8. Sınıf İngilizce 7. Ünite Friendship (Arkadaşlık) konu anlatımı

8. Sınıf İngilizce 7. Ünite Friendship (Arkadaşlık) konu anlatımı

8. Sınıf İngilizce ünitelerinin 7.si Tourism (Turizm) konusudur. Tourism konusu ile ilgili tüm bilgileri ve ünitede geçen kelimeleri sizler için derledik.

Haberin Devamı

Tourism konusunun iyi bir şekilde pekiştirilebilmesi için ünitede geçen kelimelerin iyi bir şekilde öğrenilmesi önem arz eder. İçeriğimizden bu kelimelere ulaşabilirsiniz.

7. Ünite: Tourism (Turizm)

 Present Perfect Tense

 Ünitede present perfect tense kalıbı geçmişte yaşamış olduğumuz deneyimlerin anlatılması için kullanılmaktadır. Bu zaman kalıbında have/has yardımcı fiilleri ile birlikte fiillerin 3. hallerini kullanmak gerekmektedir. Konuda en çok " have you ever..." kalıbından söz edilecektir.

 "Have you ever.." Kalıbı Nerede Kullanılır?

 Hayatımızda yaşamış olduğumuz deneyimlerden bahsederken bu kalıp kullanılmaktadır. Karşımızdaki kişiye "Hayatında hiç şunu yedin mi?", "Hayatında hiç şunu yaptın mı?" şeklinde sorular sorabiliriz.

 Örnekler:

Haberin Devamı

 Have you ever been to Adana? (Sen hiç Adana'da bulundun mu?)

 Bu soruya;

 Yes, I have ya da NO, I haven't şeklinde cevap verilebilir.

 Have you ever seen a Meuseum? (Sen hiç bir müze gördün mü?)

 Yine; Yes, I have ya da No, I haven't şeklinde cevap vermek mümkündür.

 Have you ever stayed in a hotel? (Sen hiç bir otel de kaldın mı?)

 Yes, I have ya da No, I haven't şeklinde soruya cevap verilebilir.

 Örnekler:

I have eaten donut. (positive)

 

I haven't eaten donut (negative)

Have I eaten donut? (question)

You have eaten donut.

You haven't eaten donut.

Have you eaten donut?

We have eaten donut

We haven't eaten donut

Have we eaten donut?

They have eaten donut

They haven't eaten donut

Have they eaten donut?

He/she/It has eaten donut

He/She/It hasn't eaten donut

Has he/she/it eaten donut?

Giving Explanations / Reasons

 To me,.. , I think..., In my opinion..., I guess..., I believe..., I suppose

 Örnekler:

 I think she is fascinating. (Onun büyüleyici olduğunu düşünüyorum.)

 I guess Sakarya greener than Ankara (Sanırım Sakarya Ankara'dan daha yeşildir.)

 Bazı Fiillerin Üçüncü Halleri

 -be(V1), been(V3)

 -bear(V1), born(V3)

 -become(V1), become(v3)

 -beat(v1), beaten(v3)

 -bite(v1), biten(v3)

 -blow(v1), blown(v3)

 -cut(v1), cut(v3)

 -cost(v1), cost(v3)

 -drink(v1), drunk(v3)

 -forget(v1), forgotten(v3)

Haberin Devamı

 Ünitede Yer Alan Kelimeler

 Abroad= Yurtdışı

 Ancient city= Tarihi (antik) şehir

 Amphitheatre= Amfi tiyatro

 Autumn= Sonbahar

 Artificial Waterway= Yapay su yolu

 Average Temperature= Ortalama sıcaklık

 Bed and breakfast hotels= Kahvaltı dahil otel

 beach= kumsal, sahil

 Black sea region= Karadeniz Bölgesi

 Beverage= içecek

 Border= sınır

 Bull fighting= Boğa güreşi

 Bridge= Köprü

 Cathedral= Büyük kilise

 Capital= Başkent

 City sightseeing= Şehir gezisi

 century= Yüzyıl

 Cooperation= İş Birliği

 Conquest= Fetih

 Climate= İklim

 construction= inşa

 countryside= kırsal bölge

 cuisine= Yemek kültürü, mutfak

 cruise holiday= Gemi tatili

 Cultural Diversity= Kültürel Farklılık

 dish= Yemek

 Determination= Kararlılık

 emperor= İmparator

 east= Doğu

 example= Örnek

 Equality= Eşitlik

 Experience= Deneyim

 Extreme Sports= Uç sporlar

Haberin Devamı

 Foreign Food= Yabancı yiyecekler

 Folk Dance= Halk dansı

 Golden sand beach= Altın Kum Sahili

 gift= Hediye

 Highlands= Dağlık Bölge

 Handcrafts= El sanatı

 History= Tarih

 Holiday= Tatil

 Historic Sites=Tarihi Yerler

 Honesty= dürüstlük

 Hospitality= misafirperverlik

 hour= saat

 invasion= istila

 justice= adalet

 Meatball= Köfte

 Meal= Öğün

 Mosque= Cami

 mercifulness= Merhametli Olmak

 Nature= Doğa

 North= Kuzey

 other= Diğer

 Palace= Yer

 Place to stay= Kalacak Yer

 Population= nüfus

 Province= Bölge

 Patience= Sabır

 reason= Sebep

 rich tradition= Zengin gelenek

 respect= saygı

 river= ırmak

 rock structure= taş yapı

 Season= mevsim

 seaside= deniz kenarı

 south= güney

 spring= ilkbahar

 temple= tapınak

Haberin Devamı

 tourist attraction= Turizm merkezi

 type=tür

 village= köy

 west=batı