Geri6. SINIF 6. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Peygamberlere Ve İlahi Kitaplara İnanç konu anlatımı
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

6. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Peygamberlere Ve İlahi Kitaplara İnanç konu anlatımı

6. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Peygamberlere Ve İlahi Kitaplara İnanç konu anlatımı
Abone Olgoogle-news

Kuran'ı Kerim'de 25 peygamberin adı geçer. Hz. Muhammed, Hz. Nuh, Hz. İsa, Hz. Musa ve Hz. İbrahim, ''Ulu'l Azm'' olarak nitelendirilir. Bununla birlikte birçok rivayete göre Allah yeryüzünün çeşitli bölgelerine 124 bin peygamber göndermiştir. 6. sınıflar için Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İnanç konusunu anlattık.

Müslümanlar, İncil, Zebur ve Tevrat'ın da Allah tarafından indirildiğine ama zaman içerisinde değiştirildiğine inanır. Ancak kutsal kitabımız Kuran, Allah tarafından korunmuş ve Hz. Ebubekir halife olduğu dönemde mushaf haline getirilmiştir.

 Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İnanç

 1- İlahi Kitaplara İnanç:

 Kuran'ı Kerim'in birçok ayetinde diğer kutsal kitapların din adamları tarafından tahrif edildiği ve değiştirildiği yazar. Bu ayetlerden biri Al-i İmran Suresi'nin 78. ayetidir.

 Al-i İmran Suresi - 78. Ayet

 Arapça Okunuşu:

 Ve inne minhum le ferikan yelvune elsinetehum bil kitabi li tahsebuhu minel kitabi ve ma huve minel kitab, ve yekulune huve min indillahi ve ma huve min indillah, ve yekulune alallahil kezibe ve hum ya'lemun.

 Türkçe Meali:

 Onlardan (Hristiyanlardan ve Yahudilerden) bir zümre vardır, kitapta bulunmadığı halde sanki kitapta yazıyormuş gibi dillerini eğip bükerek size ayet okurlar. Allah katında bulunmayan şeyleri ''Bu Allah katındandır'' derler. Gerçeği bilmelerine rağmen Allah hakkında yalan söylerler.

 Günümüzde dört Hristiyan mezhebinin inandığı 4 farklı İncil vardır. Yuhanna, Matta, Luka ve Markos İncilleri, ''Sinoptik İnciller'' adıyla da bilinir. Bunun dışında onlarca farklı İncil'in daha yazıldığı ama daha sonra kilise tarafından yok edildiği iddia edilir. 4 farklı İncil'in olması bile bu kitabın değiştirildiğinin bir kanıtıdır. Hz. İsa'nın havarileri tarafından yazılan İnciller, birbirinden tamamen farklıdır. Kitapları okuyan ve inceleyen birçok kişi Müslüman alimler, birçok çelişki tespit etmiştir. Örneğin aynı kitabın içinde Hz. İsa'nın son peygamber olduğu yazılıdır. Ancak başka bir ayette Hz. İsa'nın kendisinden sonra gelecek olan peygamberin nasıl biri olacağına dair görüşleri paylaşılır.

 Tevrat da İncil gibi tahrif edilmiştir. Yahudilerin inancına göre kendileri seçilmiş millettir ve cennete sadece onlar gidecektir. Ayette de belirtildiği gibi onlar Allah hakkında yalan söyler. Öncelikli olarak kimin cennete kimin cehenneme gideceği sadece Allah'u Teala bilir. Bir başka ayette Hz. Muhammed'e şöyle söylemesi emredilir. ''Bana da size de ne yapılacağını bilmiyorum. Ben yalnızca bana vahyedileni iletiyorum.''

 2- Peygamberlere İnanç:

 Müslümanlar, Hz. İsa ve Hz. Musa başta olmak üzere tüm peygamberlere inanırlar. Hz. Muhammed'den sonra birçok yalancı peygamber ortaya çıksa da Kuran'a iman eden Müslümanlar onlara iman etmemiştir. Çünkü Kuran'ı Kerim açık bir şekilde Hz. Muhammed'in son peygamber olduğunu ve hak dini İslam'ın tamamlandığını belirtmiştir.

 Ulu'l Azm dışında ayetlerde adı geçen peygamberler: Hz. Adem, Hz. Yakup, Hz. Yahya, Hz. Yusuf, Hz. İsmail, Hz. İdris, Hz. Salih, Hz. Hud, Hz. Lut, Hz. Zekeriyya, Hz. İshak, Hz. Davud, Hz. Elyasa Hz. Harun ve Hz. Yunus'tur.

 İslam inancına göre peygamber, sapkınlık içindeki toplumları doğru yola iletmek için bir uyarıcı ve müjdeleyici olarak gönderilmiştir. Peygamberlerin indirildiği birçok kavim putperest olup ahlaki açıdan çökmüş toplumlardır. Zina ve alkolün yaygın olduğu bu toplumlarda adalet ve hoşgörü yoktur. Güçlü olanların güçsüzleri ezdiği toplum yapısında adaletsizlik ve zulüm haf safhadadır. Peygamberlerin gönderildiği kavimlerde çoğu insan elçilere iman etmemiş ve onlarla alay etmiştir. Hz. Nuh'a inanmayan topluluk tufan sırasında helak olmuştur. Hz. Musa'nın tebliğini kabul etmeyen Firavun ve ordusu suların altında kalmıştır. Müslümanlar ise tüm peygamberlerin Allah'ın elçisi olduğuna iman eder.

False