Geri8. SINIF 8. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Kaza Ve Kader konu anlatımı
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

8. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Kaza Ve Kader konu anlatımı

8. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Kaza Ve Kader konu anlatımı

İmanın şartları şunlardır: Allah'a iman, Allah'ın gönderdiği peygamberlere iman, Kuran'ı Kerim'e iman, meleklerin varlığına iman, ahiret gününe iman ve kadere iman. Kadere iman, hayrın ve şerrin Allah'tan geldiğine inanmak demektir. 8. sınıflar için Kaza ve Kader konusunu kavramları ile birlikte anlattık.

Müslümanların imanın tüm şartlarını yerine getirmesi gerekir. Bu nedenle kadere iman etmek de Allah'a ve Kuran'ı Kerim'e iman kadar önemlidir. Hayy, Semi ve Basar, Allah'ın isimleri arasında yer alır. Hayy, sürekli diri olan, Semi her şeyi duyan, Basar ise her şeyi gören demektir. Tüm eksikliklerden münezzeh olan, her şeyi gören ve işiten Allah, kainatın yaratıcısıdır. Kainatta olup biten her şey onun izniyle olur. Kader ve kazaya iman eden müminler, kainattaki her şeyin Allah'ın izni ve takdiriyle olduğuna inanır.

 Kaza ve Kader / Kaza ve Kaderle İlgili Kavramlar 1 - 2 - 3

 1 - Kaza ve Kader Nedir?

 Kaza ve kader kavramlarının anlamı birbirine çok yakındır. Kader hayrın da şerrin de Allah'u Teala'dan gelmesidir. Bir diğer anlamı ise nizam, denge ve ölçüdür. Kamer Suresinin 49. ayetinde ''kader'' kelimesi ölçü ve denge anlamında kullanılmıştır.

 Kamer Suresi - 49. Ayet

 Arapça Okunuşu:

 İnna kulle şey'in halaknahu bi kader.

 Türkçe Meali:

 Gerçekten biz, her şeyi bir dengede, belirli bir ölçüyle yarattık.

 Dünyadaki ve evrendeki her şey bir ölçüye göre yaratılmıştır. Mevsimlerin birbirini takip etmesi, dünyanın diğer gezegenlere göre konumu ve diğer her şey bu ölçünün bir kanıtıdır. Ağaçların sonbaharda yapraklarını dökmesi ve ilkbaharda yeniden çiçek açması, güneşin her gün Doğu'dan doğup Batı'dan batması da bu dengenin bir parçasıdır. Her şey Allah'ın Ol demesiyle olur.

 Allah'ın San'i sıfatı her şeyi kusursuz bir şekilde, ölçüsüne göre yaratması demektir. Kaza ve kadere iman eden Müslümanlar, Allah'ın yaratma gücünün sonsuz ve kusursuz olduğuna inanırlar.

 Kaza ise her şeyin Allah'ın belirlediği zaman içerisinde gerçekleşmesi demektir. Bu nedenle mümin kullar, gerçekleşmesini istedikleri şeyler için Allah'u Tealaya dua ederler. O şey gerçekleşmese bile sabırla beklerler. Nasıl her şeyin bir ölçüsü, dengesi var ise bir zamanı da vardır.

 2- Kaza ve Kader ile İlgili Kavramlar

 1.A. - Tevekkül

 Allah'a iman etmek demek Allah'ın bir ve tek olduğun inanmak, aynı zamanda O'nun yardımına güvenmek demektir. Maide Suresinin 55. ayetinde Allah'ın, iman edenlerin dostu ve yardımcısı olduğu yazar. Kadere iman da her şeyin Allah'tan geldiğine inanmak ve Allah'ın planlarına güvenmek demektir. Bir Müslüman bir amaç uğruna elinden geleni ve sonrasında tevekkül eder. Tevekkül, Allah'ın belirlediği, uygun gördüğü zamanı beklemek anlamına gelir. Hiçbir şey yapmadan ve mücadele etmeden Allah'tan inayet dilemek ise doğru değildir.

 Kısaca insanın gerçekleştirmek istedikleri için çalışıp çabalamasına ve Allah'ın takdir etmesine tevekkül denir.

 1.B - Izdırar-i Kader

 Izdırar-ı kader, insanın elinde olmayan şeyleri tanımlamak için kullanılan bir kavramdır. Örneğin insan anne babasını kardeşlerini seçemez. Milliyetimiz ve cinsiyetimiz de Allah tarafından önceden belirlenmiştir. İnsan, Izdırar-i kader olan hiçbir şeyden sorumlu değildir ve bunlar için hesaba çekilmez.

 1.C. - İhtiyar-i Kader:

 İhtiyar-i kader insanın iradesiyle seçtiği ve karar verdiği şeylerdir. Örneğin insanın haramdan uzak durup helal şeylere yönelmesi kendi seçimidir. Allah hepimize bir irade ve düşünme yeteneği vermiştir. Biz de bu irademizi kullanarak seçimler yaparız. İhtiyar-i kader aynı zamanda Allah'u Teala'nın yapacağımız her şeyi bilmesi demektir.

False