Arapça Meslekler Ve Anlamları Nelerdir? Arapça Meslekler İlgili Cümleler Konu Anlatımı

Arapça Meslekler Ve Anlamları Nelerdir Arapça Meslekler İlgili Cümleler Konu Anlatımı

Arapça Müslümanların ibadet dili olması bakımından büyük önem taşımaktadır. Dünya genelinde Müslüman sayısının ülkeler arası yayılımı, Arapçanın bilinme olasılığını arttırmaktadır. Çünkü Kur' an'ın anadili Arapçadır. Bu dilde mesleklerin ne olduğunu sizler için derledik.

Haberin Devamı

Arapça Sami dillerinden gelmektedir. Dolayısıyla bu dil ailesinin kökeni, Arapçayı da etkilemektedir. Arapçada mesleklerin sahip olduğu anlam, söz konusu kökenle ilişkilidir. 

 Arapça Dil Bilgisi 

 Arap alfabesinin tam olarak nerede ve ne şekilde oluştuğu bilinmemektedir. Kabul edilen varsayım Arami alfabesi kökenli Nabatî alfabesinden türediği olmaktadır. Kaynaklarda İslam öncesi dönem Cahiliye devri olarak anılmaktadır. Bu devirde edebiyat, şiir alanında üst seviyelere çıkılmıştı. Lakin yazım noktasında geri kaldıkları söylenebilir. 

 Söz konusu dönemde iki alfabe kullanılmaktaydı. Bunlar nesih ve kufi şeklinde ikiye ayrılmaktadır. Nesih yuvarlak harflerle ve bitişik biçimde yazılan el yazısına işaret eder. Kitap ve yazışmalar için bu alfabe türü tercih edilirdi. Kufi keskin köşeli harfleri olan yazı şekli olmaktadır. Dekoratif amaçlar için kullanıldığı bilinmektedir. 

Haberin Devamı

 Arap alfabesi geçmişten günümüze sadece Araplara özgü olmayan bir konum sergilemiştir. En önemli nedeni İslam'ın başka milletler tarafından benimsenmesi kabul edilmektedir. Kısacası Türkler, İranlılar, Pakistanlılar gibi Arap olmayan kavimlerce kullanılmıştır. Arapça haricindeki dillerde Arap alfabesi küçük değişikliklere uğramıştır. 

 Arapça' nın Lehçeleri Nelerdir? 

 Arapçanın birbiri ile ilişiği olan veya olmayan türde değişkeleri bulunmaktadır. Bunlar Arapçanın lehçeleri olarak ifade edilirler. Uluslararası Standardizasyon Örgütü tarafından bu lehçelerden 30 kadarı kendi başına ayrı bir dil kabul edilmiştir. 

 Amerika Birleşik Devletleri Kongre Kütüphanesi söz konusu değişkeleri lehçe konumunda değerlendirmektedir. Arapça değişkeleri arasındaki farklılıklar dilbilimsel bakımdan Romen dilleri ile kıyaslanmaktadır. Bu doğrultuda örneğin Fasih Arapçası Latinceyle paralellik oluşturmaktadır. 

 Fasih Arapça bütün Arap devletlerinde resmi dil kabul edilir. Arap Yarımadası, Kuzey Afrika, İran ve Türkiye'de bulunan Arap azınlıklar; Arapçanın lehçelerini kullanmaktadırlar. Klasik Arapça herhangi başka bir ülkede halk dili olarak konuşulmamaktadır. 

Haberin Devamı

 Arapça lehçeleri beş ayrı öbeğe ayrılır. Bunlar Arabistan yarımadası lehçeleri, Irak lehçeleri, Suriye lehçeleri, Mısır lehçeleri ve Kuzey Afrika lehçeleri olmaktadır. Standart Arapçanın dışındaki en önemli Arap lehçeleri şunlardır: Mısır Arapçası, Samî Arapça, Irak Arapçası, Körfez Arapçası, Hicaz Arapçası, Necd Arapçası, Yemen Arapçası ve Kuzey Afrika Arapçasıdır. 

 Lehçeler bağlamında Arapçanın sınıflandırmasına bakıldığında karşımıza şu tablo çıkmaktadır: Arapça ve ilgili değişkeleri, bir dil ailesi olan Afro-Asyatik diller içinde yer alır. Söz konusu dil, Sami dillerine bağlıdır. 

 Doğu Sami dilleri Akadca ve Ebla dili olarak kabul edilir. Bunlar dışında kalan tüm Sami dilleri Batı Sami dilleri grubuna dahil edilir. Aramice, Kenan dilleri İbranice ve Fenikece olmaktadır. Aramice Amorice Kuzeybatı Sami dillerini meydana getirir. Bunlarla birlikte Arapça Orta Sami dilleri adlı bir ara grup içinde sınıflandırılır. 

Haberin Devamı

 Arapça Meslekler ve Anlamları 

 Arap alfabesinin dayandığı kökenle birlikte kendine özgü yazılış ve okunuş biçimi bulunur. Burada mesleklerin nasıl yazıldığı gösterilecektir. Mesleklerin bazıları şu şekilde yazılmaktadır: Berber "‫"الحلاق şeklinde yazılır. Okunuşu halaaq olmaktadır. Demirci "الحداد" biçiminde yazılıp hadaad olarak okunur. 

 Kasap "الجزار" şeklinde yazılıp qisab diye okunmaktadır. Aşçı "الطباخ" biçiminde yazılmakta ve tah olarak okunmaktadır. Diş hekimi ‫طبيب الأسنان" " olarak yazılır. Okunuşu tabib 'asnan olmaktadır. Doktor mesleğinin yazılışı "الطبيب" , okunuşu tabib şeklindedir.

Ressam "الصباغ" biçiminde yazılıp fanaan diye okunmaktadır. Polis mesleğinin yazılışı "الشرطي" şeklinde, okunuşu shurta biçiminde olmaktadır. Öğretmen "‫المعلمة " diye yazılıp muealim olarak okunur.

Haberle ilgili daha fazlası: