8. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ayetel Kürsi Ve Anlamı konu anlatımı

8. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ayetel Kürsi Ve Anlamı konu anlatımı

Ayete'l Kürsi, Bakara Suresinin 255. ayetidir. Birçok fazileti bulunan ayet, namazlarda ve diğer ibadetlerde okunur. Kürsi kelimesinin sözlük anlamı, taht ve azamettir. Ayete'l Kürsi ise Allah'ın Kürsüsü ve Allah'ın Ayeti anlamına gelir. 8. sınıflar için Ayete'l Kürsi ayetini ve anlamını açıkladık.

Haberin Devamı

Medine'de indirilen ayet, müminleri kaza ve belalardan, vesveseden, darlık ve sıkıntıdan korur. İslam alemi için en önemli ayetlerden biri kabul edilen Ayetel Kürsi, uyumadan önce ve Cuma namazlarında da sıklıkla okunur.

 Ayetel Kürsi ve Anlamı

 1- Ayete'l Kürsi ve Arapçası:  Bismillahirrahmânirrahîm.

 Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te'huzühu sinetün velâ nevm,

 lehu mâ fissemâvâti ve ma fil'ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi'iznih,

 ya'lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm,

 velâ yü-hîtûne bi'şey'im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel'ard,

 velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

 2- Ayete'l Kürsü ve Meali:

 Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

 Allah'tan başka ilah yoktur. O Hayy'dır, sürekli yaşayan / daim ve var olandır O / sürekli diridir. Kayyum'dur / Kudret'in kaynağıdır. O'na gaflet ve uyku yaklaşamaz. Göklerde ve yerde / Kainatta ne varsa hepsi Onundur. Onun huzurunda, onun izni olmadan kimse şefaat edemez. O, kullarının önden gönderdiklerini de bilir arkada bıraktıklarını da. İnsanlar, Onun dilediğinden başka hiçbir şeyi kavrayamaz / bilemez. Onun kürsüsü, yerleri ve gökleri / kainatı çepeçevre kuşatmıştır. Gökleri ve yeri korumak ona hiç zor gelmez. Onun yüceliği ve büyüklüğü sınırsızdır.

 3- Ayete'l Kürsi ve Türkçesi:

Haberin Devamı

 Tevhit, Allah'ın tekliğine inanmak demektir. Ondan başka ilah yoktur. Kainattaki her şeyi o yaratmıştır. Her şey onun gözetiminde ve rızası ile olur. Ayete'l Kürsi'de Allah'ın 99 isminden dördü yer alır. Hayy, sürekli yaşayan, uyumayan, hep var olan anlamına gelir. Kayyum, ise gücü ve kudreti sınırsız olan anlamına gelir. Aliyy ve Azim isimleri ise yüceliğinin ve büyüklüğünün sınırsız olması demektir.

 Ayette geçen ''O kullarının önden gönderdiklerini bilir'' ifadesi ahireti anlatmaktadır. Din gününde her insanın amel defteri açılacak ve dünya hayatı boyunca yaptıklarından hesaba çekilecek. Haramdan sakınıp hayra yönelenlerin amel defterleri sağ tarafından verilecektir. Cennetlik kullara ''said'' adı verilir. Şakiler ise cehennem ehlidir. Amel defteri sol tarafından verilecek olan şakiler, Allah'ı ve peygamberlerini inkar eder. Tekrar diriltileceklerine ve hesaba çekileceklerine inanmazlar. Dünya nimetlerine ve eğlencesine dalan bu insanlar, Allah'ın yarattığı mucizeyi göremezler. Kuran'ı Kerim bu insanlar için ''kalp gözleri kapalı'' ifadesini kullanır.

 Şefaat etmek, bir başkasının günahlarının affolunması için Allah'a dilekte bulunmak demektir. Sadece peygamberler ve evliya mertebesinde olan zatlar başkası için şefaatte bulunabilir. Ancak Ayete'l Kürsi'de belirtildiği üzere bunun için Allah'ın izni şarttır. İnsanların bilgisi sınırlı, Allah'ın ilmi ise sonsuzdur. Biz, sadece Allah'ın dilediği kadarını bilebiliriz. Dinimizde ilim çok önemli bir yer tutar. Taha Suresinin 114. ayetinde, peygamberimize ''Allah'ım sen ilmimi arttır'' diye dua etmesi söylenir. Allah'ın isimlerinden biri olan Alim ise gelmiş geçmiş, olan olacak her şeyi bilen anlamına geliyor. Onun bilgisi, haberi ve izni olmadan hiçbir şey gerçekleşmez. Bunun bilincinde olan müminler, davranışlarına dikkat eder ve haramdan sakınırlar.

Haberin Devamı

 Ayete'l Kürsi, en faziletli ayetlerden biridir. Namazlarda, oruca niyetlenirken ve günlük ibadetlerde sıklıkla okunmalıdır. Allah'ın yüceliğini ve büyüklüğünü hatırlamak, bizi kötülüklerden uzaklaştırır ve hayra yönelmemizi sağlar. Kafirler ve münafıklar sadece bu dünya varmış gibi yaşarken, müminler bu dünyanın fani olduğunu bilirler.