Bakteri nedir ve özellikleri nelerdir? Bakteri çeşitleri ve isimleri

Bakteri nedir ve özellikleri nelerdir Bakteri çeşitleri ve isimleri

Pek çok kişi bakterileri ve çeşitleri hakkında bilgi edinmek amacıyla araştırma yapıyor. Hayatımızın bir parçası olan bakterilerin faydaları ve zararları tartışılıyor. Peki, bakteriler diye adlandırdığımız bu mikroskobik canlı türleri tam olarak nedir? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Haberin Devamı

Bakteriler, tek hücreli mikroorganizmalardan oluşan bir gruptur.

 Bakteri Nedir?

 Bakteriler, tek hücreli mikroorganizma ailesinin üyeleri için başka bir isimdir. Bu grubun üyeleri genellikle ortalama birkaç mikrondur. Bakteri adı verilen bu hücreler bazen vücudumuza faydalı, bazen zararlı bazen de etkisizdir. Aynı zamanda, belirli bakteri türlerinin varlığı, antibiyotik arayışında önemli bir rol oynayan diğer bakterileri de etkileyebilir. Kısacası belirli bakterilerin varlığı diğer bakterilerde azalmaya yol açacaktır. Antibiyotiklerin amacı bu şekilde zararlı bakterileri vücuttan uzaklaştırmak veya zararlı bakteri sayısını azaltmaktır.

 Bakterilerin Özellikleri

 Görsel görünüm açısından farklı bakteri türleri vardır. Bazıları yuvarlak ve küre şeklindeyken diğerleri çubuk gibi çok uzun ve ince olabilir. Bu tek hücreli organizmaların işlevleri de birbirinden farklı olabilir. Örneğin, bazı bakteriler fotosentez yapabilirken diğerleri bulundukları ortamın rengini değiştirebilir. Aktif olarak hareket edebilen bazı bakteriler de vardır. Bu bakteriler kamçı, kuyruk ve uzuv benzeri yapıları nedeniyle hareket ederler. Diğer bakteriler yalnızca pasif olarak konum değiştirebilirler. Başka bir deyişle, yer değiştirmeleri dış faktörlere bağlıdır.

Haberin Devamı

 Virüsler ve bakteriler genellikle hastalığa neden olur. Bununla birlikte, ikisi arasındaki farkı not etmek de önemlidir. İnsan vücuduna zararlı bakteri ve virüsler girip çoğalmaya başlarsa ortaya çıkabilecek sorunların çözümleri de birbirinden farklıdır.

 Bakterilerin neden olduğu hastalıklar antibiyotiklerle giderilebilir. Çünkü bakteriler vücutta uygun bir ortam sağladığında bu ilacı kullanmak hızlı çoğalmayı ve hastalığı önleyebilir. Ancak viral hastalıklar için durum böyle değildir. Bakteriyel enfeksiyon, vücudumuzun belirli bir bölümünde çok sayıda çoğalan bakterilerin neden olduğu bulaşıcı bir hastalığın da adıdır.

 Bakteriler ve İsimleri

 Ökaryotlar ve prokaryotlar arasındaki fark, çekirdeğe dayalı tanımı ifade eder. Bu nedenle ökaryotlar, gerçek çekirdekli maddelerdir. Prokaryotlar, ilkel çekirdekli olanlardır. Daha sonra bu temel görüş daha çok karakter düşünülerek daha kapsamlı hale getirildi. Genel olarak, tarihsel gelişim sürecinde prokaryotların önce ortaya çıktığı ve sonra ökaryotların ortaya çıktığı kabul edilir.

Haberin Devamı

 Sınıflandırmada aşağıdaki sıra izlenir ve esas olarak bakterinin ait olduğu aile dikkate alınır. Parantez içindeki sözcükler Latince isimleri gösterir;

Alem (Regnum)

Bölüm (Divisio)

Sınıflar

Takım (Ordo) (Mucorales gibi Ales son ekiyle biter)

Aile (Familia) (Bacillaceae gibi aceae sonekiyle biter)

Cins (örneğin Bacillus)

Türler (örneğin Bacillus cereus) 

 Tek bir hücreden türetilen bakteri gruplarına "suşlar" denir. Bergey el kitabında bakteriler, bu gruplar ve özelliklerinden bazıları dahil olmak üzere 24 gruba ayrılmıştır. Bakterinin bilimsel adı iki kelimeden oluşur. İlk kelime cins ve ikinci kelime türdür. Cins ve tür isimleri Latince veya Yunancadan gelebilir. Metinde her iki kelime de italik olarak gösterilmiştir. Cins adı her zaman büyük harfle başlar, genellikle Latin kökenlidir.

Spiroketler,

Haberin Devamı

Aerobik/mikroaerofilik, hareketli,

Spiral ve kıvrımlı gram-negatif bakteriler,

Hareketsiz (veya nadiren), gram-negatif kıvrımlı bakteriler,

Gram-negatif aerobik çubuk ve koklar,

Fakültatif anaerobik gram-negatif çubuklar,

Gram-negatif, anaerobik, düz, kıvrımlı ve spiral çubuklar,

Riketsiyalar ve Klamidiyalar,

Mikoplazmalar,

Endosimbiyontlar,

Gram-pozitif koklar,

Endospor oluşturan gram-pozitif çubuk ve koklar,

Regular, sporsuz gram-pozitif çubuklar,

İrregular, sporsuz gram-pozitif çubuklar,

Mikobakteriler,

Nokardiyoformlar,

Oksijenik fototrof bakteriler,

Anoksijenik fototrof bakteriler,

Aerobik kemolitotrof bakteriler ve bunlarla bağlantılı organizmalar,

Tomurcuklanan ve/veya kuyruklu bakteriler,

Tomurcuklanmayan bakteriler,

Haberin Devamı

Morfolojik olarak nadiren tomurcuklanan bakteriler,

Zarflı (kılıflı) bakteriler,

Kayan, meyveli bakteriler,

Fotosentetik olmayan, kayan bakterilerdir. 

Haberle ilgili daha fazlası: