilgiler

Çan eğrisi nedir Çan eğrisi sisteminde not hesaplama ilgili bilgiler

Çan eğrisi sistemi nedir? Türkiye'de ve dünyada üniversitelerde not sistemi farklılık gösteriyor. Bu sistemlerden olan çan eğrisi sistemi genellikle üniversitelerin çoğunluğunda kullanılıyor. Üniversite vize ve final sınavı not ortalamalarını belirleyen çağ eğrisi sistemi, sınıf ortalaması hesaplanarak geçer notun belirlenmesi anlamına gelir. İşte, çan eğrisinin anlamı ve çan eğrisi sisteminde not hesaplama ilgili bilgiler.

Haberin Devamı

Çan eğrisi sistemi, not hesaplamada üniversite öğrencilerinin sıkça karşılaştığı terimlerden. Çan eğrisinde belirli bir dersi alan öğrencileri 100 puan üzerinden aldıkları mutlak notlara göre değil, sınıfın genel ortalamasına göre notlandırmadır. İşte, çan eğrisinde not hesaplama işlemi.

ÇAN EĞRİSİ NEDİR?

Bu yöntemin kullanılmasındaki temel amaç, belirli bir dersi alan öğrencileri 100 puan üzerinden aldıkları mutlak notlara göre değil, o dersi alan grup içinde gösterdikleri performansa göre notlandırmaktır. Performans, bir öğrencinin sınıf ortalamasına göre hangi konumda olduğudur. Bu sistemde sınıfın ortalaması ve standart sapması çok büyük önem arz ediyor.

ÇAN EĞRİSİ SİSTEMİNDE NOT HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Notlar hesaplanırken;

(HBN* - Sınıfın HBN ortalaması) / Standart sapma) formülüyle aldığınız notlar Z Standart Notuna ve Z standart notları da (T=10Z+50) formülüyle T Notuna dönüştürülecek. Hesaplanan T Notu (TSkor), yeni notunuz olacak.

(*HBN=Ham Başarı Notu=Vize ve Final ağırlıklı ortalamanız)

Haberin Devamı

Her öğrencinin T-Skoruna göre harfli başarı notu aşağıdaki TABLO-3 yardımıyla, sınıf düzeyine karşılık gelen T-Skoru sınır değerleri gözetilerek belirlenir.

Eğer bir öğrencinin notu sınıfın ortalama notuna eşitse, T-Skoru 50’ye eşit olacaktır.

Mesela, sınıf ortalamasının 69 olduğu durumda öğrencinin notu da 69 ise o not aralığında (sınıf düzeyinde) 50 T-Skoruna denk gelen harf notu CB; fakat sınıf ortalamasının 52 olduğu durumda öğrencinin notu da 52 ise o not aralığında (sınıf düzeyinde) 50 T-Skoruna denk gelen harf notu CC’dir.

Bir diğer örnek verecek olursak;

Sınıfın ortalaması: 69

Standart sapma: 9

Sınav Ortalamanız: 50

Bu varsayıma göre (50-69)/9)=-2,111 daha sonra (10×-2,111)+50=28,89

Yeni notunuz 28,89 olarak belirlendi.

Yaptığımız varsayımlara göre aşağıdaki tablodan aldığımız harf notuna bakalım;

Sınıf ortalamamız 69 olduğu için TABLO-3’te “Çok İyi” grubuna bakıyoruz. Bağıl Değerlendirme Sistemi'nde dersteki sınıf ortalaması ve standart sapmaya göre hesaplanan T Notumuz 28,89 olduğu için harf notumuz FF olarak belirleniyor. Görüldüğü üzere bu şartlardaki bir öğrenci, Final’de ve Ham Başarı Notu’nda (Ağırlıklı Ortalama) alt sınır olan 50 puan şartını yerine getirmesine rağmen ilgili dersten geçer not alamayarak kalıyor!

En başta bahsettiğimiz gibi sınıf ortalaması ve standart sapma çok önemli. Yani formüle göre, öğrencinin T-Skorunu etkileyen iki faktör vardır; öğrencinin aldığı notun ortalama nottan uzaklığı ve sınıftaki notların standart sapması.

Haberin Devamı

Öğrencinin notu sınıf ortalamasının üzerine çıktıkça T-Skoru artacak, tersi durumda da azalacaktır. Notumuz, sınıf ortalamasının altında ise (HBN-Sınıfın HBN ortalaması)/Standart sapma=Z formülünde sonuç eksi çıkacaktır. Dolayısıyla T=10Z+50 formülünde yeni notumuza (TSkor) negatif etki yapacaktır.
Ayrıca standart sapmanın çok büyük olması durumda Z değeri küçük çıkabilir. Bu da T değerine yani notunuza doğrudan etki yaparak alacağınız harf notunun düşük olmasına yol açıyor.

Ve aynı zamanda standart sapmanın düşük olduğu durumlarda da ortalamadan sapmaların T-Skoru üzerindeki etkisi daha yüksek olacaktır.