Amerikan Bağımsızlık Savaşı Tarihi Ve Önemi Nedir? Amerikan Bağımsızlık Savaşı Nedenleri Ve Sonuçları

Amerikan Bağımsızlık Savaşı Tarihi Ve Önemi Nedir Amerikan Bağımsızlık Savaşı Nedenleri Ve Sonuçları

1775-1783 yılları arasında gerçekleşen ve Amerika Birleşik Devletlerinin kurulması ile sonuçlanan, tarihte Amerikan Devrimi olarak adlandırılan savaştır. Savaşın sonuçları arasında Birleşik devletlerin kurulması ve sömürgeci yapıdan kurtulması bulunmaktadır. Koloniler arasında bağımsızlık mücadelesi olarak başlamıştır. Amerikan Bağımsızlık Savaşı etkileri ve sonuçları nelerdir? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Haberin Devamı

Amerikan Bağımsızlık Savaşı, Yedi Yıl Savaşlarının ardından vergilerin arttırılması sonrasında başlamıştır. 

 Amerikan Bağımsızlık Savaşı Nedir? 

 Büyük Britanya tarafından koloniler halinde sömürülmekte olan ve ağır vergiler ile çalıştırılmakta olan koloniler karşı mücadele vermiştirler. Bunun başlangıcında Damga Pulu Kanunu da büyük etkiler göstermiştir. 

 Dönem içinde sömürgeciliğin aşırı miktarlarda olması ve bunun değişime başladığı dönemler içinde yer almaktadır. Başlangıcı sırasında İngiltere’den gelmekte olan mallar denizlere dökülmüştür. Bunun sonrasında ise fiili olarak savaş çıkmıştır. 

 Fransa, İspanyol ve Hollanda sömürülerinin de katılması ile birlikte ulusal bir mücadeleye dönüşmüş savaş, özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi olmuştur. İmparatorlukların sömürülerinin yaptığı kalkışmalar ile birlikte büyük bir savaş başlamıştır. 

Haberin Devamı

 Kolonilerin oluşturduğu ordular ve çiftliklerinde katılması ile birlikte 75 bin kişilik bir ordu oluşturulmuştur. Ancak bunun yanı sıra Amerika’da 10 bin kişilik bir Fransız ordusu bulunmaktadır. Bununla birlikte 60 bin kişilik bir ordu Avrupa’da bulunmaktadır. 

 İngiliz orduları tarafınca paralı olarak 30 bin kişiden oluşan Alman asıllı bir ordu toplanmıştır. Bu süreç içinde sömürülerini bastırmak amacı ile birçok girişim yapılmıştır. Bölgede yer alan kolonilerin birleşmesi ile büyük bir ulusal güç toplanmıştır. 

 Savaş sırasında Amerikan güçleri, Kanada topraklarını işgal etmiş ve kuşatmalara başlamıştır. Kolonilerin birleşmesi ile düzenli ve güçlü bir yapıya sahip ordular oluşmuştur. Amerikan devrimi yapılışında ve sömürünün bitişinde büyük etkileri olmuştur. 

 Amerikan Bağımsızlık Savaşı Özeti ve Kısaca Bilgi 

 4 Temmuz tarihi 1776 yılı içinde bağımsızlık ilanı ile birlikte Amerika tarafı barış önerilerine karşı çıkmıştır. Bunun ardından mücadele ve savaş devam etmiştir. Savaşın devamında erzak ve mal üzerinden İmparatorluklara zararlar verilmiştir. 

 Savaşın içinde Fransa, Amerikan kuvvetlerini el altından olmak üzere beslemeye başladı. Bu sıra içinde Fransa, İngiltere’ye savaş ilan etti. Filolarını ve ordularını toplayan Fransa, büyük kuşatmalara başladı. 

Haberin Devamı

 Amerikan Bağımsızlık Savaşı Tarihi 

 Savaşın başlangıç tarihleri 1775 ile 1783 yılları arasında olmaktadır. savaşın bitişi ise Paris Anlaşması yapılması ile oldu. Paris Anlaşması sayesinde İngiltere ile barış yapılmıştır. Bunun ardından İngiltere, Amerika devletini tanımıştır. 

 Bu süreç içinde Kanada, İngiltere hakimiyetinde kalmış oldu. Sonrasında ise Florida, İspanya İmparatorluğuna verildi. 3 ay sonrasında anlaşma gereği olarak İngiltere askerlerini çekmiştir. Ve bağımsızlık sağlanmıştır. 

 Amerikan Bağımsızlık Savaşı Kimler Arasında ve Nerede Olmuştur? 

 Amerikan kolonileri ile İngiltere, Fransa, Hollanda, İspanya arasında gerçekleşmiştir. Ancak sonrasında Fransa Amerika’ya destek vermiş ve İngiltere’ye savaş açmıştır. Güçsüz düşen İngiltere, Amerika ile barış anlaşması yapmıştır. 

Haberin Devamı

 Amerikan Bağımsızlık Savaşı Tarafları 

 Savaş içinde ilk olarak İngiltere kolonileri ayaklanmıştır. Ancak sonrasında mücadeleye Fransa kolonileri ve Hollanda kolonileri katılmıştır. Sonrasında ulusal bir mücadele olarak tarihi önemi artmıştır. 

 Amerikan Bağımsızlık Savaşı Nedenleri 

 Yedi Yıl Savaşları sonrasında mali anlamda güçsüzleşen İngiltere, kolonilerin vergilerini arttırmıştır. Bunun yanında Damga Pulu Kanunu çıkması ile tepkiler oluşmuştur. Sonrasında koloniler ayaklanmış ve ulusal bir güç haline gelmiştir. 

 Amerikan Bağımsızlık Savaşı Sonuçları 

 Savaşın sonucunda Amerikan Devrimi olarak adlandırılmış ve Amerika Birleşik Devletleri kurulmuştur. Kanada, İngiltere’de ve Florida, İspanya’da kalmıştır. 

Haberin Devamı

 Amerikan Bağımsızlık Savaşı Önemi 

 Tarih içinde sömürü yapının bozulması ve büyük bir devletin kurulması yönünden oldukça önemlidir. Sonucunda ise ulusal bir yapıya sahip yeni bir ülke kurulmuştur.

Haberle ilgili daha fazlası: