8. Sınıf Türkçe Roman Ve Destan konu anlatımı

8. Sınıf Türkçe Roman Ve Destan konu anlatımı

Bir kişi ya da topluluğun belli bir olay örgüsü içerisinde anlatıldığı kurgusal eserlere roman denir. Romanlar öykülerden daha uzundur ve anlatım daha detaylıdır. Başta ''tarihi'' ve ''biyografik roman'' olmak üzere birçok roman türü bulunmaktadır. 8. sınıflar için roman ve destan konusunu yazarları ve eserleriyle anlattık.

Haberin Devamı

Kahramanlık, savaş, yiğitlik, göç gibi toplumsal konuları işleyen eserlere destan denir. Manzum ve nesir şeklinde kaleme alınan destanlarda genelde gerçeküstü (sürrealist) ögelere yer verilir. Bu yazın türü Yapay Destan ve Doğal Destan olmak üzere ikiye ayrılır

 Roman ve Destan

 1- Romanın Özellikleri:

 1- Romanlarda birden fazla ana karakter yer alır. .

 2- Karakterlerin duygu, düşünce ve gözlemlerine yer verilir.

 3- Olaylar hem yazarın hem de karakterlerin gözünden anlatılabilir.

 4- Roman ögeleri zaman, mekan, kişi ve olay olmak üzere dörde ayrılabilir.

 5- Öykülerde olduğu gibi giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşur.

 2- Roman Türleri:

 1.A. Psikolojik Roman

 Olaydan çok gözlemlere dayanan, karakterin iç dünyasına ışık tutan roman türüdür. Türk Edebiyatında ilk psikolojik roman Mehmet Rauf'un yazdığı Eylül romanıdır.

 1.B. Tarihi Roman:

Haberin Devamı

 Genede yaşanmış tarihi olayların anlatıldığı roman türüdür. Ancak, tamamen kurgusal olan ve hayali karakterlerden oluşan tarihi romanlar da mevcuttur.

 Kemal Tahir - Devlet / Gerçek - Tarihi Roman

 Miguel De Cervantes - Don Kişot / Kurgusal - Tarihi Roman

 1.C. Gerçeküstü Roman (Sürrealist Roman)

 Gerçekte yaşanması mümkün olmayan olayların genelde mekan ve zamandan bağımsız olarak anlatıldığı romanlardır. Fantastik roman adıyla da bilinen bu yazın türünün en önemli örneklerinden biri Franz Kafka'nın Dönüşüm adlı kitabıdır.

 1.D. Macera Romanları

 Akıcı bir üslupla kaleme alınan macera romanları günümüzde en çok okunan roman türlerinden biridir.

 Jack London - Martin Eden / Vahşetin Çağrısı

 John Steinbeck - Fareler ve İnsanlar

 1.E. Polisiye Roman

 Gizem ve merak unsurlarının ön planda tutulduğu roman türleridir. Genelde bu tür romanların ana karakterleri polisler, savcılar ve suçlulardan oluşur. Türk Edebiyatında ilk ve en başarılı örneklerini Server Bedi takma adıyla Peyami Safa vermiştir.

 Agatha Christie - Doğu Ekspresinde Cinayet / Nil'de Ölüm

 Server Bedi - Cingöz Recai - Zeyrek Cinayeti

 Sherlock Holmes / Altın Gözlüğün Esrarı

 3- Dünya Edebiyatında Roman Yazarları ve Eserleri

 1.A. Türk Edebiyatında Roman Yazarları

Haberin Devamı

 Hüseyin Rahmi Gürpınar - Gulyabani

 Reşat Nuri Güntekin - Acımak / Yeşil Gece

 Halide Edip Adıvar - Ateşten Gömlek / Handan

 Yakup Kadri Karaosmanoğlu - Kiralık Konak / Sodom ve Gomorre

 Sabahattin Ali / Kuyucaklı Yusuf

 Oğuz Atay - Tutunamayanlar / Tehlikeli Oyunlar

 Sait Faik Abasıyanık / Kayıp Aranıyor

 2- Dünya Edebiyatında Roman Yazarları

 Vladimir Nabokov - Solgun Ateş / İnfaza Çağrı

 Honore De Balzac - Vadideki Zambak / Goriot Baba

 Fyodor Dostoyevski - Beyaz Geceler / Kumarbaz

 Lev Tolstoy - Savaş ve Barış

 Franz Kafka - Şato / Dönüşüm

Haberin Devamı

 Victor Hugo - Notre Damn'ın Kamburu / Sefiller

 Nikolay Gogol - Ölü Canlar

 Maksim Gorki - Ana

 4- Destan Türleri ve Örnekleri

 1.A. Yapay Destan (Suni Destan)

 Bu destan türünde anlatılan olaylar, kurgusaldır. Tarihte gerçekten yaşanmış bazı olaylardan esinlenerek kaleme alınır.

 1.B. Doğal Destan:

 Tarihin herhangi bir döneminde gerçekten yaşanmış olayların anlatıldığı desten türüdür.

 1.C. Destan Örnekleri:

 Gılgamış Destanı - Mezopotamya

 Alp Er Tunga Destanı - Türk

 İlyada ve Odysseia Destanı - Antik Yunan

 Şehname - İran

Haberin Devamı

 Ergenekon Destanı - Göktürkler

 Manas Destanı - Kırgız

 Siyenpi Destanı - Hun