8. Sınıf Sosyal Bilgiler Atatürk'ün Çocukluk Ve Öğrenim Hayatı konu anlatımı

8. Sınıf Sosyal Bilgiler Atatürkün Çocukluk Ve Öğrenim Hayatı konu anlatımı

Mustafa Kemal Atatürk, 4 Ocak 1881 tarihinde Selanik'te doğdu. Babasının adı Ali Rıza Efendi, annesinin adı ise Zübeyde Hanımdır. 8. sınıflar için Atatürk'ün Çocukluk ve Öğrenim Hayatı konusunu detaylarıyla anlattık.

Haberin Devamı

Atatürk'ün çocuk olduğu dönemde difteri aşısı henüz bulunmamıştı. Bulaşıcı bir hastalık olan difteri yüzünden Atatürk'ün iki ağabeyi (Ahmet ve Ömer) ile ablaları (Naciye ile Fatma) hayatını kaybetti. Atatürk'ün tek kız kardeşinin adı ise Makbule Hanımdır. Makbule Hanım, soyadı kanunundan sonra 'Atadan'' soyadını almıştır.

 Atatürk'ün Çocukluk ve Öğrenim Hayatı

 1- Mustafa Kemal Atatürk ve Ailesi

 Atatürk, Selanik'in Islahane semtinde dünyaya geldi. Ahmet Subaşı Mahallesindeki üç katlı evde büyüdü. Babası Ali Rıza Efendi, gümrük memuruydu. Aynı zamanda kereste tüccarlığı yapan Ali Rıza Efendi, 1888 yılında vefat etti.

 Zübeyde Hanım, 1857 yılında Langaza'da doğdu. 14 Ocak 1923'te, Latife Hanım Köşkünde hayata gözlerini yumdu. Atatürk'ün kız kardeşi Makbule Atadan, cumhuriyetin ilanından sonra Ankara'ya yaşındı. Yazdığı ''Büyük Kardeşim Atatürk'' kitabı 1952 yılında yayımlandı. Makbule Atadan, 1956 yılında hayata gözlerini yumdu.

 2- Mustafa Kemal Atatürk'ün Eğitim Hayatı:

Haberin Devamı

 Atatürk'ün öğrenim hayatı 1887 yılında başladı. Gittiği ilk okul, Hafız Mehmet Efendi Mektebidir. Ancak Ali Rıza Efendi, oğlunun modern bir okulda eğitim görmesini istiyordu. Bu nedenle Hafız Mehmet Efendi okulundan ayrılan Atatürk, öğrenim hayatına Şemsi Efendi Mektebinde devam etti. Diğer adı Mekteb-i Şemsi İptidai olan okul, Selanik'te kurulan ilk Müslüman- Türk okuludur.

 Atatürk, Şemsi Efendi Mektebini bitirdikten sonra Selanik Mülkiye Rüştiyesine geçti. Ders esnasında Arapça öğretmeni Kaymak Hafız, Atatürk'e sopa ile vurdu. Bunu öğrenen Zübeyde Hanım, oğlunu okuldan aldı. Mustafa Kemal, bu dönemde asker olma hayalleri kurmaya başladı. Bu nedenle Selanik Mülkiye Rüştiyesinden sonra Selanik Askeri Rüştiye'sine kaydını yaptırdı. Başarılı ve çalışkan bir öğrenci olan Mustafa Kemal Atatürk, 1895 yılında bu okuldan mezun oldu.

 13 Mars 1896 tarihinde Manastır Askeri İdadisine başladı. Liseye devam ederken bir yandan da Fransızca öğrendi. 1899 yılında 3 sene eğitim göreceği İstanbul Harp Okuluna yazıldı. Disiplini ve çalışkanlığıyla hocalarının dikkat çeken Atatürk, harp okulunu teğmen rütbesiyle bitirdi. Eğitim hayatına Harp Akademisinde devam etti. Önce üsteğmen sonra kurmay yüzbaşı rütbelerine yükselen Mustafa Kemal Atatürk, 11 Ocak 1905 tarihinde harp okulundan mezun oldu.

 3- Mustafa Kemal Atatürk'ün Çocukluğu

Haberin Devamı

 Atatürk, henüz 7 yaşındayken babası Ali Rıza Efendi vefat etti. Bunun üzerine annesi Zübeyde Hanım ve kardeşi Makbule ile birlikte dayısı Hüseyin Efendi'nin yanına taşındılar. Burada dayısına tarla işlerinde yardım eden Atatürk bol bol kitap okuyarak kendini geliştirdi. Henüz çocuk yaşlarında asker olma hayalleri kurmaya başladı. Zübeyde Hanım ise askerlik mesleğini tehlikeli buluyor ve oğlunun memur olmasını istiyordu. Buna rağmen annesinden gizli sınava girdi ve askeri okulu kazandı.

 Mustafa Kemal Atatürk, henüz çocuk yaşlarda zekası ve olgunluğu ile ön plana çıktı. Onun üstün zekasını ilk fark edenlerden biri matematik derslerine giren yüzbaşı Mehmet Efendiydi. Sınıfta Mustafa isminde birçok öğrenci olduğu için ona Kemal adını verdi. Böylece ortaokul döneminde adı Mustafa Kemal oldu. Öğrenim gördüğü her okulda hem sınıf arkadaşlarının hem de öğretmenlerinin takdirini kazandı.

Haberin Devamı

 Atatürk'ün çocukken en sevdiği oyunlardan biri askercilikti. Bu oyunda mahalledeki arkadaşları kendisini hep komutan seçerdi. Lise yıllarında Fransızca öğrenmeye başlayan Atatürk, şiire ve edebiyata ilgi duymaya başladı. Geceleri saatlerce kitap okuyor, sevdiği şairlerin dizelerini ezberliyordu. Edebiyata olan ilgisi sonraki yıllarda da devam etti.