8. Sınıf Türkçe Geçiş Ve Bağlantı İfadeleri konu anlatımı

8. Sınıf Türkçe Geçiş Ve Bağlantı İfadeleri konu anlatımı

Cümlelerdeki farklı düşünce ve duyguları birbirine bağlamak için kullanılan ifadelere geçiş ve bağlantı ifadeleri denir.. Bir konuyu özetlemek, sonuca bağlamak ya da açıklamak için bu ifadelerden sıklıkla faydalanılır. 8. sınıflar için Geçiş ve Bağlantı İfadeleri konusunu örnek cümlelerle birlikte anlattık.

Haberin Devamı

Geçiş ve bağlantı ifadelerinin tamamı bağlaçlardan konuşur. Konuşurken ve yazarken en sık kullandığımız bağlaçlar şunlardır: Fakat, Ama, Lakin, Gelgelim, Ne Var ki, Bununla Birlikte, Bundan Böyle. Bu bağlantı ifadelerinden biri kullanılarak ana cümle ve yan cümle birbirine bağlanır.

 Geçiş ve Bağlantı İfadeleri

 1- Ne Var Ki:

 Yüklemi olumlu olan ve olumsuzluk bildiren iki cümleyi birbirine bağlamak için kullanılır. Ne Var Ki bağlacının kullanılması için ilk cümlenin anlam bakımından olumlu olması gerekir.

  Örnekler:

 1- Adnan'ı görmeye ofis gittik ne var ki yerinde yoktu.

 2- Sınava çok çalıştım ne var ki yine istediğim notu alamadım.

 3- Beni aramasını çok bekledim ne var ki bir kere bile aramadı.

 Not Bu söz öbeği, bazı cümlelerde soru bildirmek için kalıbı kullanılır. Soru cümlelerinde yer alan ''Ne Var Ki'' bağlaç ve bağlantı ifadesi olarak kullanılmaz.

 2- Bununla Birlikte:

Haberin Devamı

 ''Bununla Birlikte'' bağlacı ek bir açıklama gerektiren cümlelerde kullanılır. Olumlu ya da olumsuz olabilir.

 Örnekler:

 1- Yönetmenin tüm filmlerini izledim bununla birlikte hakkında yazılan kitapları da okudum.

 2- Evin tüm odalarını topladık bununla birlikte terası da temizledik.

 3- Artık iyice yorulmuştum bununla birlikte bir süre daha yürümeye karar verdim

 Not: İşaret zamiri olarak kullanılan ''Bu'' ve ''Bununla Birlikte'' kelimeleri geçiş ifadesi değildir.

 Örnekler:

 1- Bununla birlikte bu yaz 20 kitap okudum. - Bununla zamiri kitap yerine kullanılmış.

 2- Bununla birlikte artık 2 evimiz var. - Bununla zamiri ev yerine kullanılmış.

 3- Ne Yazık Ki:

 Hayıflanma, pişmanlık, üzüntü gibi duyguların yer aldığı cümleleri birbirine bağlamak için kullanılan bir geçiş ifadesidir.

 Örnekler:

 1- Onu görmeyi çok istiyordum ne yazık ki o görüşmeyi reddetti .

 2- Mutlu olacağımızı düşünmüştüm ne yazık ki yanılmışım.

 3- Bu kitabı yazmak için 5 yıl uğraştı ne yazık ki hak ettiği ilgiyi göremedi.

 4- .Çünkü:

 En sık kullanılan geçiş ifadelerinden biridir. Açıklama gerektiren yan cümleden sonra kullanılır.

 Örnekler:

 1- Onunla bir daha görüşmeyeceğim çünkü verdiğim son şansı da kötü kullandı.

Haberin Devamı

 2- Onunla tartışmaya değmez çünkü hep kendisinin haklı olduğunu düşünür.

 3- Daha fazla ağa. dikmeliyiz çünkü ağaçlar dünyanın oksijen kaynağıdır.

 4- Ayhan amcamı çok seviyorum çünkü bize çok iyi davranıyor.

 5- Açıklama yapmana gerek yok çünkü sana en başından beri güveniyorum .

 5- Yalnız:

 Genellikle şart ve istek bildiren cümleleri birbirine bağlamak için kullanılır.

 Örnekler:

 1- Yarın Emre'de kalabilirsin yalnız bir şartla!

 2- Yarın Bursa'ya gideceğiz yalnız önce İstanbul'a uğrayacağız.

 Not: ''Yalnız'' kelimesi aynı zamanda kimsesiz, tek başına anlamına gelir. İsim olarak kullanılan yalnız kelimesi geçiş ya da bağlantı ifadelerinden biri değildir.

 Örnek:

Haberin Devamı

 1- Ali hep yalnız bir çocuktu.

 6- Buna Rağmen:

 Farklı düşünmeye yönlendiren ifadelerden biridir. Bağladığı cümlelerden biri anlam bakımından olumlu diğeri olumsuzdur.

 1- Ona karşı çok hatalı davrandım buna rağmen beni hala çok seviyor .- Olumsuzdan Olumluya

 2- Sınava çok çalıştım buna rağmen istediğim notu alamadım. - Olumludan Olumsuza

 Türkçede kullanılan diğer geçiş ve bağlantı ifadeleri şunlardır: Fakat, Ancak, Ama, Halbuki, Gel Gör Ki, Lakin, Sonuçta, Oysa, Demek Ki, Rağmen, Ayrıca, Başka Bir Deyişle, Yine de...