7. Sınıf İngilizce Names Of Wild Animals (Vahşi Hayvanların İsimleri) konu anlatımı

7. Sınıf İngilizce Names Of Wild Animals (Vahşi Hayvanların İsimleri) konu anlatımı

İngilizcede Wild Animals - Vahşi Hayvanlar anlamına gelir. Bu hayvanların yaşam alanlarına ise The Wild ya da Wild Nature (Vahşi Doğa) denir. Vahşi hayvanlar etçil - otçul ve hepçil olmak üzere üçe ayrılır. 7. sınıflar için İngilizce Names Of Wild Animals (Vahşi Hayvanların İsimleri) konusunu örnek cümlelerle anlattık.

Haberin Devamı

Günümüzde birçok vahşi hayvanın nesli tükenmiştir. Bazılarının ise soyu tükenmek üzeredir. ''Extinct Animals'' - Nesli Tükenen Hayvanlar demektir. ''Nesli Tükenme Tehlikesinde Olan'' hayvanları tanımlamak içinse ''Threatened with Extinction'' kelimesi kullanılır.

 Names Of Wild Animals (Vahşi Hayvanların İsimleri)

 1- Otçul Vahşi Hayvanlar - Herbivorous Wild Animals

 Bambu ve yaprak gibi bitki çeşitleriyle beslenen hayvanlar otçul hayvan denir. Otobur ve Geviş Getiren Hayvan (Ruminant) adıyla da tanımlanır. Otçul hayvanların isimleri ve İngilizce karşılıkları şu şekildedir.

 Geyik - Deer ya da Doe

 Fil - Elephant

 Antilop - Antilope ya da Impala

 Zürafa - Giraffe ya da Camelopard

 Su aygırı - Hipopotamus

 Gergedan - Rhino ya da Abada

 Tavşan - Rabbit

 At- Horse

 Deve Kuşu - Ostrich

 Ağaçkakan - Woodpecker

 Deve - Camel

Haberin Devamı

 Kaplumbağa - Turtle ya da Turtoise

 Not: Bazı vahşi hayvanların isimleri İngilizcede ve Türkçede aynı şekilde yazılır ve okunur.

 Örnek:

 Iguana - Iguana

 Zebra - Zebra

 Panda - Panda

 2- Etçil Vahşi Hayvanlar / Carnivorous Wild Animals

 Ana besin kaynağı et olan hayvanlara etçil ya da etobur denir. Bu hayvanlardan bazıları hem et hem de ot ile beslendiği için ''hepçil'' olarak tanımlanır. İngilizcede ''Omnivorous Animals'' - Hepçil Hayvanlar demektir.

 Aslan - Lion

 Timsah - Alligator ya da Crocodile

 Kaplan - Tiger

 Maymun - Monkey

 Panter - Panther ya da Cougar

 Yılan - Snake

 Köpek Balığı - Shark

 Çita - Cheetah

 Ayı - Beer

 Şahin - Hawk

 Baykuş - Owl

 Raven - Kuzgun

 Kartal - Eagle

 Akbaba - Vulture ya da Condor

 Kurt - Wolf

 Kertenkele - Lizard ya da Ngarara

 Tilki - Fox ya da Vulpes

 Örnek Cümleler:

 1.A. - I saw an elephant for the first time in my life.

 Hayatımda ilk defa fil gördüm.

 1.B. - The tallest giraffe in the world is 6 meters tall.

 Dünyadaki en uzun zürafanın boyu 6 metredir.

 1.C.- When I go to my grandfather's farm, I will feed the horses.

 Dedemin çiftliğine gidince atları besleyeceğim.

 1.D. - I saw a white horse in my dream.

 Rüyamda beyaz bir at gördüm.

 1.E.- We watched a documentary about crocodiles with older sister.

 Ablamla birlikte timsahlar hakkında bir belgesel izledik.

Haberin Devamı

 1.F. - My mother is very afraid of snakes and bats.

 Annem yılanlardan ve yarasalardan çok korkuyor.

 1.G. - Can i have a rabbit at home?

 Evde tavşan besleyebilir miyim?

 1.H. - There are dozens of films about sharks.

 Köpek balıkları üzerine çekilmiş onlarca film var.

 1.I. - The fastest running animal in the world is a cheetah.

 Çita, dünyanın en hızlı koşan hayvanıdır.

 1.J. - Camels can be dehydrated for a long time.

 Develer, uzun bir süre susuz kalabilir / susuzluğuna dayanabilir.

 1.K. What are reptiles?

 Sürüngen hayvanlar nelerdir?

 Reptiles are snake, crocodile, turtle and lizard,

 Sürüngen hayvanlar yılan, timsah, kaplumbağa ve kertenkeledir.

 1.L. Many wild animals live in the Rainforests.

 Birçok vahşi hayvan Yağmur Ormanlarında yaşar.