Anadolu Selçuklu Devleti tarihi - Anadolu Selçuklular Kuruluşu, Kurucusu, Hükümdarları, Sınırları Ve Yıkılışı hakkında özet bilgi

Anadolu Selçuklu Devleti tarihi - Anadolu Selçuklular Kuruluşu, Kurucusu, Hükümdarları, Sınırları Ve Yıkılışı hakkında özet bilgi

Anadolu'nun fethi ile beraber 1077 yılında kurulan Anadolu Selçuklu Devleti, en önemli Türk devletleri arasında yer almaktadır. Yıllar boyunca pek çok önemli hükümdarı ile Anadolu'ya hükmeden Devlet, aynı zamanda birçok önemli eser bıraktı. İşte Anadolu Selçuklu Devleti tarihi - Anadolu Selçuklular kuruluşu, kurucusu, hükümdarları, sınırları ve yıkılışı hakkında özet bilgi.

Haberin Devamı

Anadolu Selçuklu Devleti 1077 yılında kuruldu ve 1308 yılında yıkıldı. Uzun bir dönem Anadolu'ya hükmeden Selçuklu Devleti, aynı zamanda Bizanslılara karşı da çok güçlü zaferler elde etmiş bir Türk devletidir.

 Anadolu Selçuklu Devleti Tarihi

 Anadolu'nun fethinin ardından Büyük Selçuklu Devleti'ne bağlı olarak kurulan Anadolu Selçuklu Devleti, Bizanslıların zayıf halinden faydalanarak çok geniş bir bölgeye hükmetti. Özellikle haçlılar savaşları ve Bizanslılar ile yapılan savaşlar Anadolu Selçuklu Devleti döneminde gerçekleşti. Sonuç olarak alınan önemli zaferler Türklerin Anadolu'da kesin olarak Egemen hale gelmesine fırsat verdi.

 Anadolu Selçuklu Devleti Kuruluşu

 Anadolu Selçuklu Devleti Anadolu'nun fethi ile beraber Süleyman şah liderliğinde kısa sürede kuruldu. 1077 yılında kurulan Devlet, kısa zaman içerisinde Anadolu'nun bütününe hakim olmayı başardı. 1308 yılı olan yıkılışına kadar çok önemli başarılara imza atan Anadolu Selçuklu Devleti hükümdarları, Türklerin Anadolu’da kalıcı hale gelmesini sağlayan en önemli tarihi kişilerdir.

 Anadolu Selçuklu Devleti Kurucusu

Haberin Devamı

 Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurucusu Kutalmışoğlu Süleyman Şah’tır. Melikşah tarafından Anadolu'nun fethi için görevlendirilmiş olan Süleyman Şah, kısa zaman içerisinde İznik’e kadar ilerleyerek Anadolu'nun tamamını egemenlik altına aldı. Böylece 1077 yılında Anadolu Selçuklu Devleti'ni kurdu. Bu dönem içerisinde karmaşık olan Bizans'ın içişlerine karışarak, Taht kavgalarında kendi politikasına uygun kişilere destek verdi. Bu doğrultuda daha da güçlenerek Anadolu'nun yanı sıra doğuda Suriye ve çek pek çok bölgeye hakim oldu.

 Anadolu Selçuklu Devleti Hükümdarları

 Kuruluşundan yıkılışına kadar Anadolu Selçuklu Devleti hükümdarları farklı zamanlarda ülkeyi yönetti. Aynı zamanda önemli zaferler elde eden hükümdarlar, Devletin başkentlerini farklı bölgelere taşıdı. Bu doğrultuda 1077 yılı ile beraber 1308 yılları arasında adını tarihe altın harflerle kazımış pek çok önemli hükümdar bulunmaktadır.

 - Kutalmışoğlu Süleymanoğlu Şah (1077-1086)

 - 1. Kılıçaslan (1092-1107)

 - Sultan 1. Mesud (1116-1155)

Haberin Devamı

 - Sultan 2. Kılıçarslan (1155-1192)

 - I. Gıyaseddin Keyhüsrev (1192-1211)

 - I. İzzettin keykavus (1211-1220)

 - I. Alaaddin Keykubat (1220-1237)

 - II. Gıyaseddin Keyhüsrev (1237-1246)

 Bu önemli hükümdarlar altında dünya tarihine geçen Anadolu Selçuklu Devleti, oldukça önemli başarılar ile beraber bundan sonraki Anadolu Türk devletleri için önemli bir temel oluşturdu.

 Anadolu Selçuklu Devleti Sınırları

 1071 Malazgirt Zaferi ile beraber Anadolu'ya giriş yapan Türkler daha sonra 1077 yılında Anadolu Selçuklu Devleti'ni Kutalmışoğlu Süleyman Şah liderliğinde kurdu. Bu doğrultuda tüm Anadolu'ya hükmeden Anadolu Selçuklu Devleti, aynı zamanda Suriye ve İran ile Irak bölgelerini kadar da sınırlarını genişletti. Ancak zaman içerisinde farklı devletlerin ortaya çıkması ile değişik tarihlerde sınırları azaldı.

Haberin Devamı

 Anadolu Selçuklu Devleti Yıkılışı

  1. Gıyaseddin Keyhüsrev’dan sonra Anadolu Selçuklu Devleti ciddi oranda sallanmaya başlamıştı. Özellikle bundan sonraki hükümdarlar komutanlar ve beylerin elinde birer oyuncak haline gelmişti. 1256 yılında Moğollar ile yapılan savaşın neticesinde Anadolu Selçuklu Devleti ikiye ayrıldı. Burada sınır Kızılırmak oldu. Daha sonra Anadolu'da ve Mısır bölgesinde bulunan Türk devletleri Moğolların zulmüne karşı ayaklandı. Fakat Anadolu'dan yardım göremedikleri için Moğollara karşı zafer kazanamadılar. Bu girişimlerin ardından Anadolu'daki Türkmen beylikleri yavaş yavaş egemenliklerini kazandılar ve Anadolu Selçuklu Devleti Böylece yıkılmış oldu.

 

Haberle ilgili daha fazlası: