Alan değişikliği ataması 29 Aralık’ta

Güncelleme Tarihi:

Alan değişikliği ataması 29 Aralık’ta
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2020 18:10

MEB Personel Genel Müdürlüğü, 2020 yılına ait yapılacak alan değişikliğiyle ilgili duyuru yayımladı. 7-11 Aralık’ta ön başvuruları alınacak öğretmenlerin, 29 Aralık’ta ataması yapılacak.

Haberin Devamı

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) yapılan açıklamaya göre, alan değişikliği başvurusunda bulunan öğretmenler, 27 Aralık’ta atanacak. Başvurular ise 7-11 Aralık’ta alınacak. Sadece MEB’e resmi eğitim kurumlarının öğretmen kadrolarında görev alanlar başvurabilecek. Başvurular, ‘mebbis.meb.gov.tr’ veya ‘personel.meb.gov.tr’ adreslerindeki ‘Elektronik Ön Başvuru Formu’ aracılığıyla yapılacak. Atamalar, başvurusu onaylananların tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Atama sonuçları ise ‘personel.meb.gov.tr’ adresinden açıklanacak.

TAKVİM
Birinci Aşama (Ön Başvuru): 7-11 Aralık
Tercih Başvurularının Alınması ve Eğitim Kurumu Müdürlüklerince Onaylanması: 21-25 Aralık
Atamalar: 29 Aralık
Görevden Ayrılma ve Göreve Başlama İşlemleri: 22 Ocak - 5 Şubat

Haberin Devamı

ŞARTLAR NELER?
MEB’de kadrolu olarak görev yapan öğretmenlerden adaylıkları kaldırılmış olmak şartıyla;
- Öğrenimine uygun alanı dışında bir başka alana atananların,
- Öğrenimleri birden fazla alana kaynak teşkil edenlerin,
- Görev yaptığı alan dışında başka bir alana kaynak olan lisans düzeyinde yükseköğretim bitirenlerin,
- Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’ 20 Şubat 2014 tarihli ve 9 sayılı Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları ile eki çizelgeye göre, mezun oldukları yükseköğretim programına göre atanacakları alanlara,
- Sınıf öğretmeni olarak görev yapıyorken 540 saatlik zihin engelliler sınıfı öğretmenliği eğitim programını başarıyla tamamlayanların ise özel eğitim alanına, alan değiştirmek üzere başvuruları alınacak.

ÖN BAŞVURULAR NASIL OLACAK?
Belirtilen süre içerisinde ‘mebbis.meb.gov.tr’ veya ‘personel.meb.gov.tr’ adreslerindeki ‘Elektronik Ön Başvuru Formu’ aracılığıyla yapılacak. Lisans mezuniyetine bağlı olarak başvuruda bulunacakların değiştirmek istedikleri alanla ilgili mezuniyet bilgilerini MEBBİS’e işletmeleri gerekiyor. Ön başvurular öncelikle eğitim kurumu müdürlüğünce alan değişikliğine esas belgeler dikkate alınarak incelenecek ve uygun olan başvurular onaylanacak. Onaylanan ‘Elektronik Ön Başvuru Formu’nun iki adet çıktısı alınarak başvuran ve eğitim kurumu müdürlüğü tarafından imzalanacak, çıktıların biri başvurana verilecek, diğeri ise eğitim kurumunda muhafaza edilecek. Eğitim kurumu müdürlüğünce onaylanan ön başvurular, sırasıyla ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerince incelenecek ve uygun olanlar sistem üzerinden onaylanacak. Ön başvuruda bulunmayanlar ‘Tercih ve Atama’ sürecinde tercih başvurusunda bulunamayacak. Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil edenler ile birden fazla lisans mezuniyeti olanlar ‘Ön Başvuru’ sürecinde sadece bir alana başvurabilecek. Öğretmen ve eğitim kurumu yöneticilerinden diplomalarında yazılı yan alanlarına ya da aylık karşılığı okutabilecekleri derslerin bulunduğu alanlara geçmek isteyenler ile mezuniyetleri itibarıyla atanmaları Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20 Şubat 2014 tarihli ve 9 sayılı Kararında farklı bölüm mezunlarınca ihtiyacın karşılanamaması şartına bağlı (ikinci öncelikli) olanların bu alanlara geçmek üzere yapacakları başvurular kabul edilmeyecek. Halen eğitim kurumu yöneticisi olarak görev yapanlar alan değişikliği yapmak üzere başvuruda bulunabilecek. Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Anaokulu Öğretmenliği Programı ile Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Programının birbirine eşdeğer olduğu 8 Temmuz 2004 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararında belirtilmiş olup bu husus yargı kararı gereği geçerliliğini devam ettirdiğinden Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Anaokulu Öğretmenliği Bölümü mezunu öğretmenlerin Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanı için yaptıkları başvurular kabul edilecek. Yurtdışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden yurtdışı görev süresi veya izinlerinin 30 Eylül 2021 tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler, diğer şartları da taşımaları kaydıyla alan değişikliğine başvurabilecek. Başvuru onay süreciyle ilgili iş ve işlemlerden, okul, ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerinde görevli personel birlikte sorumlu olacak.

Haberin Devamı

KONTENJANLAR NASIL BELİRNECEK?
Öğretmen ve eğitim kurumu yöneticilerinin tercihine açılacak alanlar ve kontenjanlar, (spor liselerinin beden eğitimi, güzel sanatlar liselerinin müzik ve görsel sanatlar alanları, bilim ve sanat merkezleri, halk eğitimi merkezleri ile özel program ve proje uygulayan okullar hariç) illerin alanlar bazındaki boş norm kadro ve öğretmen ihtiyaçları göz önünde bulundurularak belirlenecek.

25 KURUM TERCİH EDİLEBİLECEK
Alan değişikliği ön başvurusu onaylanan ve geçmek istediği alanda görev yaptığı ilde kontenjan belirlenen öğretmen ve eğitim kurumu yöneticileri, ‘Tercih ve Atama’ süreciyle ilgili belirlenen takvim süresi içerisinde ‘Elektronik Tercih Formu’ aracılığıyla sisteme yansıtılacak eğitim kurumları arasından il içinde en fazla 25 eğitim kurumu tercih edebilecek. 25 eğitim kurumu tercihinde bulunanlar tercih dışı seçenek olarak; ‘Tercihlerim dışında kadromun bulunduğu ilçe içerisinde atanmayı istiyorum.’, ‘Tercihlerim dışında il içerisinde atanmayı istiyorum.’, ‘Tercihlerim dışında atanmayı istemiyorum.’ seçeneklerinden birini işaretlemek zorunda. Başvuruları sadece başvuranın kadrosunun bulunduğu eğitim kurumu/kurum müdürlüğünce onaylanacak. Mezuniyetleri itibarıyla birden fazla alana atanma hakkına sahip olanlar ile birden fazla lisans mezuniyeti olanlar ‘Ön Başvuru’ sürecinde (birinci aşama) hangi alana atanmak istediklerini belirtmiş iseler tercih sürecinde (ikinci aşama) o alana başvuru yapabilecek. Atama işlemleri, başvurusu onaylananların tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Hizmet puanlarının hesabında alan değişikliği ön başvurusunun son günü esas alınacak. Hizmet puanlarının eşit olması durumunda sırasıyla öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek, eşitliğin devamı halinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecek. Öğretmenlikte hizmet süresinin hesabında alan değişikliği ön başvurusunun son günü esas alınacak olup bu sürelere MEB’e bağlı resmi eğitim kurumlarında kadrolu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli statüde geçen süreler dahil edilecek.

Haberle ilgili daha fazlası: