GeriEğitim Bu sene LGS’ye nasıl hazırlanmalı?
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Bu sene LGS’ye nasıl hazırlanmalı?

Bu sene LGS’ye nasıl hazırlanmalı?

Geçen martta uzaktan eğitime geçilince LGS ve YSK’de sadece ilk dönem soruları sorulmuştu. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl merkezi sınavlarda öğrencilerin tüm müfredattan sorumlu olacağını açıkladı. Bahçeşehir Koleji ve Uğur Okulları öğretmenleri, öğrencilere pandemi döneminde sınavlara iyi hazırlanmaları için şu tavsiyeleri verdi:

BOL KİTAP OKUYUN

Tülay Uğurludural (Türkçe)

LGS’nin 20 soruluk Türkçe testinde dil bilgisi sorularından çok; okuma anlama becerisine dayanan sözcük, cümle ve paragrafta anlam kaza

nımlarına ağırlık verildiğinden kitap okuma alışkanlığı kazanmış, test çözme tekniğini geliştirmiş ve dikkatini soruya odaklamayı öğrenmiş öğrenciler sınav sorularını rahatlıkla cevaplayabilirler.

Dağılımın ağırlıklı olarak okuma-anlama becerisini ölçen sorulardan oluşacağını düşünerek öğrencilerimize şu hatırlatmalarda bulunabiliriz:

-   Öğrencilerin en çok zorlandıkları konu, paragrafta anlam konusudur. Testlerde paragraf sorularını anlayabilmek için öncelikle soru kökü iyi okunmalı bu doğrultuda verilen paragrafların konusundan hareketle ve anahtar kelimeler üzerinden metin çözümlemesi yapılmalıdır.

-   Sınavda paragraf kazanımlarıyla birlikte sözcükte ve cümlede anlam kazanımlarını ölçen sorulara da ağırlık verileceğinden bu kazanımlarla ilgili soru çözümlerine de önem verilmelidir.

-   Yazım kuralları, noktalama işaretleri ve edebi türlere ilişkin kazanımlara her yıl mutlaka yer verildiğinden geçmiş yıllardaki sınavlara da bakarak bu konulardan da muhakkak birer soru geleceği söylenebilir.

-   LGS Türkçe testinde bu konularla birlikte MEB örnek sorularına ve 8. sınıf dil bilgisi kazanımlarına bağlı olarak dil bilgisi sorularına da yer verilecektir.

DÜZENLİ ÇALIŞIN

Özgür Aytekin (Matematik)

3 yıldır bu yeni sistemle devam eden merkezi sınavlarda 2020-2021 eğitim öğretim döneminde yapılacak olan LGS, önceki senelerde olduğu gibi; tablolar, şekiller, resimler ve açıklamalar içeren, öğrencinin bilgiyi değil, bilgiyi kullanma ve bildiklerini günlük hayata transfer etme becerisin

i yorumlama yetisini ölçecek şekilde yeni nesil sorular içerecektir.

Matematik açısından bakıldığında sınavdaki 20 sorunun tüm eğitim öğretim programını kapsayacak şekilde olmasının öğrenciyi olması gerekenden fazla zorlayacağını düşünmüyoruz. Çünkü soruların ayırt edicilik düzeyi kazanım sayısından çok sorunun güçlük seviyesiyle belirleniyor. Bu doğrultuda sınavda sorulacak kazanım sayısının artması sınavın zorluk seviyesini direkt etkilemeyecektir.

- Düzenli çalışın. Matematik dersine mümkünse her gün çalışın.

-  Bol bol test çözün. Değişik kaynaklardan soru çözün. Kolaydan zora gidin.

-  Süre tutun. Sınavda zamanınızı doğru kullanabilmek için; test çözerken de süre tutun ve süreyi etkili kullanma ve hızlı çözme alışkanlığı kazanın.

-  Sabırlı olun. Kısa sürede gelişim beklemeyin. Siz düzenli çalışmaya devam edin, zamanla gelişim gerçekleşecektir.

-  Eksiklerinizi tespit edin. Yanlış yaptığınız ve boş bıraktığınız soruları inceleyin.

-  Önlem alın. Yanlışlarınızın sebebinin; bilgi eksikliği, zamanı yetiştirememe, sınav kaygısı, dikkatsizlik gibi nedenlerden hangileri olduğunu tespit edin.

DENEY YAPIN

Senem Ertun (Fen Bilimleri)

8.sınıflarda fen bilimleri dersi coğrafya, fizik, kimya ve biyoloji olmak üzere dört ana branştan oluştuğu için günlük hayatla il

şkilendirme ve deneylerle desteklenmesi çok önemli. Bu sebeple deney kurgusu ile hazırlanan soruların daha da önem kazandığını görüyoruz. Öğrencilerin hem LGS’de çıkabilecek deney sorularını kolay çözebilmesi hem de ortaöğretimde fen bilimleri temelli derslerdeki hazır bulunuşları için imkanları doğrultusunda kendilerinin de deney yapmaları, deney videoları ve belgeselleri seyretmeleri yararlı olacaktır. Öğrenciler kendi öğrenme stilleri doğrultusunda öğrenme süreçlerini planlıyor, bununla birlikte tüm branşlarda olduğu gibi fen bilimleri dersinde de tekrar çok önemli. Eksik oldukları kazanımlara bağlı olarak tekrarlarını konu tekrarı ya da soru çözümü üzerinden yapabilirler. Yanlış yapılan sorular, tam öğrenmenin gerçekleşmesi için doğru ipuçları verir. Yanlış yaptıkları soruları inceleyerek yanlışın sebebinin soru tarzına yabancılık mı yoksa konu eksiği mi olduğunu saptamalılar.

BOL BOL TEKRAR

Burcu Aksoy Sertkahya (Sosyal Bilgiler)

Geçtiğimiz yıl yayımlanan örnek sorularda daha çok görsel kullanılmıştı. Ağırlıklı olarak paragrafta verilen bilgiyi yorumlama, çıkarımda bulunma tarzında soruların geleceğini düşünmekle birlikte birkaç soruda neden sonuç ilişkisi kurmaya ve bilgiyi ölçmeye yönelik soruların da gelebileceğini düşünmekteyiz. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi, konuların genel olarak birbirini tamamlar nitelikte olması ve konu bütünlüğü taşıması bakımından pek zorluk yaratmasa da kazanımların yoğunluğu ve dersin sözel olması online süreçte akılda tutmayı biraz zorlaştırabilir. Öğrencilerimiz bol tekrar yapıp konuyu pekiştirmek için soru çözmeliler. Ayrıca Atatürk’ün Nutuk adlı eserini okumaları faydalı olacaktır.

DİYALOG ÇALIŞIN

Serra Erdem (Yabancı Dil)

Sınava müfredatta olan toplam 10 ünite dahildir. Geçen yılın sorularına ve MEB’in yayınladığı örnek sorulara bakıldığında “okuduğunu anlama”, “anladığını yorumlama” temeline kurulu sorular ağırlıkta olabilir. Soru köklerinde yapı eki olarak ‘not’ (olumsuzluk eki) çokça kullanılmıştır. Karşılıklı konuşma, diyalog sorularına yer verilirken üniteler arası sarmal soru yapıları kullanılmamıştır. Tablo, grafik okuma sorularına da sıkça yer verilmektedir. Ünitelerde verilen sözcük bilgisi üzerinde durulup sözcüklerin geçtiği paragraf ve diyalog çalışmaları yapılmalı. Grafik, tablo okuma çalışmalarına da önem verilirse sınavda başarı kaçınılmaz olacaktır.

KONULARI TAMAMLAYIN

Muhammed Yasin Bekir (Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi)

Öğrenciler LGS sınavında kader inancı, zekât ve sadaka, din ve hayat, Hz. Muhammed’in örnekliği, Kur’an ve özellikleri ünitelerinden sorumlular. Haziran 2020 yılında gerçekleştirilen sınav daha çok öğrencinin okuma, anlama ve yorum yapabilme becerisini ölçen tarzda bir sınav olmuştu. Bu nedenle yine aynı tarzda soruların gelmesi kuvvetle muhtemeldir. Müfredatta seyreltmelerin yapılması, ders çalışma zamanı ve bol bol tekrar yapabilme açısından elbette faydalı olacaktır ancak adayların tüm müfredattan sorumlu tutulması halinde de bir sorun yaşanmayacaktır diye düşünüyorum. Öğrencilerimizin öncelikle eksik hiçbir kazanımı olmamalıdır. Bütün ünitelere ait kazanımların eksiksiz bir şekilde öğrenilmiş olması ve bol bol tekrar edilmesi önemlidir. Kitap okumaya, okuduğunu anlamaya ve anladığından hareketle yorum yapmaya yönelik çalışmalar yapmalarını tavsiye ederim.

 

 

False