8. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Maun Suresi Ve Anlamı konu anlatımı

8. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Maun Suresi Ve Anlamı konu anlatımı

İslam dininin kutsal kitabı olan Kuran-ı Kerim'de geçen surelerden birisi de Maun Suresidir. Maun suresinin anlamının ve okunuşunun bilinmesi önemlidir. Aslı Arapça olan surenin Türkçesi'ni ve ne anlama geldiğini bu derste anlattık. Böylelikle sureyi ve anlamını öğrenebileceksiniz.

Haberin Devamı

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin önemli konularından olan sureler dini açıdan önemlidir. Maun kelimesi zekat ve yardım manalarına gelmektedir. Surenin anlamı da bu değerleri içermektedir.

 Maun Suresi Nedir?

 Maun Suresi, Mekke döneminde inen ve 7 ayetten oluşan bir suredir. Maun suresinin konusu biri Allah'ın nimetlerine inanmayan ve diğeri amelini gösteriş yapmak için yerine getiren iki insan figürünü içermektedir.

 Maun Suresi Nasıl Okunur?

 Maun suresinin Arapça harflerle yazılışı farklıdır. Bu kelimelerin Türkçede okunuşu ise şu şekildedir:

Eraeytellezi yükezzibü biddin

Fezalikellezi yeduul yet'ım

Vela yehud du ala taamil mıskin

Feveylun lilmusallin

Ellezinehüm an salatihım sahün

Ellezinehum yuraüne

Ve yemneünel maun

 Maun Suresinin Anlamı

 Maun Suresinin anlamı ve meaili de önemlidir. Surenin anlamının bilinmesi söylenenleri uygulayabilmek için gereklidir. Maun Suresinin meali ve anlamı şu şekildedir:

Din gününü yalanlayanlar görüldü mü?

Haberin Devamı

İşte o kişi, yetim ve öksüzleri iter kakar.

Yoksulların karnının doyurulmasına yardımcı olmaz.

Şöyle namaz kılan kişilerin vay haline!

O kişiler namazdan gafil sayılır.

O kişiler namazı gösteriş için kılar.

Ve o kişiler yoksullara en ufak yardıma dahi engel olur.

 Maun Suresinin Önemi

 Maun suresinde genel olarak Allah hükümlerini, emirlerini, ahiret gününü ve dini inkar eden insanların var olduğundan söz edilmiştir. Bu kişilerin nasıl kişiler olduğu izah edilmiştir. Yoksul ve düşkünlerin küçümsenmesi ve onlara haksızlık yapılması üzerinde durulmuştur.

 İslam dininde en önemli konuların başında yardım yapmak ve paylaşmak gelmektedir. Ayrıca öksüz, yetim, fakir ve kimsesi olmayanlara yardım edilip koruma altına alınması çok önemlidir. Bunun yapılabilmesi için ihtiyaç sahiplerine manevi ve maddi konularda yardımlarda bulunulmalıdır. Maun Suresi dinin önemli gereklerinden olan bu konuları içermektedir. Bu gerekleri yerine getirenler sevap kazanmaktadır. Bunların tam tersi şekilde davrananlar ise günah işlemiş sayılmaktadır. Maun suresi sayesinde yoksullara yardım etmenin önemi vurgulanmıştır. Yapılan yardımları engelleyenler ise kınanmıştır.

 İslam dini açısında bir diğer önemli konu ise namaz kılmaktadır. Dini ibadetlerin başında gelen namaz İslam’ın şartlarındandır. Maun suresinin değindiği bir diğer konu da namaz kılmakla ilgilidir. Namaz kılan kişilerin gafletle yani başka insanlara gösteriş, büyüklük yapabilmek için namaz kılmasından, umarsızca davranmasından söz edilmiştir. Maun Suresinde bu şekilde namaz kılmanın yanlışlığına dikkat çekilmektedir.

Haberin Devamı

 Maun Suresinin Özellikleri

 7 ayetten oluşan Maun Suresi, surelerin iniş sırasına bakıldığında 17. sırada inen suredir. Kuran-ı Kerim'de ise 107. sırada yer alan suredir. Kafirun Suresinden önce ve Tekasur suresinden sonra inmiştir. Surenin 4, 5, 6 ve 7. ayetlerinin Medine'de indiği rivayet edilmektedir. Sure ismini son ayette geçen Maun kelimesinden almaktadır. Maun Suresinin Arapça ve Türkçe okunuşları, vurgulamaları farklıdır. Maun kelimesi de zekat vermek ve yardım etmek manalarını taşımaktadır. Sure yetim, eraeytellezi ve din adlarıyla da tabir edilmektedir.

Haberin Devamı

 Maun Suresinde Söz Edilenler

 Kuran-ı Kerim'in 107. suresi olan Maun Suresinde söz edilenler şu şekildedir:

Hesap günü ve ahireti inkar eden kişilerden bahsedilir.

Yoksul, düşkün ve fakirlere yardım eli uzatmayan ve onları doyurmayanlardan bahsedilir.

Yetim ve öksüzleri dışlayanlardan söz edilir.

Dinin gereği olan ibadetleri başkalarına gösteriş yapmak için yerine getirenlerden söz edilir.

Kıldığı namazı gaflet içinde yerine getirenlerden söz edilir.

İnsanlar arasındaki paylaşım ve yardımlaşmaya engel olan kişilerden bahsedilir.