6. Sınıf İngilizce 3. Ünite Downtown (Şehir Merkezi) konu anlatımı

6. Sınıf İngilizce 3. Ünite Downtown (Şehir Merkezi) konu anlatımı

İleride iyi bir şekilde İngilizce konuşabilmek için temelin sağlam olması oldukça önemlidir. Bu sebeple okul çağında İngilizce derslerine önem vermek gerekir. 6. sınıf İngilizce Downtown konu anlatımını sizler için derledik.

Haberin Devamı

Bu konuyu iyi bir şekilde öğrenebilmeniz için ünite ile alakalı kelimeleri iyi bir şekilde öğrenmeniz gerekmektedir. Sizler için bu kelimelerin hepsini yazımızda derledik. Öğrendiğiniz kelimelerin tekrarını düzenli bir şekilde yaptığınızda bu kelimeleri unutmazsınız.

3. Ünite Downtown (Şehir Merkezi)

 İki şeyin karşılaştırılmasında çoğu zaman sıfatlar kullanılmaktadır. Karşılaştırma cümlelerinde kullanılan sıfatların hece sayıları çok önemli bir konudur.

Tek heceli olan sıfatların son kısmına -er ekini getirmek gerekmektedir. Bu ek getirildiği zaman cümlenin anlamı daha şeklinde olmaktadır.

 Örnek:

 Short --> Shorter

 Small --> smaller

 Tall --> Taller

İki veya daha çok hecesi bulunan sıfatların ön kısmına more kelimesi getirildiği zaman da cümleye daha anlamı katmaktadır.

Örnek:

 Beautiful --> more beautiful

 crowded --> more crowded

 expensive --> more expensive

Haberin Devamı

 Not: Tek heceli bir sıfatta hecenin sonunda sessiz harf ile y bulunuyorsa bu sıfatın sonuna -er eki getirildiğinde y düşer ve yerine -ier getirilir.

 Örnek:

 happy --> happier

 noisy --> noisier

 busy --> busier

 Not: Tek heceli sıfatlarda sıfatın sonunda bir sesli harf bir sessiz harf bulunuyorsa -er eki getirilirken sondaki sessiz harf iki kere yazılır ve -er eki o şekilde getirilir.

 Örnek:

 big --> bigger

 fat --> fatter

 hot --> hotter

Bazı sıfatlarda ise düzensizlik vardır. Bu sıfatlarda tek heceli ya da çok heceli sıfatlardaki kurallar uygulanmamaktadır. eğer cümlede "daha" şeklinde kullanılacaksa o zaman sıfat tamamen değişikliğe uğramaktadır. Bu değişimde de herhangi bir kurala uyulmamaktadır.

Örnek:

 good --> better

 bad --> worse

 little --> less

 many/much --> more

 far --> farther/further

 Eğer bir karşılaştırma cümlesi kurulacak ise o zaman sıfattan sonra kesinlikle "than" kelimesinin getirilmesi gerekmektedir.

 Örnek:

 Antalya is more beautiful than Alanya

 Adana is hotter than Ankara

 Cemre's English is better than Olcay's

 The Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman)

 Positive: I am sleeping

 Negative: I am not sleeping

 Question From: Am I sleeping?

Şimdiki zaman kalıbı içinde bulunduğumuz zaman için kullanılmaktadır. Cümlede fiilin sonuna -ing eki getirilmektedir. Türkçeye çevrildiğinde ise -yor diye söyleriz.

Haberin Devamı

Bunun yanında konuşma geçerken o an bu durumu yapmıyor olsak bile yapıyormuş gibi cümle kurarız.

Değişen durumlarda şimdiki zaman kalıbı ile anlatılmaktadır.

Şimdiki zamanda always zarfı kullanıldığı zaman tekrarlanan işlerin vurgulanması sağlanmaktadır veya hoşnutsuzluk durumlarını da bu zarf ile ifade ederiz.

Şimdiki zaman ile gelecek zaman zarfları kullanarak gelecekte yapacağımız işleri de belirtebiliriz.

Downtown Ünite Kelimeleri

 Downtown: Şehir Merkezi

 Uptown: Şehir merkezinin dışında

 Hometown: Memleket

 Village: Köy

Haberin Devamı

 City: Büyük yerleşim yeri, şehir

 Town: Şehir, Kasaba

 Skyscraper: Gökdelen

 Flat: apartman dairesi

 Building: Bina

 Street: Sokak

 Kiosk: Büfe

 Square: Meydan

 Traffic Jam: trafik sıkışıklığı

 Playground: Oyun alanı

 Crowded: Kalabalık

 For rent: Kiralık

 Rent: Kiralamak

 Neighbourhood: Komşu, yakın çevre

 Large: Geniş

 Big: Büyük

 Tall: Uzun

 Short: Kısa

 Small: Küçük

 Low: Alçak

 High: Yüksek

 Noisy: gürültülü

 Quiet: Sessiz

 Expensive: Pahalı

 Busy: Meşgul

 Cheap: Ucuz

 Good: İyi

 Bad: Kötü

 Ugly: Çirkin

 Beautiful: Güzel

 Comfortable: Rahat

 Exciting: Heyecen verici

 Clean: Temiz

 Green: Yeşil

 Cold: Soğuk

 Hot: Sıcak

 Warm: Ilık

 Fat: Şişman

 Compare: Karşılaştırmak

Haberin Devamı

 Ride a bicycle: bisiklet sürmek

 Play with ball: Top oynamak