GeriAraştırma 93 Harbi Tarihi Ve Özeti - 93 Harbi Tarafları, Nedenleri, Sonuçları Ve Önemi Hakkında Kısaca Bilgi
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

93 Harbi Tarihi Ve Özeti - 93 Harbi Tarafları, Nedenleri, Sonuçları Ve Önemi Hakkında Kısaca Bilgi

93 Harbi Tarihi Ve Özeti - 93 Harbi Tarafları, Nedenleri, Sonuçları Ve Önemi Hakkında Kısaca Bilgi

Osmanlı Devleti tarihi boyunca birçok savaşa girmiş, birçok antlaşma yapmış, birçok galibiyet ve mağlubiyet sahibi olmuştur. Savaşlardan biri de 93 Harbi’dir. 93 Harbi nedir? 93 Harbi tarafları kimlerdir? 93 Harbinin nedenleri ve sonuçları nelerdir? İşte, 93 Harbinin önemi ve tarihi hakkında detayları derledik.

Osmanlı Devleti tarihin en güçlü imparatorluklarından biri olmuştur. İmparatorluk seviyesine yükselen devlet bu seviyeyi yaptığı savaşlar ile sağlamıştır çoğunlukla. Osmanlı Devletinin yaptığı savaşlardan biri de 93 Harbi olarak isimlendirilen savaştır. Miladi takvime bakılırsa bu savaş 1877 ile 1878 yılları arasında gerçekleşmiştir. Fakat Rumi takvimde bu tarih 1293 senesine karşılık geldiğinden ismi 93 Harbi olarak nitelendirilmiştir. 

 93 Harbi Nedir? 93 Harbi Savaşı Özeti ve Kısaca Bilgi 

 24 Nisan 1877 tarihi ile 3 Mart 1878 tarihlerinin arasında Kafkasya’da ve Balkanlarda birçok farklı bölgelerinde Rus imparatorluğu ile Osmanlı imparatorluğu arasında meydana gelen bir savaştır. 93 Harbi Osmanlı – Rus Savaşı olarak da adlandırılmaktadır. Osmanlı Devletinin çökme sürecine sürüklendiği savaşlardan biridir. 93 Harbi Osmanlı ordusunun ekonomik yetersizliklerinden ve organizasyon kayıplarından dolayı kayıpla sonuçlanmış olan bir savaştır. 93 Harbi Rus ordusunun İstanbul’a kadar ilerlemesi ile sona ermiştir. Osmanlı Devleti bu noktada teslim olmuştur. Savaşın arkasından Ayastefanos isimli bir antlaşma imzalanmıştır. Ardından Berlin isimli bir antlaşma da imzalanmıştır. Bu savaş Osmanlı Devletinde sivillerin Rus ordusunun yapmış olduğu eziyetler nedeni ile göç etmeleri ile sonuçlanmıştır. 

 93 Harbi Tarihi

 93 Harbi olarak bilinen savaş 24 Nisan 1877 ile 3 Mart 1878 tarihlerinin arasında gerçekleşmiştir. 

 93 Harbi Kimler Arasında ve Nerede Olmuştur? 93 Harbi Tarafları 

 93 Harbi Osmanlı İmparatorluğu ile Rus İmparatorluğu arasında gerçekleşmiştir. 93 Harbinin tarafları bu iki imparatorluktur. 93 Harbi Kafkaslarda birtakım bölgelerde ve Balkanlarda gerçekleşmiştir. 

 93 Harbi Nedenleri 

 93 Harbi meydana gelmeden önce hali hazırda Balkanlar savaş alanıydı. Balkanlarda yaşayan halk milliyetçilik akımları nedeni ile kendilerine ait bir devlete sahip olmak istiyorlardı. Bu nedenle Osmanlı Devletinde iç çatışma oluşturmaya çalışıyorlardı. Rus İmparatorluğu Osmanlı Devletinde meydana gelen iç karışıklıklardan faydalanarak halkı savaşa çağırıp, kendilerinin kurtarıcı olarak görünmelerini sağlamışlardır. 

 Rusya Balkanlarda Panslavizm politikasını uygulamaya başlayarak zaten Osmanlı yönetiminden çıkmak isteyen halkı daha da kışkırtmıştır. Rusların asıl amacı olan sıcak denizlere inme arzularıdır ancak denge politikası izlediklerinden yıllar boyunca bunu yapamamıştır. Osmanlı Devletinin o dönemlerde tek parça olarak kalabilmesini denge politikası sağlamaktadır. 

 Rus İmparatorluğu sıcak denizlere inme arzusu ve Balkanları ele geçirme arzusu ile fırsattan istifade savaşmak için hareket geçmiştir. Savaşın ilk zamanlarında Ruslar Bulgaristan sınırına kadar ilerlemişlerdir. Osman Nuri Paşa’nın 4 ay boyunca Plevne de direnmesinin ardından Ruslar İstanbul sınırlarına kadar gelmiş ve 2. Abdülhamit teslim olmuştur. 

 93 Harbi Sonuçları 

 Savaş sonrasında Rus İmparatorluğu’na Batum, Artvin, Kars, Ardahan, Eleşkirt ve Doğubeyazıt verilmiştir. Osmanlı Devleti 30 bin rublelik savaş tazminatı ödemek zorunda kalmıştır. Aynı zamanda Bulgaristan Prensliğinin kurulması, Romanya, Sırbistan ve Karadağ’a tam bağımsızlık verilmesi gibi birçok maddenin bulunduğu Ayastefanos antlaşması imzalanmıştır. 

 Rus İmparatorluğunu Doğu Avrupa’da bu kadar üstünlük sağlaması diğer devletleri rahatsız etmiş ve denge politikası öne sürülerek Batı Avrupa Devletleri Berlin Antlaşmasının imzalanmasını sağlamışlardır. Bu antlaşmaya göre Osmanlı İmparatorluğu Balkanlarda büyük toprak kaybetmiş ve elinde Trakya ile Arnavutluk arasında bir bölge kalmıştır. 

 93 Harbi Önemi 

 93 Harbi Osmanlı Devletinin çöküş dönemine sürüklenmesine neden olmuştur. Balkanlardaki hakimiyetini kaybetmiş, ağır borçlar altına girmiş ve artık daha istikrarsız bir devlet haline gelmiştir.

False