Başarı için zamanınızı iyi yönetin

Başarı için zamanınızı iyi yönetin

“Zaman öldürmek en pahalı harcamadır.” (Balzac)Zaman soyut, kesin ölçülemeyen, birçok anlama gelen bir kavram. Genelde, bir ölçü birimi olarak uzaklık, yakınlık, geçmiş ve gelecek anlamlarını içerir. ‘Dün’, ‘bugün’ sözcükleri kullanıldığında belli bir süre anlatılmış oluyor. Zaman, değişmeyen ve akıp giden bir süre olarak doğada tanımlanıyor.

Haberin Devamı

Günümüzde zamanın paha biçilmez bir kaynak olduğunu söyleyebiliriz. Belirli bir ritimle, amansızca akar gider. Geçen zamanı geri döndüremezsiniz. Diğer yandan zaman demokratik bir şekilde paylaşılan bir kaynak. Hepimizin günde 24 saati, her haftada yedi günü var. Ne kadar zengin olduğumuz hiç önemli değil. Daha fazla zaman satın alamazsınız, çalamazsınız, hiçbir şekilde değiştiremezsiniz. Tek yapabileceğiniz, sahip olduğunuz zamanı en iyi şekilde değerlendirmek. Sahip olduğumuz kaynaklar arasında zaman, en az anlaşılan ve en kötü kullanılan kaynak. Nereye gidilse, herkes yeterince zamanı olmadığını söylüyor, oysa herkesin dünya kadar zamanı var.

Çoğumuz, yeterli zamanımız olmadığından yakınırız ama yine de bakarız ki içimizden bazıları, aynı zaman süresi içinde diğerlerine göre daha fazla iş yapmayı becerir. Bunun nasıl olabileceğini kavrayabilmek can alıcı bir mesele. Bunun anahtarı zaman yönetiminden geçiyor.Zaman yönetimi, “amaçlara ve hedeflere ulaşmada önemli bir kaynak olan zamanı verimli kullanma çabası”dır. Zamanı etkili kullanmak için, insan öncelikle bu konuda istekli olmalı ve kendisine yardımcı olacak alışkanlıklar kazanmalı.

Zaman verimi akademik başarıyı etkiliyor

Haberin Devamı

Yapılan çeşitli araştırmalar, akademik başarı ile zaman yönetimi becerileri arasında olumlu yönde bir ilişki olduğunu gösteriyor. Zamanı daha iyi yöneten ve zaman harcattırıcılardan kaçınanlar, iş ve akademik yaşamda daha başarılı oluyor. Öğrenciler üzerinde yapılan çok sayıda araştırma zamanı kontrol eden ve iyi yönetenlerin, performanslarının, başarılarının daha yüksek olduğunu, düşük rol karmaşası yaşadıklarını ve daha az gerildiklerini ortaya koyuyor. Etkili zaman yönetiminin birkaç pozitif sonucu var. Bunlardan birincisi, zamanını etkili yöneten bireylerin performansları ve verimlilikleri artıyor. İkincisi, etkili zaman yönetimi görevden tatmin olma gibi olumlu psikolojik sonuçlar veriyor.

Yeterli zaman için sınavda bunlara dikkat

Sınavlarda  öğrencilerin en çok yakındıkları konulardan biri de, zaman yetersizliği. Oysa verimli zaman yönetimiyle bu sorunun üstesinden gelmek mümkün. Bunun için dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var. İşte o ipuçlarından bazıları:

- Sınava en iyi bilinen bölümden başlayın.

Haberin Devamı

- İlk amacınız bütün soruları okumak olsun. Çünkü okunamayan sorular içinde çok iyi bilinen ve kolayca çözülebilecekler olabilir.

- Bir bölümdeki bütün soruların doğru cevaplarının puan değeri eşittir. Dolayısıyla zor bir soruda çok fazla zaman kaybetmek yerine hızla bir başka soruya geçin.

- Her sorunun sonunda cevabı hemen işaretleyin.

- Sınavda sık sık saati kontrol etmek yerine 15-20 dakikada bir gibi belirli aralıklarla bakın.

- Soruları mutlaka iyi okuyun ve vurgulayıcı yerlerin altı çizin.

- Dikkatin dağılmaması için çevreye değil, sorulara yoğunlaşın.

Haberin Devamı

- Sınavdan asla erken çıkmayın, hatta en geç çıkan olun.

Geri dönüşümü olmayan bir maliyet unsuru

Zaman yönetimi iş dünyasında da sizi başarıya ulaştıracaktır. Çalışmanın onurlu bir uğraş olduğu ve buna ayrılan zamanın boşa harcanmaması düşüncesi çok önemli. Böyle bir düşünce, kişinin verimli ve kaliteli iş üretmesine ve dolayısıyla zamanı etkin kullanmasını sağlar. Bunun yanı sıra günümüzde artan ve değişen rekabet koşulları, zamanı geri dönüşümü olmayan bir maliyet unsuru olarak tanımlıyor. Zamanı etkin kullanabilmek için bazı alışkanlıkların kazanılması gerekiyor. Bunlar; hedef ve amaçların belirlenmesi, planlama yapılması, önceliklerin belirlenmiş olması, acil durum değerlendirilmesinin yapılması gibi alışkanlıklar olarak sıralanabilir.

Haberin Devamı

Zaman fiziksel, felsefi, psikolojik ve sosyolojik özellikleriyle çok boyutluluk gösteriyor ve göreceli bir kavram. Aynı sürenin insanlar tarafından kısa ya da uzun olarak algılanması bu göreceliğin bir sonucu. Zaman ölçülebilirlik açısından nesnel ve öznel zaman şeklinde iki grupta toplanabilir. Bazı doğal olaylar ya da saat gibi araçlar yardımıyla ölçülebilen bölümüne nesnel zaman diyoruz. Öznel zaman içinde bulunduğumuz psikolojik duruma ve ortama göre algıladığımız zaman dilimi. Zaman olayların geçmişten bugüne gelip, geleceğe doğru birbirini takip ettiği kesintisiz bir süreç. Bir bakıma zaman belli bir işi yapabilmek için ihtiyaç duyulan süre. Zamanın tek davranışı durmadan akması.

Haberin Devamı

Eşit dağıtılmış, kıt bir kaynak

Hem ekonomi, hem de yönetim bilimleri açısından kendine özgü özelliklere sahip. Eşit dağıtılmış kıt bir kaynak olması, geri döndürülemezliği, biriktirilemezliği, kiralanamazlığı, satın ve ödünç alınamazlığı, çoğaltılamazlığı, karar ve planlama ile ilgili oluşu zamanın kendine özgü yönleri olarak sıralanabilir.

Zamanı etkili yönetebilmek, kişisel ve örgütsel başarı ve verimlilik için bir gereklilik. Zaman yönetimi, gücümüzün yoğunluğunu, yaşamsal öneme sahip öncelikler arasında hedefler belirleme ve onları sonuçlandırmak için yöneltme, belli bir süreyi en verimli şekilde kullanma yeteneği. Bu nedenle insanların yapılacak işleri gruplamaları ve işlerin önemine göre öncelikler vermeleri gerekiyor. Zaman yönetimi aslında bir öz yönetim; yaşadığımız olayların kontrolünü sağlamak; bireyin kendisini yönlendirerek olayları yönetmesi.

Yapacağınız işi ertelemeyin

Etkili zaman yönetiminin birkaç pozitif sonucu var. Bunlardan birincisi verimliliğe yönelik. Örneğin, zamanını etkili yöneten bireyler daha iyi performans gösterir ve verimlilikleri artar. Bu kişiye ve örgüte yarar sağlar. İkincisi, etkili zaman yönetimi olumlu psikolojik sonuçlar verir. Zaman yönetiminde başarı iyi bir planlamadan geçiyor.

Zamanın planlanmasında şu noktalara dikkat edilmeli:

* İşleri zor olandan kolay olana doğru sıralamak ve yapmak.

* Planlanan güne ve saate göre yaparak, sürüncemede bırakmamak, ertelememek.

* Bir işi bitirmeden diğerine geçmemek.

* Eldeki işe tüm enerji ile sarılmak.

* Yaratıcılıkla ilgili faaliyetler için zaman ayırmak.

* Rutin işlerden kaçınmak.

* Gereksiz ayrıntılarda uzak durmak işe odaklanmak.

* Engellenmeden çalışılabilecek saatleri belirlemek ve bu saatleri etkili kullanmak.

* Çalışmayı engelleyen etmenleri belirleyerek bunları ortadan kaldırmak.

Zamanı yönetmenin temelinde kendimizi yönetmek var. Zaten burada asıl amaç bireyin kendisini zaman içinde yönetebilmesi. Zamanı yönetmek isteyen birey, ihtiyaçlarını ve bu ihtiyaçları karşılayabilmek için gerekli olan hedefleri ve öncelikleri belirlemeli, planlama, programlama ve listeleme yoluyla öncelikleri ile sahip olduğu zamanı uyumlu hale getirmeli.  Zaman yönetimi, kişinin öğrencilik, iş ve özel yaşamında başarılı olabilmesi için planlama, organize etme ve kontrol etme gibi yönetim fonksiyonlarını kendi faaliyetlerine uygulaması süreci.

Bu açıdan bakıldığında zamanını yönetmek isteyen birey, yaşamındaki olayları ve olguları önceliklerine göre sıraya koyabilmeli ve yönetebilmeli. Zamanı etkin yönetmek ya da kullanmak, sahip olunan her saati, her dakikayı belirli bir hedef ve amaç doğrultusunda planlayarak kullanmak anlamına geliyor.

Zaman bizim dışımızda aktığına göre yapmamız gereken onu kontrol edebilmek için iyi planlamak ve işlerimize odaklanmak. Önemli olan zamanı etkili ve verimli kullanabilmek yani yönetebilmek.

 

Haberle ilgili daha fazlası: